Ad Hoc traadita võrgu ülesseadmine

Seitse...Windows 7 võrgutöö ja koduvõrgu loomine - V. osa

 

Ad Hoc traadita võrgu ülesseadmine - ruuterit ja pääsupunkti ei ole sel juhul vaja!

 

Traadita võrgule täiendava kaitse lisamine - MAC (media access control) filtreerimise ülesseadmine.

 

(Käib XP, Vista, Windows 7, Windows 8/8.1 ja osaliselt ka Windows 10 kohta.)

 

 

 Ad Hoc traadita võrgu ülesseadmine (ilma ruuterita):Ad hoc
võrk (või Adhoc Wifi võrk) on ajutine võrk, mis ühendab omavahel kahte või rohkemat traadita (juhtmevaba) kompuutrit ja võrguseadet ilma et selleks oleks vaja mingeid ruutereid või pääsupunkt - sel juhul suhtlevad kompuutrite traadita võrguadapterid (wifi adapterid) üksteisega otse - seega peavad kõik antud võrku kuuluvad kompuutrid olema varustatud wifi võrguadapteritega ja tänapäeva sülearvutid ning osa lauakompuutreid seda ka on. Sinu peakompuuter (host), mis on ühendatud Internetiga kas otse USB modemi kaudu või siis tavalise Ethernet võrgukaardi ja modemi kaudu, peab Ad hoc traadita võrgu loomiseks omama lisaks ka ühte Wi-Fi adapterit (traadita võrgukaarti).

Märkus: Võrgus olevat masinat, millel on unikaalne IP aadress, nimetatakse hostiks. Hostiks võib olla tavaline arvuti, aga ka server, võrguprinter, võrguseade jne — kõik seadmed, millele saab määrata IP-aadressi ja millega saab suhelda. Hostinimi ("hostname") on nimi, mis identifitseerib Sinu võrgus antud kompuutrit.

Selline ad hoc võrk on siis väga vajalik kui Sa tahad kellegagi vahateda faile või jagada Internetiühendust, kes ei ole lülitatud Sinu võrku (st ta ei ole Sinu võrgu osa). Näiteks kui Sa viibid kusagil loengul, seminaril ja tahad seal luua kellegagi ad hoc võrgu, et tegelda märksa huvitavamate asjadega kui seda on igav loeng - kompuutrite kaugus üksteisest ei tohi ületada 9 meetrit.
Teiseks on selline võrk siis vajalik kui Sa tahad mängida mitmekesi mängitavaid mänge (multiplayer games).
Ka on ad hoc võrku siis hea kasutada kui Sa soovid mingil seminaril jagada vajalikku infot kuulajatega nii et Sa ei pea selleks kasutama projektorit. Sinu kompuutris olev info ilmub ka kõikide kuulajate arvutiekraanidele - selle vahendi sisselülitamiseks võib peale ad hoc võrgu loomist kasutada näiteks Windows Meeting funktsiooni.

Ad hoc traadita võrgu näide:

Ad hoc traadita võrk


EtteotsaAd hoc võrgu loomine (ainult Windows 7 ja Vista masinates):

- Kliki ekraani paremal allääres võrgu ikoonile ja seejärel kliki Open Network and Sharing Center.

Märkus: Alternatiivina võid klikkida nupule Start, siis Network ja seejärel klikid üleval tööriistaribal nupule Network and Sharing Center:

Teine moodus


- Kliki allpool Set up a new connection or network lingile (Vistas aga kliki vasemas paanis Setup a connection or network lingile).

- Märgista ilmuvas nõustajas Set up a wireless ad hoc (computer-to-computer) network parameeter ja kliki nupule Next:

Märgista link ja kliki Next


- Järgmises aknas antakse ad hoc võrgu kohta selgitavat infot - kliki seal lihtsalt Next.


- Uues aknas tee järgmist:

- Kui Sinu kompuuter on ühendatud otse Internetti (teise võrguadapteri kaudu, mis ei ole see wi-fi adapter, mille abil Sa loosid ad hoc võrgu) ja kui Sa tahad seda Internetiühendust teistega jagada, siis kliki "Turn on Internet connection sharing" lingile.

