Windows 7 Control Panel (Juhtimispaneel)

Seitse...Windows 7 personaliseerimine—tema välimus, selle seadistamine ja info juhtimine IX. osa

 

"Olen üksik nukker fail, keegi mind ei loe - nuuks Väga kurb fail...!"

Väljavõte ühe faili kaebusest Rahvusvahelisele Failide Hooldamise- ja Kaitsmise Ühingule.

 

 


Windows 7 Control Panel ja informatsiooni juhtimine I. osaKui Sa klõpsad nupule Start ja valid Control Panel'i, siis kuvatakse Control Panel (Juhtimispaneel) aken, mis esitab vaikimisi kõiki andmeid nn kategooriavaates. Nii nagu Windows XP ja Windows Vista puhul omab ka Windows 7 Control Panel kahte vaadet/välimust.


Kuidas töötab Category Control Panel:

Ülesse


Windows 7 ja tema Windows Explorer ning informatsiooni juhtimine II. osa:Kui Sa jooksutad Windowsi, siis pead kindlasti tundma ka tema Windows Explorer'it, mida kasutatakse failide juhtimiseks (organiseerimiseks), failide avamiseks ja salvestamiseks jne, jne...

Ega siin Windows 7's ei ole suurt midagi muudetud kuid kordan need asjad üle, mis on meile tuttavad juba Windows Vista aegadest. Alates Vista'st sarnaneb Windows Explorer'i käitumine palju rohkem brauseri käitumisele kui seda olid tema eelmised versioonid.
Kui Sa oled Windows 7 installeerimise lõpetanud, siis näed Sa ekraani allääres tema uuel tegumiribal (SuperBar'il) ka ühte uut ikooni ja see ongi Windows Explorer'i ikoonike ning kui Sa temale klõpsad, siis avatakse Windows Explorer'i kaustaken, kus on vaikimisi avatud Libraries kaust - kliki pisipildile, et teda suurendada:

Windows Explorer'i ikoonike


Windows Vista's lisati Windows Explorerisse on mitu uuendust: Osa inimesi kasutavad siiamaani Windows XP'd ja nad ei ole Windows Vista't näppinud, aga kuna Windows 7 on ehitatud Vista baasile, siis vaatleme koos Windows 7-ga ka Vista Windows Explorer'i kaustaakent, mis on jäänud põhiliselt samaks ka Windows 7's.

Windows Vista Windows Explorer'i kaustaaken:

Windows Vista Windows Explorer'i kaustaaken


Ülemisel pildil on Windows Vista kaustaaken, mis ei erine suurt Windows 7 Windows Explorer'i kaustaaknast, koos kõikide tema paanide ja ribadega. Tähistasin seal paanid numbritega, et oleks parem ülevaade ja need on:

* Nr 1 See on navigatsioonipaan (Navigation Pane);
* Nr 2 See on detailpaan (Detail Pane);
* Nr 3 See on eelvaatepaan (Preview Pane);
* Nr 4 See on tööriistariba oma nuppudega ehk uue nimega Ülessannete Paan (Task Pane). Selle tööriistariba nuppude arv ja tähendus muutub vastavalt kaustaaknas avatud failide sisule.
* Nr 5 See on menüüpaan (Menu Pane) ehk menüüriba ja selle panin ma ise sinna.
* Nr 6 See on aadressiriba (Address Bar);
* Nr 7 See on otsinguriba/kast (Search Bar).


Siin on aga Windows 7 kaustaaken (pilt), mis sisaldab järgmisi elemente:


- Navigation pane (Navigatsioonipaan): See paan asub Windows Explorer'i vasemal küljel ja tema vaikimisi vaates kuvatakse viite haru: Favorites, Libraries, Homegroup (seda näeb ainult siis kui võrgu asukohaks on määratud Home), Computer ja Network. Seda navigatsioonipaani võib varjata, muuta tema laiust (viid hiirekursori tema sisemisele servale, vajutad alla ja lohistad) ja muuta tema sisu.

- Details pane (Detailpaan): See asub akna allservas ja ta kuvab käesoleva märgistatud elemendi omadusi. Ka selle paani kõrgust võib lohistamise teel muuta ja ka teda võib varjata.

- Preview pane (Eelvaate paan): See paan asub kaustaakna paremas ääres ja teda võib väga lihtsalt varjata või siis jälle kuvada kui Sa klikid üleval tööriistariba paremas otsas asuvale Hide the preview pane/Show the preview pane nupule (pilt). Kui Sa märgistad akna keskel (sisu paanis) mingi faili, siis ilmub tema eelvaate pilt sinna Eelvaate paani.

