Win 7 'Jump List' ja 'Notification area'

Seitse...Windows 7—tema uued vahendid I. osa

 

Windows 7 uus 'Jump List' vahend ja 'Notification area' (endine System tray)—teadete väli

 

(Kehtib ka Windows 10 suhtes.)

 

 

Kirja pandud 11.01.09

 
Jump List menüü:


Alates Windows 7 operatsioonisüsteemist on lisatud selle uuendatud tegumirea ja Start menüü jaoks üks uus väga hea vahend—Jump List menüü (hüpikmenüü või hüpikloetelu). See Jump List funktsioon on tihedalt seotud tegumiribal asuvate programmiikoonide ja Start menüü kirjetega. Tema abil hoiab kasutaja hulga aega kokku, sest nende hüpimenüüde kaudu saab kiiresti avada tihti kasutatavaid programme ja dokumente. Peale selle sisaldavad need menüüd veel ka teisi vajalikke funktsioone.
Start menüüs on Jump List kättesaadav ainult nende programmide jaoks, mis olid sinna eelnevalt pinnitud (kasutaja poolt kinnistatud) ja ka nende jaoks, mis asuvad hiljuti (recent) kasutatud elementide loetelus.


Jump List menüüde avamine:

- Tee tegumirea vajalikul nupul/ikoonil paremklikk.
- Kui Sul on puutetundlik- või tahvelkompuuter, siis lohista sõrme- või pliiatsi abil vajalik ikoon tegumiribalt minema ekraani piiridest välja ja kui Sa ta vabastad, siis avataksegi see Jump List menüü.
- Osuta tegumirea vajalikku ikooni, vajuta vasem hiirenupp alla ja lohista ekraani piiridest välja - avatakse Jump List menüü.

Kuna puutetundlikke ja tahvelarvuteid kasutatakse veel üsna vähe, siis on kõige mõtekamaks Jump List menüüde avamise mooduseks see et kasutaja teeb tegumirea (taskbar'i) mingil ikoonil paremklõpsu ning sellega avataksegi see jump-menüü. Selles hüpikmenüüs tuuakse ära kõige sagedamini kasutatavate käskude või siis hiljuti avatud dokumentide/failide loetelu.
All on toodud näiteks Windows Media Player'i Jump List menüü, mille käskude abil saab kiiresti käivitada mitmesuguseid operatsioone: Mängida ette viimati vaadatud meediafailide loetelu (Sektsiooni "Tasks" alt, mille käsud muutuvad vastavalt meie poolt eelnevalt sooritatud tegevustele), avada Windows Media Player'i enese aken (kõige alumisest sektsioonist); lukustada ta tegumirealt lahti (Jump List menüü kõige alumise sektsiooni kaudu käsu "Unpin this program from taskbar" abil) ja avada kõige sagedamini vaadatud meediafaile (sektsiooni "Frequent" alt") jne...:

WMP Jump List menüü


Märkus: Windows Media Player on juba ise vaikimisi pandud alaliselt sinna tegumiribale (SuperBar) ja seepärast pakutaksegi tema Jump List menüü alumises sektsioonis ka võimalust tema sealt "lahtilukustamiseks" ja ärakoristamiseks (käsk "Unpin this program from taskbar").

Näiteks veel üks Jump List menüü (Notepad'i oma), kus sektsiooni "Recent" alt saab avada viimati kasutatud dokumente (st Notepad tekstiredaktoris avatud faile); alumise sektsiooni kaudu võib käsuga "Notepad" aga avada uus tühi Notepad'i aken; kui me soovime aga seda Notepad ikooni/kiirkorraldust panna alaliselt alla tegumiribale, et teda ja tema seotud dokumente kiiresti avada, siis valime tema hüpikmenüü alumisest sektsioonist käsu "Pin this program to Taskbar" ("Kinnita see programm Tegumirea külge") :