Märkus: Kui Sul ei ole kodus mingit võrku loodud ja Sinu lauakompuuter on kaabelmodemiga otse Internetti ühendatud ning Sul on ka sülearvuti koos wi-fi adapteriga ja Sa tahad ka oma läpakaga saada Internetiühendust, siis võib samuti kasutada seda ad hoc võrku, et saaks ka sülearvutiga Internetti minna. Sel juhul ei pea Sa ostma mingit ruuterit ega juurdpääsupunkti vaid ostad odavama USB Wi-FI adapteri, mille ühendad siis oma lauakompuutriga. Seejärel lood lauakompuutris ad hoc võrgu ja seejärel võtad oma sülearvetis antud ad hoc võrguga ühenduse. Kui Sul saab oma lauakompuutri taga istumisest villand, siis kolid siinsamas diivanile või siis kõrvaltuppa voodisse (kaugus peab olema kuni 9 m), võtad läpaka oma suure kõhu peale ja loed Internetis uudiseid või surfad kusagil mujal...
Kui Sul on aga ruuter juba olemas, siis ei ole Interneti jaoks seda ad hoc võrku vaja, siis lood lihtsalt traadita koduvõrgu, seejärel võid oma lauakompuutri välja lülitada ja kasutada sülearvutit, et Internetti minna.


- Kliki nupule Close ja ad hoc võrk on nüüd ülesse seatud ja kasutamiseks valmis.

- Teised võivad nüüd antud võrku ühineda niisamuti nagu nad teevad seda teistegi tavaliste traadita võrkude puhul. Klikkigu all teadete väljal võrgu ikoonile, valigu ad hoc võrk ja klikkigu seejärel nupule Connect. Juhul kui see ad hoc võrk on turvatud, siis ilmub uus dialoogiaken kuhu sisestagu turvavõti või paroolifraas ja klikkigu Connect.
Kui see adhoc võrk ei ole turvatud, siis ilmub hoiatusaken, mis teatab, et see võrk on ebaturvaline, kliki seal Connect Anyway.


Märkus: Alternatiivina võid ka nii teha kui sihtkompuuter (st kompuuter milles see ad hoc võrk ülesse seati) on 9 meetri raadiuses:

1. Ava Network and Sharing Center;
2. Kliki Connect to a network;

Sa võid Vistas järgmisse aknasse jõuda ka nii et klikid Start -> Connect to.

3. Vali eelnevalt loodud Adhoc võrk ja kliki Connect.
4. Kui adhoc võrk on turvatud, siis sisesta turvavõti või paroolifraas ja kliki Connect. Kui see adhoc võrk ei ole turvatud, siis ilmub hoiatusaken, mis teatab, et see võrk on ebaturvaline, kliki seal Connect Anyway.
5. Kliki Save the network, et seda saaks ka tulevikus kasutada.

Et ka failide ühist kasutamist lubada, peab olema lülitatud sisse "failide ühiskasutamise" - "file sharing" funktsioon ja seda võib teha mitmel moel. Kui Sul ei ole Windows 7 HomeGroup vahendit veel sisse lülitatud ja Sa ei taha seda ka teha, siis võid näiteks teha nii: Kliki all teadete väljal võrgu ikoonile ja seejärel kliki Open Network and Sharing Center; uues aknas kliki Choose homegroup and sharing options lingile; järgmises aknas kliki Change advanced sharing settings... lingile ja tegutse.

Märkus: HomeGroup vahendit saab ressursside ühiseks kasutamiseks kasutada ainult siis kui koduvõrgu kõik kompuutrid jooksutavad Windows 7't.


EtteotsaAd hoc võrgu loomine (ainult Windows XP kompuutris):

Sinu Windows XP süsteemi peab olema installeeritud Windows XP Service Pack 2 (SP2).

1) Kui vaja, siis installeeri sinna traadita võrguadapter (wi-fi adapter).
2) Kliki Start -> Control Panel.

3) Kliki Pick a category all Network and Internet Connections lingile - pilt.


4) Seejärel kliki allpool Network Connections lingile - pilt.


5) Tee Wireless Network Connection ikoonil paremklõps ja vali Properties:

Vali hüpikmenüüst käsk Properties


6) Ava Wireless Networks vaheleht (sakk).