- Toolbar (Tööriistariba): Vistas oli selle tööriistariba nimeks Ülessannete Paan (Task Pane) ja tema nuppude arv ning tähendus muutub vastavalt kaustaaknas avatud failide sisule. Osa nuppe on seal aga alaliselt, näiteks nagu kõige vasemal asuv Organize nupp ja kolm nuppu tööriistariba paremas otsas: vasemalt esimene nupp muudab kaustaakna vaadet, järgmine nupp varjab või kuvab eelvaate paani ja kolmas nupp avab Help akna.

- Menu bar (Menüüriba): Ta asub otse tööriistariba kohal ja ta on vaikimisi varjatud ning üldiselt teda vaja ei lähe, sest enamus tema käske on nüüd kättesaadavad ka tööriistariba Organize nupu kaudu avatavast menüüst.
Kui Sa oled harjunud selle vana Windows XP aegadest pärit menüüribaga töötama, siis võid ta soovi korral ka tagasi tuua, pealegi on seal mõned käsud, milledele Sa Organize nupu kaudu ligi ei saa, näiteks nagu "Map network drive..." käsk. Kui seda menüüriba ei ole näha, siis võid ta ajutiselt kuvada nii et vajutad Alt või F10 klahvi. Kui Sa olid mingi menüü nüüd avanud ja täitnud tema vastava käsu, siis seejärel see menüüriba jälle kaob (arvatavasti kosmosesse). Ta kaob ka sel juhul kui Sa klikid Windows Explorer'i aknas kusagile mujale või siis vajutad jälle sedasama Alt klahvi.


Kui Sa tahad seda vana harjumuspärast menüüriba aga alaliselt tagasi panna, siis tee järgmist:

See käib nii Vista kui ka Windows 7 kohta:

 

All on Windows 7 kaustaaken ja kui Sa vaatad siin tema tööriistariba, siis on seal esialgu ainult 6 nuppu: Vasemal poolel 3 ("Organize", "Burn" ja "New libray") ja tema paremas osas samuti 3 nuppu. Nende nuppude arv muutub vastavalt kaustaaknas olevale sisule - kliki pisipildile, et teda suurendada:

Win 7 kaustaaken


Neid paane saab nii Vista's kui ka Windows 7's sisse/välja lülitada tööriistariba kõige vasempoolsema Organize nupu kaudu, tuleb klõpsata Organize > Layout ja seejärel valida avanevast rippmenüüst vajalik paan. All on toodud ära Windows 7 Organize rippmenüü ja siin on ka seda näha, et tööriistaribale on lisatud uusi nuppe, mis on seotud kaustaaknas avatud failidega (antud juhul siis pildifailidega) -

Layout rippmenüü


Märkus: See Windows Explorer'i kaustaakende paremas osas olev eelvaatepaan (Preview Pane) võib hakata Sinu tööd segama, nimelt kui Sa märgistad ühe või mitu .htm või .html faili (või mitu pilti), et neid kas siis kopeerida või siirdada kusagile mujale, siis tuleb üsna kaua oodata. Asi on selles, et Windows Vista üritab sinna parempoolsesse eelvaatepaani kuvada märgistatud HTML faili sisu koos tema kõigi piltidega ja tagajärjeks on see et tuleb oodata, aga kui Sa tahad kiiresti märgistada mitut faili...(!?)—tagajärjeks on see et isegi hea kompuutriga jääb Windows Explorer kas "rippuma" või pead siis jupi aega passima. Üldiselt oli see rohkem Windows Vista probleemiks, aga kui seda juhtub ka Windows 7's siis tee järgmist:

Kui Sa soovid ikka kindlasti aeg-ajalt kasutada seda eelvaate -ja muid paane, siis võid eelvaatepaani lülitada ajutiselt välja nupu Organize kaudu (Organize > Layout > Preview Pane).

Teiseks ebameeldivuseks võib olla kaustaakendes failide pisipiltide eelvaate genereerimine, mis võtab aega ja aeglustab failide kopeerimist või siirdamist.
Windows Vista kui ka Windows 7 loovad peaaegu kõikidest failidest, millede formaate toetatakse, pisipildi eelvaate (Thumbnail preview) siis kui seda faili hakatakse vaatama Windows Explorer'i kaustaaknas vaatamata sellele, et millist tüüpi fail oli valitud, sealhulgas fotod, pildid, videod, dokumendid jne.

Windows 7's saab kaustaakende vaadete stiile vahetada tööriistariba paremas osas asuva Views rippmenüü kaudu - pilt.


Windows 7 kaustaakende stiilide vahetamise Views rippmenüü:

Vali mingi stiil


Windows 7's on antud rippmenüüsse lisatud ka uus "Content" vaade (stiil), vaata alumist pilti - kliki pisipildile, et teda suurendada:

Content vaade


Eriti hea on seda "Content" vaadet kasutada oma otsingutulemuste vaatamiseks - pilt.