Vaikimisi, siis kui Sa mingi programmi ikoniseerid esmakordselt alla tegumiribale, on kasutajale esialgu kättesaadav eelnevalt seadistatud standardne Jump Lists menüü, kus on sellised käsud nagu Pin this program to taskbar, Close window, antud programmi enda uue akna avamise käsk, jne (olenevalt programmist). Allpool ongi ühe programmi standardne Jump List menüü ja näiteks kui kasutaja klõpsab selles menüüs käsule "Pin this program to taskbar", siis "keevitatakse" see programm alaliselt tegumirea (uue SuperBar'i) külge, et teda saaks tulevikus kiiresti käivitada:

Programmi standartne Jump List menüü

Kuid need JumpList menüüd muutuvad automaatselt vastavalt sellele, et millist programmi Sa käesoleval momendil kasutad, st programmid võivad seda standardset Jump List menüüd ise muuta ja seega on erinevate programmide jump menüüd täiesti erinevad. Näiteks võib MS Word kasutada Jump List "R"-menüüd (Recently - hiljuti kasutatud), aga Windows Explorer—Jump List "F"-menüüd (Frequently - kõige sagedamini kasutatavad), sest kasutaja võib ühe sessiooni ajal "külastada" väga paljusid kaustasid...

Jump Lists menüü funktsioon on lisatud ka Start menüüsse ja seda funktsiooni saab kasutada siis kui me oleme eelnevalt mingi programmiga avanud või redakteerinud mingeid dokumente/faile ning alloleval pildil on toodud ära Paint programmi Jump List hüpikmenüü. Kui Sa klõpsad siin Start menüüs vasemas osas lihtsalt "Paint" lingile, siis avatakse Paint uus tühi programmiaken, aga kui Sa klõpsad tema Jump List menüüs mingile seal äratoodud failile, siis avatakse see fail otse Paint programmiaknas. Kui Sa osutad seal hüpikmenüü "Recent" (hiljutised) loetelus mingit faili, siis ilmub tema paremasse otsa "Pin to this list" käsunupuke ja kui Sa klõpsad sellele, siis haagitakse antud fail selle loetelu ülaossa eraldi "Pinned" sektsiooni, et teda saaks sealt alati kiiresti käivitada (ülejärgmine pilt) - kliki pisipiltidele, et neid suurendada:

Start menüü Jump List menüü


Allasuvas pildis ongi pildifail "Sleep.png" lisatud sinna Pinned sektsiooni, et teda võiks sealt igal ajal uuesti Paint programmi laadida ja tema redakteerimist jätkata. Kui meil ei ole seda faili seal enam vaja hoida, siis viime hiirekursori tema kohale ja tema paremasse otsa ilmub rõhknaelakujuline ikoonike, millele klõpsates kaobki antud fail sealt sektsioonist:

Pinnitud fail


Alates Windows 7 RC versioonist tehti siin ka üks täiendus: Kui Sa teed Start nupul paremklõpsu ja valid kontekstmenüüst käsu Properties ning klõpsad seejärel nupule Customize, siis on Sul võimalus määrata seda et kui palju viimati kasutatud elemente kuvatakse korraga Jump Lists loetelus siis kui Sa teed oma tegumirea mingil nupul/ikoonil paremklõpsu või avad Start menüüs mingi programmi Jump List menüü.

Määra elementide hulk


Kui Sa vaatad eelmist pilti, siis Sa näed seda et dialoogiakna allosas oblastis "Start menu size" on ripploetelus "Number of recent items to display Jump Lists" vaikimisi määratud 10 elemendi korraga kuvamine ja juhul kui neid viimati kasutatud faile peaks olema rohkem, siis kõige uuemad elemendid lükkavad sellest loetelust vanemad kirjed välja, vaata alumist pilti:

Korraga kuvatakse 10 elementi


Kui Sa muudad selle "Number of recent items to display Jump Lists" rippmenüü vaikimisi pakutud numbri "10" suuremaks, siis kuvatakse Jump List loetelus ka rohkem viimati kasutatud elemente (faile) - pilt.


