Varikoopiad, otsinguvahend, Slide Show

Seitse...Windows 7 personaliseerimine—tema välimus, selle seadistamine ja info juhtimine XI. osa

 

Varikoopiad (Shadow Copies) ja Ülekande NTFS (Transactional NTFS).

 

Windowsi otsinguvahend (Windows Search) ja tema kasutamine.

 

Windows 7 'Slide Show'.

 


Windows 7 ja tema Windows Explorer ning informatsiooni juhtimine IV. osa

 

Loe Windows 10 otsingusüsteemist sealt.

 

Varikoopiad (Shadow Copies) ja Ülekande NTFS (Transactional NTFS):

Juba Windows Vista aegadest loodi uus huvitav tehnoloogia, mida kutsutakse Transactional NTFS või lühendatult TxF. Kui Sinu andmetega juhtub midagi (süsteemi kokkukukkumine, programmi kinnijooksmine, failide ülekirjutamine ja nende kogemata kustutamine jne), siis võimaldavad nii Vista kui ka Windows 7 kerida Sul TxF abiga tagasi rikutud failide eelmiste versioonideni. See sarnaneb väga System Restore'le, välja arvatud see et ta ei tööta terve süsteemi jaoks vaid ainult individuaalsete failide, kaustade ja ketaste tarbeks. Tervet süsteemiketast (Seda, kuhu on installeeritud Windows 7) ei saa kerida tagasi tema eelmise versioonini, aga kui Sul on loodud mitu muud partitsiooni/jaotust (nn loogilist ketast), siis neid saab küll tagasi kerida. (Aga süsteemiketta kaustasid ja faile saab küll taastada.)

Windows 7 võimaldab taastada faile ja kaustasid nende eelmiste versioonideni kahe protsessi abil:

 

Nende kahe protsessi abil saabki Windows 7 taastada failide ja kaustade eelmisi versioone. Peab teadma seda et neid varikoopiaid (Shadow Copies) luuakse automaatselt iga päev, sest antud mehhanism töötab koos System Restore vahendiga, samuti luuakse nad ka siis kui Sa installeerid mingi programmi või draiveri. Kuid neid varukoopiaid ei looda iga kord kui Sa muudad mingit faili vaid muudatustest tehakse "fotoülesvõte" ainult teatud ajamomentidel.
NB! Kui Sul on System Restore vahend välja lülitatud, siis ei looda ka mingeid varikoopiaid. Kui Sa kustutad oma System Restore taastamispunktid (restore points), siis kustutad ka varikoopiad.Ketta (mitte süsteemiketta), kausta või faili tema eelmisesse versiooni tagasipööramine:

Windows 7 pakub eelmiste versioonide kasutamiseks kolme erinevat stsenaariumi:

 

Kõigepealt kontrolli, et Sul oleks nii System Restore kui ka varikoopiate loomise vahendid sisse lülitatatud:

NB! Kui osa pilte ei ilmu siin dokumendis päris terviklikult (täissuuruses), siis klõpsa oma brauseriakna tööriistariba nupule uuenda1 (Refresh-värskenda) või siis nupule uuenda2 (Reload-lae ümber), aga Internet Explorer 8 brauseriaknas klõpsa aadressiriba paremas otsas asuvale värskendamisnupule IE 8 Refresh nupp.1) Tee hiire paremklõps kas Start menüü või siis töölaual asuvale Computer ikoonil ja vali käsk Properties. Klõpsa ilmuvas aknas vasemas paanis lingile System protection.
2) Uues System Properties dialoogiaknas on avatud vaheleht (tab/sakk/vahekaart) System Protection, kus veendu, et Sinu vajalikele ketastele oleks System Restore sisse lülitatud (Veerus Protection peab olema parameeter On):

D kettal on System Restore lubatud


Ülemises aknas on System Restore lubatud "Windows7 (D:) (System)" partitsioonile, sest antud kompuutris on tegemist mitme partitsiooniga, kus kahte neist on installeeritud erinevad Windowsi opsüsteemid ja antud momendil asutakse selles D: draivis - seega tuleb siin lülitada sisse ainult see D: partitsioon. Selles kompuutris on C: partitsioon aga esimeseks süsteemipartitsiooniks ja tema sisse on loodud veel ka G: extended partitsioon + System Recovery partitsioon - need tuleb antud juhul välja jätta. Sinul võib olla aga ainult üks partitsioon - C: draiv ja sel juhul valigi ta oma System Restore jaoks välja. Tee nüüd oma draivil [siin siis "Windows7 (D:) (System)"] klõps, et teda märgistada ja klõpsa seejärel nupule Configure. Seejärel veendu, et uues aknas oleks aktiveeritud raadionupp Restore system settings and previous versions of files. Klõpsa OK ja OK, et sulgeda need aknad.