7) Veendu, et oleks linnuke ruudus "Use Windows to configure my wireless network settings" ja kliki seejärel Preferred networks all nupule Add...:

Kliki nupule Add


8) Järgmises Wireless network properties dialoogiakna sakil Association tee:

* Tipi Network name (SSID) tekstikasti oma traadita ad hoc võrgu nimi (vaata järgmist pilti);
* Korista linnuke ruudust "The key is provided for me automatically";
* Pane linnuke ruutu "This is a computer-to-computer (ad hoc) network";
* Tipi "Network key" tekstikasti vähemalt 13-kohaline parool ja seejärel tipi seesama parool ka "Confirm network key" tekstikasti. Turvalisuse tõstmiseks kasuta oma paroolis nii tähti, numbreid kui ka punkte.
* Kui valmis, siis kliki nupule OK ja siis jälle OK, et sulgeda Wireless Network Connection Properties dialoogiakent.

Sisesta parameetrid ja kliki OKTeise kompuutri ad hoc võrguga ühendamine (Windows XP):

1) Tee all tegumirea paremas osas teadete väljal traadita võrgu ikoonil paremklõps ja vali hüpikmenüüst käsk View Available Wireless Networks:

Uuri kättesaadavaid traadita võrke


2) Ilmub Wireless Network Connection aken, kus tuuakse ära kõik kättesaadavad traadita võrgu nimed. Juhul kui Sa ei näe seal midagi, siis kliki akna vasemas paanis ülaosas Refresh network list lingile. Märgista see äsjaloodud ad hoc traadita võrgu nimi ja kliki nupule Connect.

NB! Kui Sinu kompuuter ei olnud varustatud Wi-Fi adapteriga ja Sa lisasid ta ise ning traadita võrguadapteri installeerimisega installiti ka selle adapteri trakvara, siis Windowsi enda vahenditega seda traadita ühendust luua ei saa vaid Sa pead selleks kasutama wifi adapteri enda utiliiti. Ja seepärast ei näe Sa selles Wireless Network Connection aknas midagi - tee järgmist:

* Tee all tegumirea paremas osas teadete väljal traadita võrgu ikoonil paremklõps ja vali hüpikmenüüst käsk View Available Wireless Networks.
* Kliki selles Wireless Network Connection akna vasemas paanis Change advanced settings lingile;
* Ava Wireless Network vaheleht ja pane linnuke ruutu Use Windows to configure my wireless network settings ning kliki OK.
* Seejärel tee all tegumirea paremas osas teadete väljal traadita võrgu ikoonil paremklõps ja vali hüpikmenüüst käsk View Available Wireless Networks ja Sa näed oma traadita võrguühendusi.


3) Windows XP nõuab nüüd parooli sisestamist - tipi see parool, mille Sa eelpool loosid, mõlemasse lahtrisse ja kliki nupule Connect:

Sisesta parool ja kliki nupule Connect


Etteotsa
 

Ilma ruuterita traadita koduvõrgu ülesse ehitamine:


Oletame, et Sul on kodus üksainus internetiühendus, aga Sul on peale selle veel mitu arvutit ja muid Wi-Fi toega seadmeid (näiteks wifi toega mobla, iPod Touch meediapleier, Xbox konsool jne) ja nüüd tahad Sa nad kõik Internetti ühendada. Nagu varem sai juba kirjutatud, siis on selleks kaks moodust:


Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8/8.1 ja Windows 10 puhul:

- Ostad traadita ruuteri (wireless router) ja tegutsed... - juhis.

- Sead ülesse ajutise nn Ad hoc traadita võrgu, kus ei ole ruuterit vaja (ainult Windows 7 masinas ja sellest oli siin ülevalpool juba ka juttu - seal)Windows 7 olemasolul on aga lisaks veel üks hea võimalus:

Sa ei pea muretsema mingit ruuterit ega ülesse seadma ka Ad hoc traadita võrku vaid laed selle asemel alla vastava tarkvara ja lood traadita koduvõrgu ning ühendad kõik oma kompuutrid ja wifi toega seadmed ühe kompuutri kaudu ka Internetti - sellest tulebki siinsamas juttu.

Nagu Ad hoc traadita võrgu puhulgi peavad ka antud juhul kõik kompuutrid olema varustatud wi-fi võrguadapteritega ja tänapäeva sülearvutid ning osa lauakompuutreid seda ka on. Juhul kui Sinu mingi kompuuter ei oma traadita (wifi) võrgutuge, siis pead talle ostma sisemise või välise WiFi-toega võrgukaardi/adapteri, mis ei ole kallid - info ja pildid nendest seal.