Start menüü Jump List loetelu (Paint programmis viimati avatud pildid - tervelt 17 pilti) - kliki pisipildile, et teda suurendada:

Paint programmi hilisemad failid


Täpselt sama tehnikat saab kasutada ka tegumiribale ikoniseeritud (minimeeritud) programmide/kaustade puhul. Kui Sa kasutad mingit faili tihti ja tahad teda edaspidi kiiresti avada, siis võid ta lülitada Jump List menüü "Pinned" sektsiooni. Vii selleks oma kursor vajaliku faili kohale ja kliki seejärel tema paremasse otsa ilmuvale nupule ning antud fail viikase Jump List loetelu ülaossa "Pinned" alla - pilt.


Kui Sa tahad mingit "alalist" faili sealt ülemisest Pinned loetelust eemaldada, siis vii kursor tema kohale ja selle peale ilmub faili paremasse otsa seesama rõhknaelakujuline nupp ning klõpsa temale ja see fail kaob Jump List menüü "Pinned" sektsioonist. Järgmisel pildil likvideerime me käsu/nupu "Unpin from this list" abil Windows Explorer'i grupiikooni Jump List menüü Pinned sektsioonist kausta nimega "Turva" - pilt.


Märkus: Kui Sa tahad kõikide Jump List menüüde "Recent" sektsioonides olevate elementide korraga kustutamist, siis tee järgmist:

- Tee Start nupul paremklikk ja vali käsk Properties;
- Veendu, et oleks avatud Start Menu vaheleht ja korista seal Store and display recently opened items in the Start menu and the taskbar ruudust linnuke ning Windows puhastab C:\Users\SINU_KASUTAJANIMI\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Recent kausta (st teeb ta tühjaks).


Toon veel ühe illustratiivse näite selle Jump List menüü võimalustest - kliki pisipildile, et teda suurendada:

'Jump List menu' illustratiivne selgitus...


Ülemise pildi kohta veel niipalju lisaks:

* Kui Sa olid avanud üheainsa programmiakna, kausta või faili ja seejärel ikoniseerinud (minimeerinud) ta alla tegumireale (SuperBar'ile), siis klõpsates all antud ribal tema ikoonile, avatakse automaatselt seesama eelnevalt ikoniseeritud (minimeeritud) aken.
* Kui Sul oli eelnevalt avatud mitu kaustaakent või mingi programmi mitu faili, siis klõpsates all tegumiribal nüüd juba tema grupiikoonil, tuuakse kiirkorralduse nupu kohale kõikide avatud failide eelvaateaknad (miniaknad) ja neile klõpsates avatakse ka siis vastav aken.
* Kui Sul on mingi kaust või fail aktiveeritud ja minimeeritud alla tegumiribale, siis et avada tema tegumiriba ikooni kaudu uut programmi või kaustaakent, tuleb tema ikoonil teha paremklõps ja klikkida seejärel Jump List menüü alaosas antud programmi nimega reale (või kaustade puhul siis "Windows Explorer" nimele).
* Kui Sul on aktiveeritud üks fail või kaustaaken ja Sa tahad teda sulgeda, siis võid ta ära koristada kas tema ekraanile avatud akna paremas ülaosas asuva ristiga Close nupu kaudu või tehes siis tegumiribal tema ikoonil paremklõpsu ja valides Jump List menüü alaosast käsu Close window.
* Kui Sul oli eelnevalt avatud mitu ühte liiki akent, siis võid nad kõik korraga sulgeda nii et teed tema grupiikoonil paremklõpsu ja valid Jump List menüü alaosast käsu Close alla windows.
* Programmide Jump List menüüd on erinevad ja nad muutuvad ka ise olenevalt sellest et mida Sa eelnevalt tegid...Uus tegumiriba ja "Open With" käsk ning failitüübid...:

Alates Windows 7 RC väljalaskest saab nüüd suvalist faili avada igasuguse programmiga ka nii et hoiame all SHIFT klahvi ja lohistame faili tegumirea vastavale programmiikoonile (nupule). Tavaliselt kui me teeme oma töölaual mingil failil 2x klõpsu, siis avatakse ta tema enda programmiga, mis on antud failiga vaikimisi seotud. Kuid mõnikord tahame me antud failitüüpi avada hoopis mingi muu programmiga ja selleks kasutame me paremklõpsu "Open With" käsku. Kuid see on tülikas ja nüüd siis saabki kasutada seda Shift klahvi ja lohistamise trikki, kusjuures nii on võimalik avada isegi selliseid faile, mis ei olegi antud programmiga seotud ehk teisiti õeldes see programm ei ole registreeritud antud failitüübi avamiseks (näiteks võib sel teel Notepad'is avada .bmp faile...).
Seega, kui Sul on oma uuele tegumiribale (ülessannete paanile) kinnistatud mingi programm, siis alates Win 7 RC versioonist võib programmi Jump List menüüsse lisada ka faile, mis tegelikult ei olegi registreeritud antud failitüübi käsitsemiseks (avamiseks). Veelgi enam, kui Sa paned sellise faili mingi programmi Jump List menüüsse, siis luuakse paljudel juhtudel (juhul kui see võimalik on) tema uus registreerimine ja nii saab seda faili käivitada alati just sellesama programmiga.


Toon ühe lihtsa näite:

a) Failide avamine ilma uue tegumirea (SuperBar) abita: Oletame, et Sul on installeeritud Windows 7 operatsioonisüsteem ja Sa ei ole veel jõudnud sellesse Win 7 süsteemi installeerida ühtegi programmi, mis suudaksid avada mingit .doc laiendiga faili. Nüüd tõid Sa oma mälupulgaga töölt koju mingi .doc faili (näiteks "Minu_ülema_kokkukeeratud_sigadused.doc") ja kui Sa teed sellel failil 2x klõpsu, siis ei käivitatagi teda vaid selle asemele ilmub dialoogiaken, mis teatab rõõmsalt, et Windows ei suuda seda faili avada - pilt.


Teatavasti avatakse .doc laiendiga failid vaikimisi tasulise MS Word tekstiredaktoriga ja DOC ongi tema niiõelda koduformaat, aga neid .doc laiendiga faile saab avada näiteks ka tasulise MS Works, tasuta OpenOffice.org, StarOffice jne tekstiredaktoritega, aga ka igasuguste "vaatajatega" (Word Viewer jne).
Windows 7-sse ja ka tema eelkäijatesse on installeeritud ainult Notepad ja WordPad tekstiredaktorid, aga need ei suuda .doc faile käsitseda (avada).
- Kui Sa teed oma .doc failil paremklõpsu, siis ei ilmu tema kontekstmenüüsse "Open With" käsku;
- Kui Sa klõpsad nupule Start -> Default Programs ja seejärel klõpsad lingilel "Associate a file type or protocol with a program" ("Seo failitüüp või protokoll programmiga"), siis Sa ei leiagi järgmises aknas .doc failitüüpi (laiendit), sest Sul ei ole oma süsteemis mingit programmi, mis suudaks töötada DOC failidega;
- Kui Sa teed oma .doc failil 2x klõpsu, avatakse seesama teateaken, mis hõiskab, et seda faili ei saa avada (vaata eelmist pilti). Sa võid sel juhul muidugi aktiveerida tema allosas asuva raadionupu Select a program from... ja klikkida nupule OK. Seepeale avatakse järgmine aken, kus võid klõpsata nupule Browse ja otsida ülesse WordPad programmi (asub kaustas: X:\Program Files\Windows NT\Accessories\, kus "X" on kettatähis, kuhu on installeeritud Sinu Windows 7) ja seejärel jätad linnukese ruutu "Always use the selected program to open this kind of file", siis sel juhul kui Sa teed .doc laiendiga failil 2x klõpsu, avatakse ta vaikimisi justnimelt WordPad programmiga. (Seejärel pannakse see .doc failitüüp ka sinna "Associate a file type or protocol with a program" aknasse ja seal näidatakse, et .doc failitüüp on seotud WordPad tekstiredaktoriga.)
Loomulikult on selline lahendus ainult hädapärane ja ajutine, sest WordPad tekstiredaktor ei suuda .doc faile päris korralikult kuvada, piltide asemele ilmuvad "sigri-migrid" jne... - see jutt oli siin ikka ainult näiteks toodud...
Üldiselt on tegu ikkagi ajutise nähtusega ja Sul tuleks tulevikus installida mingi õige .doc failide avamise programm, seega on mõtekas see linnuke sealt ruudust "Always use the selected program to open this kind of file" ära koristada. Sel juhul kui Sa järgmine kord klikid mingile DOC failile, siis ilmub jälle seesama Windows'i aken, mis teatab, et ei suudeta antud faili avada (pilt on ülevalpool). Aktiveeri jälle raadionupp "Select a program from..." ja kliki OK ning ilmub järgmine aken, kus korista linnuke ruudust "Always use the selected program to open this kind of file" ja kliki OK ning fail avataksegi WordPad programmis. Juhul kui pärast programmi sulgemist peaks ilmuma Windows 7 veateate aken, siis kliki seal lihtsalt lingile Close the program - pilt.