Extra Large Icons, Large Icons, Medium Icons, Tiles ja Content stiilid näitavad failide pisipilte, aga Small Icons, List ja Details ei tee seda. Iga kord kui kasutaja avab Windows Explorer'is mingi kausta, alustab süsteem pisipiltide eelvaate genereerimise protsessi ja seda näitab ka aadressiribal liikuv rohelist värvi indikaatoririba. Allolevas pildis on toodud ära Windows Explorer'i aken, kus on avatud taustapiltide kaust ning tapeete kuvatakse seal pisipiltide eelvaatena. Antud juhul on Views rippmenüüst valitud parameeter Medium Icons (Keskmise suurusega pisipildid) - kliki pisipildile, et teda suurendada:

Keskmiste ikoonide vaade


See pisipiltide eelvaatamine on küll üks tore ja vajalik asi, aga juhul kui see hakkab tunduvalt aeglustama meie süsteemi tööd, siis võib ta ajutiselt välja lülitada. Thumbnail preview vahend aeglustab muid failioperatsioone, eriti siis kui on avatud kaust mis sisaldab sadu ja tuhandeid faile, sest Windows 7 peab genereerima sel juhul iga faili jaoks tema pisipildi eelvaate. Ka failide kopeerimine ja siirdamine on sel juhul aeglane ja närvesõõv protsess ning võib juhtuda isegi nii et Windows Explorer jookseb kinni ning Sa pead ta sulgema ning seejärel uuesti avama...
Juhul kui Sul tekivad taolised probleemid ja et seda thumbnail preview vahendit Windows Explorer'is välja lülitada ning sellega kiirendada juurdepääsu kaustadele, tee järgmist:
  1. Klõpsa Start nupule, siis klõpsa All Programs ja seejärel Accessories.
  2. Käivita sealt Windows Explorer.
  3. Windows Explorer'i aknas klõpsa tööriistariba nupule Organize.
  4. Avanevas rippmenüüs klõpsa Folder and Search Options:
Kausta ja otsinguomadused


5. Folder Options dialoogiaknas ava sakk View.
6. Files and Folders pealkirja all pane linnuke Always show icons, never thumbnails parameetri ees olevasse ruudukesse ja klõpsa nupule OK:

Pane linnuke...


Windows Explorer ei genereeri ja ei loo nüüd kaustade avamisel enam ühelegi failitüübile pisipildi eelvaadet, eriti vajalik on see siis kui Sul on vaja kiiresti kopeerida või siirdada faile kaustade või ketaste vahel - kliki pisipildile, et teda suurendada:

Pisipildid kadusid...


Kui Sa ei soovi seda ülaltoodud moodust kasutada siis et natukenegi kiirendada taolisi failioperatsioone, võid kausta avamisel lülitada välja vähemalt eelvaatepaani:

1. Ava kaust;
2. Klõpsa menüü/kiirkorralduste ribal nupule Organize;
3. Klõpsa ripmenüüs Layout ja seejärel Preview Pane.

Kui Sa soovid tulevikus vaadata mingi kausta faile koos nende pisipiltide eelvaadetaga, siis võid igal ajal need eelpooltoodud seadistused juba avatud kaustaaknas tühistada ja kui vaja, siis need jälle tagasi panna...


Märkus: Windows XP kasutab sama pisipiltide eelvaate genereerimist, et seal seda vahendit välja lülitada, tee:
  1. Ava Windows Explorer.
  2. Windows Explorer'i aknas vali menüüst Tools käsk Folder Options.
  3. Ava sakk/vahekaart View.
  4. Pane linnuke ruutu Do not cache thumbnails parameetrile, mis asub Advanced Settings all.
  5. Klõpsa OK.


Navigeerimine Windows Exploreri aadressiriba abil:

Windows 7 aadressiriba (Address bar) töötab samamoodi nagu see toimus ka Windows Vista puhul. Aadressiriba ilmub Windows Explorer'i (kaustaakna) ülaossa ja ta kuvab Sinu jooksva asukoha linkide abil, mis on üksteisest eraldatud noolekeste abil. See lubab näha Sinu käesolevat asukohta nii Sinu kompuutris kui ka võrgus ja Internetis.

aadressiriba


Nagu ülaltoodud pildist näha, ollakse kaustas aadressiga: Computer - OS (C:) - Users - ahv1

Asukoha aadress/kaustatee (Address path) omab mitut võtmekomponenti:

 

Sa võid edasi ja tagasi liikuda (navigeerida) mitut moodi:
Aadressiteest paremal asub juba läbikäidud/vaadatud asukohtade valimise noolnupp (Previous Location). Kui Sa klõpsad sellele, siis saad Sa ligi oma viimati kasutatud kaustadele ja ka mujale:

Eelmised kohad


Kui Sa klõpsad Asukoha Indikaatorist (Location Indicator) paremal asuvale noolekesele, siis saad Sa kiiresti ligi kompuutri peamistele ressurssidele:

 

Windows Vista's - kliki pisipildile, et teda suurendada:

Põhiressursid


Windows 7's olid need “tagasimineku” või “edasimineku” noolekesed vahepeal ära kadunud, aga Windows 7 RC 1 väljalskes ilmusid nad uuesti tagasi (Milleks oli neid vaja vahepeal ära koristada?):

Navigeerimise noolekesed


Windows 7 aadressiriba - kliki pisipildile, et teda suurendada:

Aadressiriba


Kaustaakna allosas Detailpaanis (Details Pane) saad muuta märgistatud faili võtmesõnu (tag ehk lipik), loomise daatumeid, reitingut; klõpsa selleks seal vajalikul parameetril ja tipi või vali ilmuvasse tekstilahtrisse oma andmed ning klõpsa seejärel nupule Save - kliki pisipiltidele, et neid suurendada:

Uus tag (lipik)


Muuda parameetreid


Alates Windows 7 RC väljalaskest ilmub kaustaakende tööriistaribale alati ka "New folder" ("Uue kausta") nupp, varem ilmus ta ainult siis kui midagi ei olnud märgistatud - pilt.


✓ ✓ ✓ Windows 8 (8.1) ja Windows 10 uuendatud ning täiustatud File Explorer (endine Windows Explorer) ja tema uue 'ribbon' menüüga töötamine - juhis.

Ülesse
Dokumendi / faili metaandmed (Document Metadata) ja metaandmete eemaldamine. Mis on EXIF formaat ja metaandmete EXIF andmed ning nende eemaldamine.

Iga fail, mida Sa näed File Explorer'i (endine Windows Explorer) aknas, omab omadusi, mis kirjeldavad antud faili iseennast (faili nimi, faili laiend, faili suurus; kuupäev, millal antud fail loodi ja millal ta viimati avati ning failisüsteemi atribuudid). Neid omadusi hoitakse failisüsteemis endas ja neid kasutatakse failide ülesseleidmiseks ja vaatamiseks.

Lisaks nendele baasomadustele, võivad paljud andmefailide formaadid sisaldada ka omaenda metaandmeid (metadata). Need lisatakse kas seadme, tarkvara või siis kasutaja enda poolt. Näiteks kui Sa ripid Windows Media Player'i abil CD plaadilt mingid lood, siis lisatakse ripitud failidele (muusikalugudele) ka laulja ja albumi nimed. Microsoft Offce Word lisab aga Sinu kasutajanime dokumendi Author väljale; Sa võid ka ise lisada täiendavaid omadusi, näiteks võtmesõnu, kommentaare jne...

Metaandmed (nn andmete-andmed, üliandmed) on andmed, mis kirjeldavad andmeid.
Näiteks, kui Sul on kompuutris mõned digitaalsed fotod, siis võid Sa kasutada metaandmeid selleks, et igat fotot kirjeldada: Isik, kes pildistas, millist kaamerat kasutati, pildi enese kirjeldus jne. Sa võid meta-andmeid lisada või muuta näiteks ka siis kui Sa märgistad kaustaaknas vajaliku faili / pildi, seejärel avad seal View vahelehe ja klikid üleval kaustaakna ribamenüüs vasemal sellele Detail pane nupule. Pärast seda näed antud faili metaandmeid kaustaakna paremas pooles Detailpaanis, kus klikid mingile parameetrile, tipid oma teksti ja klikid seejärel sealsamas alla ilmuvale Save nupule. Lisada ning redakteerida saab näiteks: Date taken, Tags (kirjeldav võtmesõna, märgistus, lipik), Rating, Title, Authors, Comments, Camera maker, Camera model ja Subject meta-andmeid:

Metaandmed


Metaandmed - 2


!!! Sa võid korraga redakteerida mitme faili või siis kaustas asuvate kõikide failide omadusi, näiteks märgista oma mingi kindla kausta kõik failid ja seejärel tegutse seal Detailpaanis...:

Muuda korraga...


Metadata
ei ole mingi uus asi Windows'i maailmas: Metadata (metaandmed) teeb meie elu lihtsamaks:

 

Et redakteerida mingi faili metaandmeid, tuleb kasutada dokumendi/faili omadusteakna sakki ehk vahelehte Details ja võid selle vahelehe avada kahel viisil:
Ülemine pilt kuvab parameetrite loetelu ja nende väärtused (value). Et nüüd mingit parameetrit siin redakteerida, kliki selleks parameetrist paremal Value veerus, sisesta või vali vajalikud andmed ja lõpetades vajuta ENTER - antud näites tehakse seda Tags omaduste puhul. Kõiki metadata andmeid Sa siin redakteerida ei saa, näiteks faili enda omadusi (faili suurus jne).