Aktiveeri raadionupp


Nüüd, et kunagi hiljem taastada oma mingit kausta või faili (või loogilist ketast) kuni tema eelmise versioonini, tee vajalikul kaustal või failil (kettal) paremklõps ja vali kontekstmenüüst käsk Restore previous versions. Järgmisel pildil tahetakse taastada G: draivi/partitsiooni - pilt.


Ilmub järgmine aken, kus vali sobiv kuupäev ja kliki nupule Restore, Sa võid aga kasutada ka nuppe Open ja Copy, milledest tuleb allpool ka juttu - pilt.


Teine võimalus seda teha, on see et tee vajalikul objektil (st kettal, kaustal või failil), mida Sa tahad taastada, hiire paremklõps ja vali käsk Properties, siis ava sakk/lipik Previous Versions.

Alloleval pildil üritatakse kausta taastada:

Taasta kaust...Mingi kuupäevaga kaustaversiooni väljavalimine ja seejärel tema taastamine (st tema tagasiviimine antud kuupäevaga seisukorda):

Märgista kuupäev


Klõpsamine mingile varasema kuupäevaga versioonile aktiveerib akna allosas kolm järgmist nuppu:

Ülesse


Windowsi otsinguvahend (Windows Search) ja tema kasutamine:

Windows 7 otsing (Windows Search funktsioon) sarnaneb meile juba Vista aegadest tuttavale otsingvahendile, kuid siin on teda veelgi täiustatud. Windows Search on tegelikult terve otsimisvahendite ja nendega seotud funktsioonide komplekt. Otsingu põhiliseks vahendiks on indekseerimine, mille andmebaasis hoitakse kõiki otsinguga seotud elemente: indekseeritud failide nimed, nende omadused ja nende failide ning e-mailide sisu. Indekseerimise andmebaasi hoitakse %ProgramData%\Microsoft\Search\Data kaustas ja sealasuvaid faile Sa muuta ei saa ning seda ei ole vaja ka teha.

Windows 7 omab tegelikult kahte otsingumootorit:

- Indekseeritud otsimine, mis on võimsaks ja põhiliseks otsimisvahendiks. Windows Search kasutab indeksit siis kui Sa alustad oma otsinguid Start menüü Search kastist, oma kodukaustast (tavaliselt C:\Users), Libraries kaustadest või siis Homegroup osade alt - sel juhul otsitakse ainult indeksite alusel ja kõik alamkaustad, mida ei ole indekseeritud, jäetakse otsimisest välja.

- Grep search (see nimi on pärit vanast UNIX käsust) otsimootorit kasutatakse aga siis kui Sa alustad oma otsinguid Windows Explorer aknast (Computer aknast), suvalise lokaalse draivi (partitsiooni) juurkaustast, k. a. süsteemidraiv (tavaliselt C:) või siis suvalisest kaustast. Nüüd otsitakse ka kõikidest alamkaustadest ja seda vaatamata sellele et kas nad olid varem indekseeritud või ei olnud seda. Ühesõnaga antud meetodiga leiad kõik oma failid ja dokumendid üles ning seda ka siis kui neid ei oldud indekseeritud.

Seega kui Sa lubad kõikide failide indekseerimise, siis saad ka Start menüü otsingukasti kaudu kõik vajaliku üles leida, aga kui Sa ei luba kõikide failide indekseerimist või lülitad indekseerimise üldse välja, siis saad täpsemat otsingut teha Computer, draivide ja kaustaakende otsingukastide kaudu.