Märkus: Loomulikult ei saa sel teel avada kõiki "tundmatuid" failitüüpe, kui Sul ei ole oma süsteemi installeeritud ühtegi programmi, mis suudaks kasvõi kõrvalteid kasutades avada seda faili, siis ei aita miski vaid Sul tuleb otsida ja laadida Internetist alla vastav tarkvara.


NB! Vaikimisi programmide (Default programs) ja failitüüpide seoste (File type associations) seadistamisest ehk faililaiendite juhtimisest loe siit.b) Faili avamine uue tegumirea ja Jump List menüü abil: Toome siin näiteks ikka sellesama WordPad programmi ja DOC failitüübi.

* Kliki nupule Start -> All Programs -> Accessories, tee WordPad programmil paremklõps ja vali kontekstmenüüst käsk Pin to Taskbar (pilt)

või

käivita see WordPad programm niisama ja minimeeri ta alla tegumireale ilma et teda "pinnitaks" sinna.


Selle tulemusena kinnitatakse WordPad'i ikoon kas alaliselt Windows 7 uuele ülessannete paneelile või siis pannakse ta sinna ajutiselt olenevalt Sinu eelmisest tegevusest:

WordPad'i ikoon ilmus Taskbar ribale


* Nüüd vajuta alla SHIFT klahv, hoia teda alla ja lohista oma mingi .doc laiendiga fail otse Taskbar'il asuva WordPad'i ikooni peale ning vabasta algul vasem hiirenupp ja seejärel Shift klahv:

Lohista fail tegumirea ikooni peale


Ja see .doc laiendiga fail avataksegi WordPad tektiredaktioris - pilt.


Kuid Windows 7 ei registreerinud sellega seda DOC faililaiendit ja tema kirjet ei pandud ka sinna Defaults Programs alla ning seda ei olegi vaja, juhul kui Sa kasutad neid .doc faile harva või siis installeerid tulevikus mingi programmi, mis ongi loodud antud failitüübi avamiseks (nt MS Word).

* Ja veel üks moodus ning sellega võib Windows 7 ka registreerida selle failitüübi, st Win 7 seob ta mingi programmiga. Lohistame antud näites toodud .doc fail otse Taskbar'il asuva WordPad ikooni peale ja vabastame seejärel hiirenupu ning meie fail kinnistatakse WordPad programmi Jump List menüüsse, kust Sa võid ta igal ajal käivitada sellesama WordPad programmiga. Ühtlasi "haagitakse" (Pin to...) ka WordPad enda programm alaliselt tegumiriba külge, aga Sa võid ta sealt igal ajal jälle "lahti haakida" (Unpin...)

Lohista peale ja lase hiirenupp lahti


Tee nüüd tegumiribal WordPad ikoonil paremklõps ja klõpsa seejärel Jump List menüü ülaosas sektsioonis Pinned asuvale .doc failile ja ta avataksegi WordPad aknas:

Pinned sektsioonis klõpsa failile


Nii võib tegutseda suvalise faili ja Taskbar'ile kinnistatud programmiga...