Meta-andmetest veel seda, et kui me loome edaspidi palju uusi dokumente, siis tuleks igalühele neist kohe lisada ka metaandmed, et siis hiljem oleks neid lihtsam ülesse otsida.

Näide: Tee sellel alumisel pildil paremklõps ja vali käsk Save picture as... (või käsk Save image as...) ja salvesta see pilt näiteks oma töölauale; siis tee tal paremklõps ja vali käsk Properties ning ava ilmuvas omadusteaknas sakk Details (Windows XP's on selleks leheks Summary). Ja Sa näed seal metadata mitut parameetrit, millele on antud kasutaja poolt ka mingid väärtused (value). Sa võid seal veerus Value klõpsata suvalisele reale, seejärel ilmub sinna tekstikursor või siis vastav rippmenüü ja Sa saad sinna sisestada uued andmed. Ära unusta, et seal dialoogiaknas on ka "lift"...

value


Nüüd, kui Sa hakkad oma tuhandete piltide seast otsima just sedasama pilti, siis kasuta otsingukriteeriumitena ka tema metadata andmeid.


!!! Siiski kõikidele failidele Sa ei saa lisada omaenda metaandmeid ja seda seepärast et kõik failid ei ole kasutaja enda metaandmete lisamiseks loodud. Digitaalsete piltide puhul toetatakse Windowsi poolt JPEG ja TIFF formaate, aga BMP (bitmap) ning PNG piltidele Sa ei saa enda omadusi lisada või siis olemasolevaid redakteerida. Näiteks .png pildile saab lisada ainult antud pildi loomise daatumi ja .bmp pildi pihul ei saa sedagi teha.
MP3 ja WMA faile toetatakse täielikult, aga Wave Sound (WAV) formaatide puhul ei toetata kasutaja tag'e (silte). Puhta teksti (TXT) ja Rich Text Format (RTF) formaatide puhul ei toetata kasutaja metaandmeid; Word dokumentide puhul aga jälle toetatakse kasutaja enda poolt lisatud metaandmeid.


Märkus: MS Office paketi programmide puhul võid juba oma dokumendi salvestamisel lisada mõned metaandmed: valid salvestamiseks Save AS menüüpunkti, siis valid kas Word Document, Word Template, Word 97-xxxx Document või Other Formats ja seejärel sisestad salvestamise dialoogiaknas vajalikud metaandmed ning salvestad faili... Antud näites tehakse seda Word 2007 tekstiredaktoriga - pilt.Metaandmete eemaldamine:

Faili metadata võib Sinu kohta anda üsnagi palju infot, näiteks Microsoft Office programmid lisavad salvestatavatele dokumentidele automaatselt autori nime ja firma info. Sa võid lokaalvõrgus lisada ka ise oma failidele personaalset infi (firma teiste töötajate jaoks), aga laiale maailmale seda ei ole vaja pakkuda jne...

Et nüüd seda üleliigset infot eemaldada, märgista üks või mitu vajalikku faili, tee paremklikk ja vali kontekstmenüüst käsk Properties. Seejärel ava dialoogiakna Details sakk/vaheleht ja kliki selle allosas Remove Properties and Personal Information lingile:

Remove Properties and Personal Information


Seejärel on Sul järgmises uues aknas kaks valikut:

- Vaikimisi parameeter (ülemine raadionupp) loob Sinu failist või märgistatud failidest koopia või koopiad (faili/failide originaalnimele lisatakse lõppu sõna "Copy") ja eemaldab metadata kõik andmed, mida ta suudab eemaldada. Kusjuures ka originaalfail (või failid) jäetakse koos nende esialgsete metaandmetega alles.
- Teine parameeter (Remove the following properties from this file) lubab Sul aga valida neid omadusi, mida Sa soovid jäädavalt kustutada - pane vajaliku parameetri eesasuvasse ruutu "linnuke" ja kliki nupule OK. Sel juhul migit koopiat failist või failidest ei looda. (Neid andmeid, mille ees ruutu ei ole, ei saa Sa eemaldada.)

...mida Sa soovid jäädavalt kustutadaMis on EXIF formaat ja metaandmete EXIF andmed:

Exchangeable Image File Format (EXIF) on pildifailide formaat, mis on saadud digitaalkaamerate abil ja seda formaati kasutatakse JPEG, TIFF Rev. 6.0 ning RIFF WAV piltides kui metadata spetsiaalsete lisaandmetena; teda ei toetata JPEG 2000, PNG ja GIF piltides.