Kui Sa kasutad Windows 7 operatsioonisüsteemi (kõiki väljalaskeid välja arvatud Windows 7 Starter), siis võid Sa lauakompuutri või sülearvuti pöörata otse oma personaalseks Wi-Fi hotspot'iks (wifi pääsupunktiks - access point) ilma et Sa vajaksid mingit ruuterit või eraldi füüsilist pääsupunkti. Kõik mida Sa vajad, on tasuta Virtual Router nimeline tarkvara ja üks kompuuter, mis jooksutab Windows 7't ning mis on Internetti ühendatud.

Selle virtuaalse ruuteri kasutamine on väga lihtne - käivita see programm suvalises Windows 7 kompuutris (host kompuutris), loo parool ja kogu moos. Kui Sa lisad mingi uue kompuutri või wifi seadme antud traadita võrku, siis omistatakse talle IP ja MAC aadress, mis kuvatakse ka selles Virtual Router'i aknas. Sa võid "virtuaalsele" traadita võrgule omistada suvalise nime ja parooli (see sisaldagu vähemalt 8 sümbolit) ning Virtual Router kasutab WPA2 krüpteeringut, mida ei saa välja lülitada ja seega on antud võrk väga turvaline.

Sa võid igal ajal klikkida Stop Router nupule ja sel teel deaktiveerida oma hotspot ning lülitada Interneti ühiskasutamine välja.


Tegutsemine:

1) Lae Virtual Router (VirtualRouterInstaller.msi fail) alla - sealt.
2) Installeeri ta ja kliki viimases aknas nupule Close.
3) Avatakse uus aken, kus tipi ülemisse lahtrisse meelepärane võrgunimi ja allapoole lahtrisse sobiv parool.
4) Kliki nupule Start Virtual Router.
5) Kui antud programm ei hakka kohe tööle, siis tee kompuutri restart ja kui ka see ei aita, siis ei sobi talle wifi adapteri draiverid (vaata, et kas adapteri kodulehelt on saada tema uuemaid draivereid...).

Täida lahtrid...


Hiljem saad antud proge käivitada Start -> All Programs -> Virtual Router -> Virtual Router Manager kaudu. See tarkvara on veel Beta versioonina, kontrolli tulevikus, et kas ei ole ilmunud tema lõplikku väljalaset....


NB! Veendu alati selles et Sinu WiFi adapterile oleks alla laetud ja installitud kõige uuemad draiverid - iga wifi seadmega ei tarvitse see Virtual Router töötada (Virtual Router'i tarkvara saab kasutada ainult tänu sellele et Windows 7 opsüsteemi lisati uus "Virtual Wifi" tehnoloogia; seega peab Sinu wifi adapteri draiver toetama seda Windows 7 Virtual Wifi ja Wireless Hosted Network tehnoloogiat - uuematel traadita adapteritel on see tugi juba olemas).

Märkus: Ühilduvate wifi seadmete loetelu võid vaadata ka sealt.Ad hoc traadita võrk vs virtuaalne Wi-Fi traadita võrk (st mis on loodud sellesama Virtual Router'i abil):

Sinu peakompuuter (host), mis on ühendatud Internetiga kas otse USB modemi kaudu või siis tavalise Ethernet võrgukaardi ja modemi kaudu, peab Ad hoc traadita võrgu loomiseks omama lisaks ka ühte Wi-Fi adapterit (traadita võrgukaarti).
Aga virtuaalse WiFi traadita võrgu puhul on tavaline Ethernet võrgukaart ainult täienduseks ja seega võid Sa oma sülearvuti, mis on ühendatud traadita võrku (ühendatud Internetiga), pöörata wifi pääsupunktiks (hotspot) ilma et ta peaks omama mingit võrgukaablit.

Ad hoc traadita võrgu puhul peavad teised traadita seadmed asuma üksteisest mitte kaugemal kui 9 meetrit, aga virtuaalse WiFi traadita võrgu puhul seda piirangut ei ole.

Ad-Hoc traadita võrk on kättesaadav Windows XP, Vista ja Windows 7 kompuutritele, aga Virtual WiFi traadita võrk on lubatud ainult Windows 7 või Windows Server 2008 opsüsteemidega kompuutritele.


Märkused:

Intel Centrino 2 protsessorid omavad ka uut tehnoloogiat, mida kutsutakse "Intel© My Wifi Technology", mille abil võib oma Internetiga ühenduses oleva WiFi sülearvuti pöörata personaalseks Wi-Fi hotspot'iks (wifi pääsupunktiks - access point) kuid antud juhul toetatakse lisaks Windows 7'le ka Windows Vista't.