NB! Kui Sa tahad antud .doc faili sealt Jump List menüü ülaosa sektsioonist Pinned ära koristada, siis kliki tema kõrval asuvale nööpnõelakujulisele ikoonile (Unpin from this list) ja ta likvideeritakse.
Kuid see programm jääb ikkagi sinna paremklõpsuga avatavasse Recommended Programs loetelu ja kuidas ka sealt teda ära koristada, sellest loe siit (st kuidas eemaldada valesid programme 'Recommended Programs' loetelust).

Juhul kui pärast programmi sulgemist peaks ilmuma Windows 7 veateate aken, siis klõpsa seal lihtsalt lingile Close the program.

Vaikimisi programmide (Default programs) ja failitüüpide seoste (File type associations) seadistamisest ehk faililaiendite juhtimisest loe siit.
Kui 'Jump List' menüüst puuduvad või kui seal ei kuvata "Pinned" ja Recent" loetelus failide/elementide nimesid. Kui Sa ei saa "Pinned" loetelust elemente eemaldada jms Jump List menüüga seotud probleemid...:

Nagu eelpool sai kirjutatud, siis sisaldavad Windowsi Jump List'id hiljuti (viimati) kasutatud, avatud või külastatud elemente või siis sagedasti kasutatud, avatud või külastatud kirjeid.

Kuid mõnedel juhtumitel võib olla nii et neid hiljutisi või sagedasti kasutatud ja "pinned" elemente ei kuvata nendes Jump List menüüdes, st nad puuduvad sealt kuigi nad peaksid seal olema. Kui kasutaja teeb tegumireal mingil ikoonil või nupul paremkliki, siis ei ilmu Jump List hüpikmenüüd või sellest puudub "Recent" sektsioon. Näiteks võib selline asi juhtuda Office 2007 programmidega (Word 2007, Excel 2007 ja PowerPoint 2007). Peale selle ei saa ka "Pinned" loetelust mittevajalikke elemente kustutada jms antud hüpikmenüüga seotud probleemid.


Antud probleemide põhjustajaks võib olla see et kasutaja eest varjatud AutomaticDestinations süsteemikaustas võib üks või mitu Jump List'iga soetud elementi olla rikutud, tee järgmist:

1) Vaata, et Sul oleksid lubatud "Show hidden/system files" parameetrid: Ava selleks suvaline kaustaaken, klõpsa akna tööriistaribal nupule Organize ja vali käsk Folder and Search Options; seejärel ava sakk (tab/vaheleht) View ning aktiveeri raadionupp Show hidden files and folders ja korista linnuke ruudust Hide protected operating system files (Recommended). Kui ilmub hoiatusaken, siis kliki Yes ja pärast seda kliki sealsamas "Folder Options" dialoogiaknas nupule OK.

Märkus: Windows 10 süsteemis tee selleks aga järgmist: Ava File Explorer aken, seejärel ava seal "View" vahesakk ja kliki ribamenüül "Options" nupule:

Options


Nüüd ava "Folder Options" dialoogiaknas "View" vahesakk, aktiveeri Show hidden files, folders, and drives raadionupp ja korista linnuke ruudust Hide protected operating system files (Recommended). Kui ilmub hoiatusaken, siis kliki Yes ja pärast seda kliki siinsamas "Folder Options" dialoogiaknas nupule OK:

Hide protected operating system files (Recommended)2) Otsi üles ja ava järgmine kaust:

Vajuta Windows + R klahve, sisesta Run akna käsuviibale %APPDATA%\Microsoft\Windows\Recent\AutomaticDestinations kaustatee ja vajuta ENTER:


3) Kustuta AutomaticDestinations kaustas asuvad kõik xxx.automaticDestinations-ms failid.


4) Sul võib see AutomaticDestinations kaust ka puududa, sel juhul ava %APPDATA%\Microsoft\Windows\Recent kaust ja kustuta kõik Recent kaustas asuvad failid.