PS! Tänapäeva hullumeelses digitaalses maailmas riputavad paljud omaenda ja pere fotosid üles Internetti (Facebook'i, Twitter'i jne, rääkimata Eesti saitidest). Sellega jagatakse laiali ka oma personaalset infot ja igaüks võib seda näha. Mõned kaamerad ja kaasaegsemad moblad omavad sisseehitatud GPS või GeoTagging vahendeid. Näiteks kui Sa teed oma väga uhkest/rikkast elamisest või majast fotod ja riputad nad Internetti, siis sisaldavad need pildid ka GPS-koordinaate (GPS Location või GPS Coordinates), mida hoitakse pildi metadata EXIF andmetes. Nende järgi võib igaüks Sinu uhke elamise ülesse leida kas või Google Maps abil; seejärel otsitakse, et kes elab antud aadressil, siis uus otsing, et teha kindlaks telefoninumber jne... See on natuke paranoiline jutt ja lõhnab igasuguste vandenõuteooriate järele, aga ta on mõeldud eriti kartlikele kodanikele—eh-hee. Loomulikult KÕIK FOTOD EI SISALDA Sinu personaalset infot (rääkimata GPS koordinaatidest), aga selle võiks üle kontrollida.

Toon näiteks ka ühe JPG pildi omadusteakna Details vahelehe, kus on näha ka asukoha koordinaadid, kus see foto tehti - pilt.

Windowsi abil Sa ei saa kõiki EXIF andmeid kustutada ja sealhulgas ka neid GPS koordinaate, aga Sa võid selleks kasutada muid vahendeid ning need on näiteks järgmised:

* Easy Exif Delete — selle äpiga võid kustutada exif andmed oma jpeg piltidest.

* VIEW AND REMOVE EXIF ONLINE — saad oma piltide exif andmeid näha ja kustutada otse onlainis...

* EXIF Purge — see on väike portatiivne rakendus, millega saad need EXIF metaandmed kustutada korraga mitmest pildist.


Kõige parema ülevaate oma fotode/piltide EXIF andmetest, juhul kui neid seal on, saad näiteks sellelt aadressilt: http://regex.info/exif - see veebileht annab Sinu pildist/fotost väga-väga põhjaliku ülevaate (palju parema kui seda pakub pildi omadusteakna Details vaheleht). Laed seal oma pildi üles ja saadki info kätte (kui pildis on olemas ka GPS koordinaadid, siis kuvatakse kohe ka vastavad Google Maps kaardid). See kõik on tasuta ja praegu (2019) see veebsait veel töötab, aga kui kauaks, ei tea? Tegemist on jällegi ühe hea inimesega, kes pakub täiesti tasuta abi.

Ülesse
"GodMode" ehk kuidas saab kõige kiiremini ligi kõikidele Control Panel'i vahenditele:

Control Panel (Juhtpaneel) ongi peamiseks keskuseks, kustkaudu saab ligi põhilistele konfiguratsiooni, personaliseerimise ja muudele seadistamise vahenditele. Kuid paljudele kasutajatele tekitab temas orienteerumine ja liikumine raskusi ning nad ei leia sealt kõiki vajalikke asju üles. Sa võid kasutada ka Windowsi otsinguvahendit, aga kas Sul on kõik vajalikud võtmesõnad meeles, kas Sa tead peast kõiki Windowsi kättesaadavaid vahendeid / funktsioone? Inimese pea on paljude muude ja märksa tähtsamate asjade meelespidamiseks, aga mitte Windowsi mingite võtmesõnade ning vahendite talletamiseks. Seda enam, et näiteks minul on vahel raske isegi oma nime meenutada.

Windows 7 (ja ka Vista ning Windows 8 / 8.1) omavad üht väga varjatud ja vähemtuntud vahendit – "GodMode" (muide see God Mode nimetus on ametlikult kirjas ka Microsoft'i dokumentides). See on üks spetsiaalne kaust, mille kaudu saad ligi peaaegu kõikidele kompuutri seadistustele (sätetele) ja vahenditele. Ühesõnaga see varjatud nn "GodMode" vahend lubab meil koondada ühteainsasse uude kausta/kataloogi kõik Control Panel'i vahendid. Sel teel saame me väga kiiresti ja hõlpsalt ligi kõikidele vahenditele (Windows 7 puhul 278 ja Windows 8/8.1 jooksutamisel 250 elemendile!) ning me ei pea oma aega raiskama seal Control Panel'i enda aknas tuhnimiseks.