Windows Search teenus (sh ka indekseerimine) alustab oma tööd kohe kui Sa sisened Winowsi ja ta töötab kogu aeg taustarežiimis, luues initsiaal (alg-) indeksi ning uuendab teda uute ja muudetud failidega või siis eemaldab sealt kustutatud failid. Kaustade ja failide indekseerimist tehakse ikka seepärast, et Sinu otsimist kiirendada ja vaikimisi indekseeritakse järgmised asjad: Sinu kasutajaprofiil (v. a. AppData kaust), Start menüü sisu, Internet Explorer History (ajalugu), salvestatud meilid, Offline Files, Windows Sticky Notes ja Library kaustad.Indexing Options juhtpaneel:

Et vaadata seda et millised kaustad on momendil indekseeritud, tipi Start menüü Search otsingukasti sõna index ja vajuta ENTER (või kliki üleval otsingutulemustes Indexing Options lingile):

Indexing Options dialoogiaken


Märkus: See Indexing Options juhtpaneeli saab avada ka Control Panel konsooli kaudu.


Et nüüd ise lisada midagi indekseeritavate asjade nimistusse, kliki antud akna allaosas asuvale Modify nupule (vaata eelmist pilti). Pärast sellele "Modify" nupule klikkimist, ilmub järgmine Indexed Locations aken, kus Sa võid avada ja sirvida oma kettaid, kaustasid ning alamkaustasid. Pane vajalikku ruutu linnuke ja kliki nupule OK. Juhul kui Sa tahad indekseerimisest midagi välja lülitada, siis korista tema eesasuvast ruudust see linnuke ära ja kui valmis, siis kliki OK - pilt.

Kui Sa lisad mingi kausta "Libraries (Teegid või Raamatukogud)" alla, siis lisatakse ta automaatselt ka indekseeritavate asjade loetellu ja ta ilmub ka siia Indexed Locations aknasse.

'Indexed Locations' dialoogiaknas kuvatakse vaikimisi ainult Sinu kasutajakonto asukohti, aga kui Sa tahad vaadata ja muuta midagi ka teiste kasutajakontode suhtes (juhul kui nad on Sinu kompuutris olemas), siis kliki Indexed Locations dialoogiakna allääres nupule Show all locations.

Et vaadata seda et milliseid failitüüpe indekseeritakse ja et millised failiformaadid toetavad ka täis-tekst indekseerimist, kliki "Indexing Options" juhtpaneeli avaaknas Advanced nupule (vaata eelmist pilti) ja seejärel ava uues aknas see "File Types" vahekaart. Kõikide failide täielik sisu, mille laiendid on lisatud siia loetellu, lülitatakse indekseerimise alla. Failide indekseerimisel saad siin aknas valida kahe võimaluse vahel: ainult failide atribuutide indekseerimine (raadionupp "Index Properties Only") või nii failide atribuutide kui sisu indekseerimine (raadionupp "Index Properties and File Contents"). Ainult atribuutide indekseerimise valimise korral faili sisu ei vaadata ning see ei ole leitav, aga Sul on endiselt võimalik otsida faili nime järgi – selle sisu järgi aga mitte. Kui valid siin võimaluse, mille puhul sisu ei indekseerita (raadionupp "Index Properties Only"), siis indeksi maht võib küll väheneda, aga failide leidmine võib vahel osutuda keerulisemaks.

Kui Sa tahad nüüd seda et saaks otsida ka failide sisu järgi, siis aktiveeri siin see "Index Properties and File Contents" raadionupp ja kliki OK. Kuid sellega suureneb ka indeksi maht ja kui Sul on vähe vaba kettaruumi, siis ära seda võimalust siin kasuta. (Või siis kasuta, aga kliki "Indexing Options" avaaknas sellele "Modify" nupule ja peata osade vähemtähtsate failide asukoha indekseerimine.) Reeglina kasutab indeks ruumi vähem kui 10% indekseeritava faili mahust. Indeks võib võtta protsentuaalselt rohkem ruumi siis, kui Sul on palju väga väikseid faile (< 4 KB) või kui indekseerite arvutikoodi. Mõlemal juhul suureneb indeksi maht failide mahu suhtes oluliselt. Kui Sul on palju väikseid faile ja soovid oma kettaruumi säästa, siis tegutse nii nagu siin eelpool äsja õeldi:

Index Properties and File ContentsIndekseerimise alla ei kuulu järgmised asjad:

- \$Recycle Bin - see on varjatud kaust, mis sisaldab kõikide kasutajakontode kustutatud faile;
- \Windows kausta ja tema alamkaustade kogu sisu;
- \Program Files kausta ja tema alamkaustade kogu sisu;
- \Program Files (x86) kausta ja tema alamkaustade kogu sisu;
- \Users\Default kausta ja tema alamkaustade kogu sisu;
- \ProgramData kausta ja tema alamkaustade kogu sisu, v. a. Start Menu alamkaust (see sisaldab Start menüü kiirkorraldusi).


!!! Paljud soovitavad lülitada välja ka Windows Search teenuse (Services konsoolis), aga see otsinguvahend hõivab Windows 7's väga vähe kompuutri ressursse ja pealegi toimub indekseerimine taustarežiimil ning siis kui Sa millegi muuga ei tegele. Jäta ta nii nagu on, st Automatic (Delayed Start) peale ja sellest on rohkem kasu kui kahju... Kui Sa siirdad korraga suure hulga faile mujale indekseerimise alla kuuluvasse kausta (asukohta), siis ära näpi pärast seda kompuutrit senikaua kuni nende failide indekseerimine lõpetatakse. Juhul kui Sa lisad selles Indexing Options juhtpaneelis indekseerimise alla uusi kettaid / partisooone või kaustasid või kui Sa aktiveerisid selle "Index Properties and File Contents" raadionupu, siis oota mõnda aega kuni see indekseerimine jälle lõpetatakse, st joo vahepeal paar õlut ära...Tee oma Start menüü Search vahend kiiremaks:

1. Klõpsa Sart, tipi regedit ja vajuta ENTER, avatakse Registry Editor.
2. Otsi ülesse järgmine võti: HKEY_CURRENT_USER, Software, Microsoft, Windows, CurrentVersion, Explorer ja lõpuks Advanced.
3. Otsi akna paremas paanis ülesse Start_SearchFiles string ja tee temal 2x klikk.
4. Pane Value data suuruseks 0 - pilt.
5. Tee kompuutri restart.Rikutud indeksi (indekseerimise andmebaasi) uuesti loomine:

Juhul kui Sulle tundub, et indekseerimine ei tööta korralikult või kui Sa tegid väga suuri failide ümberpaigutamisi, siis võid oma indeksi uuesti luua ja tee selleks järgmist:

a) Kliki nupule Start, tipi Search otsikasti sõna index ja vajuta ENTER.
b) Kliki Indexing Options juhtpaneeli avaaknas nupule Advanced - pilt.
c) Kliki nupule Rebuild - pilt.
d) Kuna esmane indekseerimine ja indeksi ümberehitamine võtab rohkem aega ning parem on kui lasta seda "rahulikult" teha, siis ära sel ajal oma klaviatuuri ja hiirt kasuta vaid tegele muude asjadega, näiteks õlle lürpimisega...

Märkus: Sa võid selles aknas ka "Troubleshoot search and indexing" lingile klikkida ja seda sel juhul kui selle Windowsi otsinguga on probleeme.Kustkohast saab oma otsinguid alustada?

Sa võid otsida järgmistest kohtadest:

1) Start menüü Search otsingukasti kaudu - siitkaudu kammitakse läbi kogu indeks.
2) Windows Explorer akna paremal ülaosas asuva otsingukasti kaudu, st suvalise kaustaakna kaudu.
3) Control Panel'i kaudu.
4) Ka mõne dialoogiakna kaudu.


Märkus: Start menüü Search kasti ja ka Windows Explorer'i suvalise kaustaakna aadressiriba kaudu võib kiiresti avada igasuguse veebilehe ilma et Sa peaksid eelnevalt oma brauserit avama. Start menüü otsingukasti võid oma lingi kopeerida või tippida ka ilma selle "http://" interneti protokollita - pilt.