Lisaks eelpool toodud Virtual Router programmile võid proovida ka samasugust tasuta Connectify nimelist tarkvara - tema koduleht.

Etteotsa

Traadita võrgule täiendava kaitse lisamine - MAC (media access control) filtreerimise ülesseadmine:
MAC aadressid ja filtreerimine:


MAC aadress (MAC Address) on selline termin, mille tähendust paljud ei tea ja ega üldiselt seda ei olegi nii väga vaja, aga traadita võrkude (Wi-Fi võrkude) puhul võiksime temast üht-teist siiski teada.
Traadita võrkude puhul on eriti tähtis nende turvalisuse tõstmine ja üheks turvalisuse kaitsekihiks on administraatori parooli muutmine (ruuteri seadistamise saiti sisselogimise parooli), omaenda võrgu nimede (SSIDs) määramine ja lõpuks WPA krüpteerimise kehtestamine ning tugeva turvavõtme või paroolifraasi määramine - sellest kõigest oli juttu wi-fi võrgu esmakordsel ülesse seadmise ja ruuteri konfigureerimise lehel (seal).

Teiseks Wi-Fi võrkude kaitsekihiks on nn MAC filtreerimine (MAC filtering). Kui Sa kasutad WPA2 krüpteerimist koos MAC filtritega, siis on häkkeritel märksa raskem Sinu traadita võrku tungida...

MAC address on akronüüm sõnadest 'Media Access Control address'. MAC aadress on 12-sümboline hexadecimal numbritest koosnev aadress ja ta omistatakse mingile riistvaraseadmele või füüsilisele komponendile, näiteks nagu Wi-Fi adapter, Ethernet võrgukaart jne. MAC aadressi nimetatakse ka riistvara aadressiks või siis füüsiliseks aadressiks (Physical Address).
Ühesõnaga mingi riistvara tootja omistab oma seadmele MAC-aadressi, mis unikaalne riistvaranumber, õigemini on selle MAC aadressi numbri esimene pool unikaalne ja selle kaudu võib antud riistvara tootjat identifitseerida. Näiteks minu Intel Gigabit võrgukaardi MAC Address on 00-19-D1-75-6A-E1 ja Intelit identifitseerib siin 00-19-D1 (või 0019D1).

Ja kuna MAC aadress on unikaalne, siis võib teda kasutada kui filtreerimismehhanismi, et hoida Sinu traadita võrgus võrguseadmeid rünnakute eest. Suurem osa 802.11 standardile baseeruvaid traadita võrke lubavad kas keelata või siis lubada juurdepääsu spetsiifilistele MAC aadressidele. Nii võib oma traadita ruuteri (või pääsupunkti) konfigureerimisel lülitada sisse mac aadresside filtreerimise funktsiooni ja sisestada sinna oma võrguseadmete need MAC aadressid, milledel on lubatud Sinu traadita võrguga ühineda. Iga selline MAC aadress kuulub mingile seadmele, mida Sa oma võrgus kasutad. Nüüd juhul kui mingi seade, mille MAC aadressi ei ole selles loetelus, üritab võtta Sinu traadita võrguga ühendust, siis ta blokeeritakse - see ongi see teine ja väga tõhus traadita võrkude kaitsemehhanism.

Märkus: Ära aja MAC aadresside filtreerimist segi sisu filtreerimisega (Content filtering). Ruuteri (või pääsupunkti) sisu filtreerimine lubab administraatoril (Sinul) redakteerida veebsaitide URL-aadresse, milledele ei tohi koduvõrgust ligi pääseda.Kuidas leida oma seadmete MAC aadresse?

Neid mac aadresse võib leida mitut moodi, aga kõige mugavamaks ja kiiremaks mooduseks on kasutada CDM akent ja tema käsurida, tee järgmist:

1) Kliki nupule Start, tipi Search otsingukasti sõna cmd ja vajuta ENTER.

Märkus: Windows XP puhul kliki Start -> Run, tipi Run dialoogiaknasse cmd ja vajuta ENTER.

2) Tipi CMD akna käsureale ipconfig /all ja vajuta ENTER.