Tee järgmist:

1) Loo oma töölauale üks uus kaust (kataloog), st tee töölaual paremklõps ja vali kontekstmenüüst käsk New -> Folder - pilt;

2) Nüüd pane sellele kaustale sobiv nimetus, pluss lisa selle nimetuse lõppu järgmine sufiks (järelliides) ja vajuta ENTER:

.{ED7BA470-8E54-465E-825C-99712043E01C} - see on Control Panel'i unikaalne globaalne identifitseerija (GUID string).

Näiteks võib selle kausta nimeks olla: JumalaControlPanel.{ED7BA470-8E54-465E-825C-99712043E01C} - pilt.


Nii kui Sa oled antud kaustale tippinud (või siit kopeerinud) uue nime ja vajutanud ENTER, siis omistatakse talle kohe ka seesama tavalise vaikimisi Control Panel'i ikoon - pilt (näide Win 7 süsteemist)...

... ja pilt (Win 8).


Kui Sa avad nüüd selle kausta, siis näed järgmist pilti (Windows 7 puhul):

Uus kaust on avatud...


Windows 8 puhul:

Windows 8 puhul...Nagu ülalpool sai juba mainitud, siis võid loodavale kaustale (kiirkorraldusele) anda suvalise nime, peaasi et kohe tema järele oleks ilma tühiklahvita pandud punkt (".") ja seejärel sufiksina GUID identifitseerija, näiteks nii:

GodMode.{ED7BA470-8E54-465E-825C-99712043E01C}
DevilMode.{ED7BA470-8E54-465E-825C-99712043E01C}
MosesMode.{ED7BA470-8E54-465E-825C-99712043E01C}
JesusMode.{ED7BA470-8E54-465E-825C-99712043E01C}
VishnuMode.{ED7BA470-8E54-465E-825C-99712043E01C}
VabariigiVahendid.{ED7BA470-8E54-465E-825C-99712043E01C}
Settings.{ED7BA470-8E54-465E-825C-99712043E01C}Sa võid selle kaustaga teha nüüd järgmist:

- Lohistada (siirdada) ta mujale sobivamasse kausta ja/või jätta ta oma töölauale;
- Windows 7 (või Vista) puhul lohistada ta alla Start nupule ja sellega pannakse ta Start menüüsse (originaalkausta peab ka alles jätma);
- Windows 8 jooksutamisel võid selle kausta kiirkorralduse panna ka tema Start ekraanile (st uude Start menüüsse). Tee antud kaustal paremklõps ja vali avanevast kontekstmenüüst käsk Pin to Start (pilt), seejärel vajuta Win klahvi ning Sa näedki tulemust:

pilt.Tegelikult on see juba üsna vana Windows'i trikk, mida võis mõningatel juhtudel kasutada juba Windows 95 juures ja antud nippi saab rakendada nii Vista, Windows 7, Windows 8 (8.1) kui ka Windows 10 puhul.


✓ ✓ ✓ Sa võid sama tehnikaga luua ka enamike Control Panel'i elementide jaoks eraldi kiirkorraldused ja sel teel saad Sa kiiresti ligi just Sulle vajalikule vahendile. Toon siin all ka ära osa GUID identifitseerijaid, mis tuleb siis lisada loodava kaustanime järele ja panin nende ette kohe ka punkti (".") ära, et oleks lihtsam.


Control Panel'i eraldi elementide GUID stringid (Vista, Win 7, Win 8/8.1 ja osaliselt ka Windows 10):

Action Center: .{BB64F8A7-BEE7-4E1A-AB8D-7D8273F7FDB6}

Näide: Action Center


Backup and Restore: .{B98A2BEA-7D42-4558-8BD1-832F41BAC6FD}

Näide: Backup and Restore


Biometric Devices: .{0142e4d0-fb7a-11dc-ba4a-000ffe7ab428}

Credential Manager: .{1206F5F1-0569-412C-8FEC-3204630DFB70}

Devices and Printers: .{A8A91A66-3A7D-4424-8D24-04E180695C7A}

Display: .{C555438B-3C23-4769-A71F-B6D3D9B6053A}

HomeGroup: .{67CA7650-96E6-4FDD-BB43-A8E774F73A57}

Location and Other Sensors: .{E9950154-C418-419e-A90A-20C5287AE24B}

Näide: Location and Other Sensors


Notification Area ikoonid: .{05d7b0f4-2121-4eff-bf6b-ed3f69b894d9}

Recovery: .{9FE63AFD-59CF-4419-9775-ABCC3849F861}

Näide: Recovery


RemoteApp and Desktop Connections: .{241D7C96-F8BF-4F85-B01F-E2B043341A4B}

Speech Recognition: .{58E3C745-D971-4081-9034-86E34B30836A}

Troubleshooting: .{C58C4893-3BE0-4B45-ABB5-A63E4B8C8651}

Näide: Troubleshooting


Näiteks tegin sel teel Devices and Printers elemendile kiirkorralduse ja panin tema kaustanimeks:

Printerid_&_Seadmed.{A8A91A66-3A7D-4424-8D24-04E180695C7A} ja pärast kausta loomist nägi tema ikoon välja selline:

Printerite ja seadmete kiirkorraldus


* KÕIK Control Panel'i elemendid (Globaalne GUID): .{ED7BA470-8E54-465E-825C-99712043E01C}


Administrative Tools: .{D20EA4E1-3957-11d2-A40B-0C5020524153}

Näide: Administrative Tools


Kõik .NET Frameworks ja COM Libraries: .{1D2680C9-0E2A-469d-B787-065558BC7D43}

AutoPlay: .{9C60DE1E-E5FC-40f4-A487-460851A8D915}

Näide: AutoPlay


BitLocker Drive Encryption (...Ultimate versiooni ja Win 8 Pro jaoks ainult): .{D9EF8727-CAC2-4e60-809E-86F80A666C91}

Näide: BitLocker Drive Encryption


Computer Folder: .{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}

Ease of Access Center: .{D555645E-D4F8-4c29-A827-D93C859C4F2A}

Font Settings: .{93412589-74D4-4E4E-AD0E-E0CB621440FD}

Programmid ja vahendid (või programmide võrgust installeerimine): .{15eae92e-f17a-4431-9f28-805e482dafd4}

Manage Wireless Networks: .{1FA9085F-25A2-489B-85D4-86326EEDCD87}

Network and Sharing Center: .{8E908FC9-BECC-40f6-915B-F4CA0E70D03D}

Network Connections: .{7007ACC7-3202-11D1-AAD2-00805FC1270E}

Näide: Network Connections


Network Folder: .{208D2C60-3AEA-1069-A2D7-08002B30309D}

Parental Controls: .{96AE8D84-A250-4520-95A5-A47A7E3C548B}

Performance Information and Tools: .{78F3955E-3B90-4184-BD14-5397C15F1EFC}

Personalization: .{ED834ED6-4B5A-4bfe-8F11-A626DCB6A921}

Power Options: .{025A5937-A6BE-4686-A844-36FE4BEC8B6D}

Programs and Features: .{7b81be6a-ce2b-4676-a29e-eb907a5126c5}

Näide: Programs and Features


Sync Center: .{9C73F5E5-7AE7-4E32-A8E8-8D23B85255BF}

System: .{BB06C0E4-D293-4f75-8A90-CB05B6477EEE}

User Accounts: .{60632754-c523-4b62-b45c-4172da012619}

Windows Firewall: .{4026492F-2F69-46B8-B9BF-5654FC07E423}

Windows Update: .{36eef7db-88ad-4e81-ad49-0e313f0c35f8}

ÜlesseWindows Access Panel - selle utiliidiga saab ruttu ligi Control Panel'i 48-le põhivahendile:

On veel üks võimalus saada kiiresti ja mugavalt ligi Control Panel'i 48-le põhivahendile ja selleks võib kasutada tasuta portatiivset Windows Access Panel utiliiti, mida ei pea isegi installeerima.
Antud utiliit ei muuda iseenesest midagi vaid ta lihtsustab kasutaja ligipääsu Windows'i peamistele sisseehitatud utiliitidele. Ta kasulik just neile kasutajatele, kes ei tunne Windowsi Control Panel'is liikumise nippe nii hästi ja kes ei tea ka kõiki vajalikke ingliskeelseid võtmesõnu, mida võiks tippida Start menüü Search otsingukasti, et käivitada kiiresti mingit vajalikku utiliiti. Antud Windows Access Panel utiliidi võib alla laadida sealt.

Tal on ülaosas kaks vahekaarti (Basic ja Advanced) ja nende kaudu saadki kiiresti käivitada vajaliku Windowsi sisseehitatud utiliidi klikkides vastaval vahekaardil mingi utiliidi nimele - pilt.✓ ✓ ✓ Windows 10 'GodMode' vahendist on juttu seal.

ÜlesseWindows 7 välimus ja informatsiooni juhtimine X. ossa >

< Tagasi

< Tagasi Windows 7 pealehele ja sisukorda

 

Saada ka enda tuttavale lugemiseks!

Kui Sa saadad meili, siis on Sinu saadetavas kirjas selle lehe aadress juba
olemas ja muu saad ise juurde lisada.

Sisesta siia saaja e-mail aadress:

 

 

elaja koju .|. .|. .|. .|. .|. .|. About Us .|. .|. .|. .|. .|. .|. About Me .|. .|. .|. .|. .|. .|. Site Map .|. .|. .|. .|. .|. .|. POSTKASTI EI OLE! Sorry, no mailbox | © Ahv & Co Eesti Vabariik nov. 2008