Juhul kui Sul on olemas need mõlemad Recent ja AutomaticDestinations kaustad, siis kustuta nendes mõlemas asuvad kõik failid.


5) Sa võid kindluse mõttes ka süsteemi restardi (taaskäivituse) teha.

Märkus: Sellega saad Sa lahti ka Jump List menüüdes asuvatest kõikidest hiljuti kasutatud elementidest (Recent sektsioonis olevatest kirjetest) - mõnikord on neid seal niivõrd palju, et ühekaupa nende kustutamine on tülikas ja aeganõudev...


6) Pane punktis üks ära toodud "Hide protected operating system files (Recommended)" parameetri eesasuvasse ruutu linnuke tagasi.!!! Kui Sa kustutad kõik need failid, siis kaotad oma kõikidest Jump List menüüde "Pinned" sektsioonidesse pandud elemendid (lisaks "Recent" sektsioonides olnud kirjetele) ja Sa pead nad järjest uuesti tagasi panema, aga see on juba väike mure, sest Sa said oma Jump List hüpikmenüüd korda tehtud...

Ülesse


Windows 7 "Notification area" (Endine System tray)—teadete väli:


See teadete väli asub ekraani paremal allosas tegumirea kõige paremas otsas ja vaikimisi kuvatakse siin ainult mõnda süsteemiikooni ning ülejäänud ilmuvad väljaujuvas aknakeses. Sa võid seal olemasolevate nähtavate ikoonide asukohti muuta nii et lohistad nad vajalikku kohta. Kui Sa klõpsad seal mingile ikoonile, siis ilmub tema kohale väljaujuv teatetahvel. Sa saad siis teada, et miks üks või teine teade ilmus ja Sa võid selle teateakna kaudu ka antud programmi või utiliidi avada. Järgmisel pildil on avatud Windows 7 uus vahend: Action Center, mis teatab, et momendil mingeid vigasid ega probleeme ei ole esinenud; allääres asuva lingi "Open Action Center" kaudu saab selle keskuse ka avada... - pilt.


Notification area kuvab seega ainult osasid programmiikoonikesi, mille näitamise me olime eelnevalt lubanud (sellest tuleb veel allpool ka juttu) ja ülejäänud varjatakse ning ruumi kokkuhoiu suhtes on see vägagi hea lahendus. Nendele varjatud ikoonikestele pääseme me ligi pisikese ülespoole suunatud noolekese kaudu:

Nooleke


Klõpsa seal pisikesele ülespoole suunatud noolekesele ja Sa näed väljaujuvas miniaknas kõiki ikoonikesi, mis on sinna pandud kas Windows 7-e, Sinu enda või mingi muu kolmandate firmade programmide (tulemüürid, pahavaratõrje programmide jne) poolt. Seejärel klõpsa nendele ikoonikestele ja ilmuva menüü kaudu saad neid kas käivitada või siis rakendada mingeid muid vajalikke käske (Sa võid neil teha ka paremklõpsu, et pääseda ligi nende kontekstmenüü olemasolevatele käskudele).

Notification area ja noolnupp


Osutatakse RUBotted programmiikooni


Järgmisel pildil on avatud teadete välja varjatud ikoonide kuvamise väljaujuv miniaken ja seejärel on tehtud ühel programmiikoonil paremklõps, et pääseda ligi tema kontekstmenüü käskudele - kliki pisipildile, et teda suurendada:

Varjatud ikoonid...


Sa võid lohistada otse teadete väljalt mingi ikooni siia ülesse noolmenüüsse või siis teha seda vastupidises suunas:

Lohistame ikoone...


Teadete välja saad seadistada sellesama Taskbar and Start Menu Properties dialoogiakna kaudu, millest oli eelpool ka juba juttu; ava ta nii: Tee tegumirea vabal osal (või nupul Start) hiire paremklõps ja vali käsk Properties ning vaata, et ilmuvas dialoogiaknas oleks avatud sakk/vahelipik Taskbar - pilt.