Kaustaakende aadressiribale võid oma veebilehe aadressi isegi ilma "www"-ta tippida/kopeerida - kliki enne aadressiribale, et märgistada seal olemasolev kaustatee ja seejärel tipi või kopeeri kusagilt dokumendist sinna oma vajaliku veebilehe URL (internetiaadress).Start menüü kaudu otsimisel järgi alltulevaid reegleid ja tea ka järgmist:

- Kui Sa klikid Start nupule, siis võid kohe alustada otsisõna sisestamist, st Sa ei pea enne oma hiirekursoriga sinna Start menüü otsingukasti klikkima, et panna sinna tekstikursorit.

- Nii kui tipid otsingusõna esimese tähe, nii alustatakse kohe ka otsimist ja otsingutulemuste kuvamist, need ilmuvad kohe sinnasamasse otsingutulemustesse.

- Start menüü puhul otsitakse tulemusi tervest indeksist ja sealhulgas otsitakse ka dokumente, kaustasid, interneti kiirkorraldusi, e-mail sõnumeid, Microsoft Offce OneNote elemente jne...
Otsingutulemused kuvatakse kategooriate kaupa (Start menüüs eraldi pealkirjadega sektsioonides, kus iga kategooria pealkirja taga kuvatakse ka otsingutulemuste arv/number). Sa võid oma hiirekursoriga osutada mingit otsingutulemust ja selle peale ilmub tema kohta pikem selgitav kiri - pilt.

Et näha mingi eraldi kategooria kõiki otsingutulemusi, kliki antud kategooria pealkirjale - seejärel avatakse selle kategooria otsingutulemused uues vastavas Windows Explorer'i kaustaaknas või siis Control Panel'i aknas.
Kui Sa klikid aga Start menüü allääres otsingukasti kohal asuvale See more results lingile, siis avatakse Windows Explorer'i aken, kus kuvatakse kõik otsingutulemused.

- Kui Sa tipid mingi otsingusõna, siis peab selle sõna tippimist alustama sõna algusest, aga mitte kusagilt keskelt. Näiteks kui Sa otsid sõna "power" alt midagi, siis pead otsingukasti tippima kas po või pow või power, mitte aga ow, wer või ower.

- Otsinguterminid ei ole registritundlikud, st Sa võid sisestada nii suur- kui ka väketähtedega otsingusõna.

- Kui Sa otsid mingit täpset fraasi, siis pane ta jutumärkide (" ") sisse.

- Sa võid otsingul kasutada wildcard sümboleid (maske, metamärke), st tavaliselt tärni (*) või küsimärki (?), millega otsingul asendatakse teisi märke.

* Asterisk (tärn/täht) operaatori võid Sa panna otsingusõna suvalisse kohta. Kui Sa lisad ta võtmesõna algusesse (näiteks *field), siis otsitakse kõiki faile, mis sisaldavad sõna "field" , näiteks: 17_lisa_stansfield_-_sweet_memories_www[1].file24ever.com.mp3 (muusikapala) või 3.--http___landfield.pri.ee_ (veebileht) või landfield.gif (pilt).

*muusikapala - otsib ülesse kõik sõnaga "muusikapala" seonduva...


Veel näiteid: Kui Sa otsid kõiki programme, mis lõpevad .exe laiendiga, siis tipi otsingukasti sellised sümbolid/tähed: *.exe
Või kui Sa tahad leida kõiki TXT faile, siis tipi *.txt, kui soovid leida kõiki MP3 lugusid, siis tipi *.mp3
*.png - Otsitakse ülesse kõik .png laiendiga (formaadiga) pildid.

mp3*
- Otsitakse ülesse kõik failid, mis algavad prefiksiga "mp3".
*mp3* - Otsitakse ülesse kõik failid ja kaustad, mis sisaldvad "mp3" stringi.
*google* - Otsib ülesse kõik sõna "google"-ga seonduva: lingid, failid ja kaustad.
*.google.* - Otsib ülesse kõik sõna ".google."-ga seonduva, näiteks http://www.gooogle.com, https://www.gooogle.com, http://www.google.ee/
*Access* - Kuvab kõik failid, mis on seotud või sisaldavad sõna "access", näiteks: Access_point2.jpg, Arvutiabi-Windows Vista access denied viga ja kiirkorraldused, juhis.txt, VistaError.html.

? Küsmärki võid rohkem kasutada indeksi kaudu otsimiseks ja ta asendab ainult ühte sümbolit sisestatavas otsingusõnas, Sa võid selle küsimärgi panna otsingutermini suvalisse kohta, näiteks:

ahv??.* - Otsitakse ülesse kõik sõnaga "ahv" algavad (pluss veel kaks sümbolit) failid, näiteks: ahv-2.contact ja ahv_1.png
Smi?? - Kuvab näiteks Smith, smile, smite ja smirk seonduvad failid.
gro?t - Ülesse leitakse sõnu "grout" või "groat" sisaldavad failid mitte aga sõnu "groundnut" või "grommet" sisaldavaid faile.


- Veelgi täpsem otsing on siis kui sisestad võtmesõna koos ext: operaatoriga, näiteks ext:*.txt (operaator ext: tähendab siin seda et Sa otsid faile nende laiendite järgi).

- Peale ext: operaatori võid kasutada ka type: või kind: operaatorite abi, näiteks:

type:mp3 - sellega leiad Sa kõik muusikafailid, mis on salvesatud MP3 formaati;
type:="Text Document" - otsitakse ülesse kõik tekstidokumemdid, mille laienditeks on .txt
type:word - kuvatakse kõik MS Word dokumendid, mille laienditeks on .doc ja .docs

kind:=doc või kind:=document abil leiad kõik TXT failid, Microsoft Office dokumendid, Adobe Acrobat documendid, HTML, XML ja muud dokumendid;
kind:=link abil leiad kõik programmide, failide ja interneti kiirkorraldused (shortcuts);
kind:=music või kind:=song - leiad kõik Windows Media Player'i ja Windows Media Center'i pleilistid ja audiofailid, mis on MP3, WMA või WAV formaatides;
kind:=pic või kind:=picture - leiad kõik pildifailid, mis on indekseeritud ja sealhulgas ka JPEG, GIF, Bitmap, PNG failid ning peale selle veel pildifailide ikoonid ja kiirkorraldused;
kind:=video filmifailid ja kõik suvalises formaadis klipid, mis on indekseeritud.

- Sa võid kasutada ka selliseid operaatoreid nagu AND, OR või NOT - need peab aga sisestama suurte tähtedega, näiteks:

Vasja AND Kalle
title:("ettekanne" NOT mustand)
author:(Ahv OR Pärdik)


!!! Neid ülaltoodud otsimise nippe võid kasutada ka Windows Explorer'i otsingukastis.Windows Explorer'i kaustaakende Search vahend:


Kõikide kaustaakende paremal ülaosas asub otsingukast (Search tekstikast), mis aitab meil leida vajalikud failid kiiresti üles. Kaustaakende Search vahendi abil, erinevalt Stardimenüü Search instrumendist, mis tuhnib faile terves kompuutris, otsitakse siin ainult neid faile, mis asuvad antud momendil avatud kaustas ja tema sees olevates alamkaustades.
Windows 7-s on seda Windows Explorer'i Search vahendit natuke ka muudetud: Tema laiust saab nüüd reguleerida, muudatusi on tehtud otsingufiltrite osas ja on muudetud ka otsingukasti enda käitumist.

Windows 7-s toimub failide otsimine veelgi kiiremini kui see Vistas toimus ja kui Sa tipid otsingukasti mingi teksti, siis alustatakse otsimist iga sisestatud sümboli puhul. Alloleval pildil käib kõikide .exe (*.exe) failide otsimine ja otsimist teostatakse terves kompuutris, sest kasutaja märgistas enne otsimise alustamist kaustakna vasemas paanis Computer elemendi. Otsimise kulgu näitab kaustaakna aadressiribal liikuv rohelist värvi indikaatorriba:

Käib otsing...


NB! Kasuta ka Windows Exploreri aknas samu otsingunippe nagu seda sai teha ka Start menüü otsivahendis, sellest oli kohe siin eelpool ka juttu - seal.