Klõpsa oblastis Notification area nupule Customize... (vaata eelmist pilti) ja seejärel ilmub allpool näidatud aken:

Teadetevälja seadistamise aken

Kui Sa vaatad eelmist pilti, siis Sa näed selles aknas neid ikoone, mis on käesoleval momendil lülitatud sinna Taskbar'i paremasse ossa Notification area'le. Iga ikooni järel on rippmenüü, mille kaudu saad valida:

a) Show icon and notifications - Antud ikoon kuvatakse otse Notification area'le ja tema puhul ilmuvad ka mingid teatemullikesed;
b) Hide icon and notifications - Ikooni ennast ja teatemullikesi ei näidata Teadete väljal (ta varjatakse);
c) Only show notifications - Kuvatakse ainult teated.

Kui Sa klõpsad allpool lingile Turn system icons on or off, siis satud uude aknasse, kus saad iga eraldi ikooni kas välja või siis sisse lülitada; kui Sa lülitad mingi ikooni välja, siis eemaldatakse ta lõplikult sealt Notification area'lt (Mitte ei varajata teda), nii võid ka Windows 7 enda ikoonid sealt ära koristada. Kui Sa paned linnukese ruutu "Always show all icons and notifications on the taskbar", siis pannakse kõik nad sinna alla ritta ja nad on kogu aeg nähtaval.

Kui Sa tahad kiiresti mingit Notification area'l kuvatavat ikoonikest varjata, aga teda seejuures sinna alles jätta, siis lohista ta lihtsalt oma töölauala ja ta pannkse teadeteriba varjatud kausta, kuhu saab ligi sellesama ülespoole suunatud noolekese abil:

Lohista ikoon oma töölauale


Sa võid ta hiljem vajaduse korral sinna jälle tagasi lohistada:

Lohista ikoone edasi-tagasi


View Available Networks (VAN)—Windows 7 sisaldab ka uut Jump List taolist utiliiti WiFi, dial-up, VPN ja muude ühenduste otsimiseks ning nendega ühendamiseks. Sa pead tegema selleks ekraani paremal allääres "Notification area'l" ikoonil Network ainult ühe hiireklõpsu ja Sa ei pea enam avama mitut akent nagu pidi seda tegama Windows Vista's:

VAN


Nüüd kuvatakse koos kellaajaga ja kuupäev, mis on üsnagi meeldiv täiendus.

Lõpetuseks näitan ka antud veebilehe kirjutaja ekraanil kuvatavat ajaformaati:

Lahkunud...

Jälle lahkunud...


Mis nendest daatumitest järeldub? Selgub see kurb tõsiasi, et selle oopuse kirjutaja lahkus märksa parematele jahimaadele juba 12.01.09 kuupäeval ja artikkel oli kirja pandud 11.01.09 nagu seda on näha lehe päises olevast kirjest.
Seega askeldab siin hoopis keegi teine—Zombi!? Ja see peaks tegema Sind väga-väga ärevaks, sest too zombi võib tungida siitkaudu Sinu kallisse kompuutrisse ja keerata seal ühe suure sigaduse kokku. Veelgi hullem, olles Sinu arvuti tuksi keeranud, ronib ta sealt välja ja otse Sinu korterisse ning võib olla isegi Sinu laia voodisse...!


NB! Windows 7-s Notification area'l kellaaja ja kuupäeva kuvamise seadistamisest saad ülevaate sealt.

Ülesse


Edasi Windows 7 uued vahendid II. ossa >< Tagasi Windows 7 pealehele ja sisukorda

 

Saada ka enda tuttavale lugemiseks!

Kui Sa saadad meili, siis on Sinu saadetavas kirjas selle lehe aadress juba
olemas ja muu saad ise juurde lisada.

Sisesta siia saaja e-mail aadress:

 

 

elaja koju .|. .|. .|. .|. .|. .|. About Us .|. .|. .|. .|. .|. .|. About Me .|. .|. .|. .|. .|. .|. Site Map .|. .|. .|. .|. .|. .|. POSTKASTI EI OLE! Sorry, no mailbox | © Ahv & Co Eesti Vabariik nov. 2008