Kui Sa klõpsad otsingukastis, siis ilmub tema alla rippmenüü, kus on kaks linki, milledele klõpsates saab otsimisfiltrisse lisada kuupäevade järgi (Link Date modified) või siis faili suuruse järgi (Link Size) otsimist - kliki pisipiltidele, et neid suurendada:

Filtrite rippmenüü


Alumisel pildil otsitakse mõõdunud nädala (Last week) .exe faile (ülemises pildis klõpsati otsimisfiltri Date modified lingile) ja otsing toimub Windows7 (D:) kettal -

Otsitakse mõõdunud nädala faile


Otsimist saab teostada ka võtmesõnade järgi, kui kasutaja oli näiteks kõikidele oma taustapiltidele lisanud "Taustapildid" tag'i (Antud juhul tag = silt = lipik) ja tipib otsingukasti sõna "Taustapildid", siis hakatakse otsima antud sildi järgi. Alloleval pildil otsitakse faile (pilte), milledele on omistatud tag "Taustapildid" ja otsing toimub kaustas "HACk_ja_ISE_Lisatud" -

Otsitakse võtmesõnade järgi


Kui Sa klõpsad mingile otsingutulemusele, siis ta ilmub ka eelvaatepaani (vaata ülemist pilti).
Otsingukasti suurust (laiust/pikkust) saab ka muuta, vii oma hiirekursor kaustaakna aadressiriba ja Search kasti vahele, oota kuni ta muutub kahe peaga nooleks ning lohista vasemale. Alloleval pildil ongi otsingukasti pikkust juba muudetud:

Alloleval pildil ongi otsingukasti pikkust juba muudetud
Toon ka ühe praktilise näite (omaenda "elust"):

Mul on küllaltki mahukas koduleht, mis sisaldab suure hulga pildifaile ja vahetevahel on nad üleliia suure mahuga, näiteks üle 1 MB. Aga suure mahuga pildid aeglustavad veebilehe brauserisse laadimist ja see ei ole vaataja seisukohast üldsegi hea ning seda eriti neil, kellel on aeglane Internetiühendus. Seega tuleb aeg-ajalt oma pildid üle kontrollida ja vaadata, et kas ei sattunud nende hulka liiga suure "kaaluga" pilte - see on üks moodus oma veebilehtede optimeerimiseks. Üritan küll oma piltide redakteerimisel seda asja jälgida, aga vahel unustad ära ja nii need vale formaadiga ning suured pildid satuvadki kodulehte - tegijal ikka juhtub. Pealegi kasutan ma laiekraan monitori 1920 x 1200 resolutsiooniga, kus ainuüksi iga ekraanipilt "kaalub" juba ligi 5 MB ja seega on veebilehtede jaoks saada neid sobivaid pilte üsnagi raske (ei hakka ma ju mingi järjekordse veebilehe tegemise ajaks oma ekraani resolutsiooni jms muutma).
Nüüd et teha kiiresti kindlaks oma suured pildid, kasutangi seda Windows Explorer'i paremal ülanurgas asuvat Search vahendit ja protsess näeb välja selline:

1) Avan Windows Exploreri ja otsin ülesse oma kodulehtede kausta ning avan ta;

2) Kuna minu kodulehes on nii .gif, .jpg kui ka .png laienditega (formaadis) pildid, siis alustan otsimist PNG formaadis piltidest, sest neid on mul kõige rohkem. GIF formaadis piltidele pole mõtet tähelepanu pöörata, sest nad sisaldavad kuni 256 värvist koosnevat värvipaletti ja nad normaalse "kaaluga" (on ka mõned suuremamahulised GIF animatsioonid, aga nende puhul ei anna enam midagi "kokku tõmmata").

3) Nüüd tipin Windows Exploreri paremas ülaosas asuvasse otsingukasti *.png sümbolid ja sellega hakatakse otsima kõiki PNG formaadis pilte ja otsimist teostatakse ka kõikide alamakaustades. Otsing lõpetatakse väga kiiresti (paari sekundiga), otsimist alustati juba siis kui ma tippisin selle esimese "*" sümboli.

4) Tulemus on masendav, sest leiti tervelt 2321 PNG formaadis faili (pilti) - kes nüüd jõuab meid ükshaaval läbi klõbistada, et uurida nende suurust (mahtu - size).

5) Aga häda ei ole midagi, sest seejärel klikin sinnasamasse otisngukasti, mille peale ilmub sinna alla pisike rippmenüü, kus klikin Size: menüüpunktile - pilt.

6) Seejärel valin uuest rippmenüüst Large (1 - 16 MB) menüüpunkti - pilt.

Sellega selekteeritakse välja ainult need pildid, mille failimaht algab alates 1 MB ja tulemuseks on see et selliseid PNG pilte leiti ainult 49 tükki (2321 pildist) - no nüüd juba võib ka nendega tegelema hakata - pilt.


7) Edasi märgistan mingi pildi ja kaustaakna allaossa ilmub antud faili maht (Size) - pilt.

8) Seejärel hakkan enda suuremamahulisi pilte redakteerima, et nende "kaalu" vähendada ja see käib umbes nii:

- Valin esimese suure "kaaluga" pildi välja ja teen kindlaks, et millises minu veebilehes ta nimelt asub;
- Seejärel muudan vajaduse korral pildi formaati, näiteks PNG formaadist -> JPG formaati (või isegi GIF formaati); peale selle võib mingi formaadiga pildi värvitoonide hulka vähendada jne - ühesõnaga optimeerida pilti...
- Seejärel vaatan, et kas ta on seal veebidokumendis täissuuruses või pisipildina (thumbnail - millele klikkides saab vaataja teda täissuuruses näha) või siis hoopis lingina;
- Vastavalt sellele teen ka otsuse: Kas panen antud pildi asemele tema pisipildi juhul kui ta on veebilehes täissuuruses või panen siis tema asemele hoopis lingi ja kui vaataja klikib antud lingile, siis ilmub see pilt tema brauserisse. Kui "ülekaaluline" pilt ongi juba veebilehes pisipildi- või lingina, siis vaatan, et kas antud pilti ei saaks veelkord nii redakteerida, et tema maht muutuks väiksemaks (seda tuleb ka kõikide teiste suurte piltide puhul teha).
- Loomulikult on 1MB pildi jaoks liiga suur "kaal" ja seega alustan järgmist otsingut, kus määran otsingukriteeriumiteks juba väiksemad suurused jne.

Märkus: Kui pildi maht tundub suur olevat, siis tuleb teda väiksemaks teha ja sättida nii et ta laetaks veebilehte võimalikult kiiresti. Katsuda ikka nii teha, et pildi maht ei ületaks 100-200 KB, kogu see jant sõltub ka sellest et kui palju Sa neid pilte oma ühte veebidokumenti paned ja ka muudest asjaoludest - nendest reeglitest on mõnikord üsnagi raske kinni pidada.9) Kui saan oma PNG piltidega valmis, siis tegutsen samamoodi ka nende .jpg formaadis pildifailidega.

Ülesse
Slide Show:

Kui Sa avad mingi kaustaakna, mis sisaldab mingeid pilte (näiteks Sinu armukeste või ahvatlevat pornograafiat), siis ilmub tööriistaribale ka nupp Slide Show ja klõpsates antud nupule, alustatakse terve töölaua ulatuses nende piltide näitamist - kliki pisipildile, et teda suurendada:

Nupp Slide Show


Kui show algab, siis sulge oma kaustaaken ja tee ekraanil paremklõps, et reguleerida oma piltide vaatamise kiirust (Slide Show Speed); Loop parameetri valimisega toimub slaidide vaatamine pidevalt (algusest lõpuni ja siis jälle otsast peale); Shuffle parameetri korral toimub piltide näitamine juhuslikus järjekorras; Sa võid ka vaatamise peatada (Pause) või vaadata eelmist/järgmist pilti (Next ja Back); kui tahad lõpetada, siis klõpsa Exit - pilt.

Ülesse


Loe Windows 10 otsingusüsteemist sealt.


< Tagasi

 

< Tagasi Windows 7 pealehele ja sisukorda

 

 

Saada ka enda tuttavale lugemiseks!

Kui Sa saadad meili, siis on Sinu saadetavas kirjas selle lehe aadress juba
olemas ja muu saad ise juurde lisada.

Sisesta siia saaja e-mail aadress:

 

 

elaja koju .|. .|. .|. .|. .|. .|. About Us .|. .|. .|. .|. .|. .|. About Me .|. .|. .|. .|. .|. .|. Site Map .|. .|. .|. .|. .|. .|. POSTKASTI EI OLE! Sorry, no mailbox | © Ahv & Co Eesti Vabariik nov. 2008