Nüüd peab Sinu ekraanile ilmuma umbes taoline pilt, kus "Physical Address" järel tulev hexadecimal number ongi antud seadme MAC aadress ehk siis tema füüsiline aadress. Sul võib seal CMD aknas olla neid MAC aadresse ka rohkem, näiteks minu lauakompuutris on siin kaks sellist MAC aadressi: üks on sisseehitatud Ethernet võrgukaardi oma ja teine on minu Wi-Fi adapteri oma. Seega keri oma CMD aknas liftiga allapoole, et näha kõikide võrguseadmete MAC aadresse, tavaliselt üle kahe neid ei ole; ära vaata seal neid "Tunnel adapter..." pealkirjade all (sektsioonides) olevaid MAC aadresse, need siia jutua alla ei kuulu.

CMD akna MAC aadressid


Alternatiivina võid proovida ka getmac käsku, tipi ta CMD akna käsureale ja vajuta ENTER - selle käsuga on Sul või olla lihtsam neid mac aadresse leida:

Proovi ka seda käsku


'getmac' käsu teine näide


Ja veel üks moodus (Windows 7 ja Vista): Kliki all paremal tegumirea teadete väljal oma võrgu ikoonile ja seejärel kliki Open Network and Sharing Center. Siis kliki "View your active networks" sektsioonis paremal poolel "Connections:" järel asuvale lingile, näiteks Local Area Connections või siis Wireless Network Connection. Nüüd kliki nupule Details ja vaata Physical Address järel tulevat numbrit:

Ja veel üks moodus mac aadressi kindlakstegemiseks


3) Kirjuta oma MAC aadressid ülesse. MAC aadresside sisestamise puhul võib kasutada järgmisi formaate: 00-19-D1-75-6A-E1 või 00:19:D1:75:6A:E1 või 0019D1756AE1.Oma ruuteri või pääsupunkti konfigureerimisel MAC aadresside filtreerimise funktsiooni sisselülitamine:

Märkus: Ruuteri (või pääsupunkti) konfigureerimisest/seadistamisest on juhis seal. Juhul kui Sul on traadita koduvõrk veel ülesse seadmata ja oma uus ruuter konfigureerimata, siis loe too osa enne läbi, seadista oma ruuter ära ja tule siia tagasi.

Antud näites toon ma ära TRENDnet TEW-651BR traadita ruuteri konfigureerimise selle osa kus on tegemist MAC aadresside filtreerimise sisselülitamisega ja sinna vajalike mac aadresside lisamisega. See toiming sarnaneb ka teiste firmade ruuterite ja pääsupunktide taolisele seadistamsele nii et tasub läbi lugeda.

Oletame, et Sul on oma koduvõrk juba ülesse seatud ja ka ruuter konfigureeritud ning nüüd tee siis järgmist:

1) Tee oma kliendikompuutrite võrguadapterite MAC aadressid kindlaks ja kirjuta need ülesse nii nagu siin eelpool sellest juttu ka oli - seal.

2) Mine oma ruuteri seadistamise saiti: Ava oma brauser ja tipi aadressiribale oma ruuteri Internetiaadress, tavaliselt on see URL http://192.168.1.1, http://192.168.0.1, http://192.168.2.1, http://192.168.0.1 või midagi taolist (minu ruuteril on selleks http://192.168.10.1) ning vajuta ENTER.

3) Sisesta oma kasutajanimi (admin) ja parool (selle loosid oma ruuteri esmakordse seadistamise ajal) ning kliki nupule Login.

4) Nüüd otsi oma ruuteri seadistamise utiliidi kasutajaliideses ülesse selline koht kus on juttu MAC filtreerimise seadistamisest. Sageli leiad Sa ta "MAC Filtering" või "MAC Filters" või "Wireless MAC Filter" või "Connection Control" või "MAC Address Controls" või "Wireless Connection Control" alt. Kuna ruuterid on erinevad, siis klõpsuta seal edasi-tagasi seni kuni leiad selle õige koha ülesse.

5) Kui oled ta ülesse leidnud, siis kliki "Allow" või "Yes" või "Enable" või "Permit only" ("Lubada ainult"), et lülitada MAC filtreerimine (MAC filtering) sisse - vaikimisi on see kõikidel ruuteritel ja pääsupunktidel välja lülitatud (Disabled).

Nüüd hakka sisestama oma kompuutrite, milledel Sa lubad oma traadita võrguga ühendust võtta, võrguadapterite MAC aadresse. Antud ruuteri puhul tuleb need MAC aadressid sisestada akna allossa "MAC Table" sektsiooni:

* Väljale Name tipi mingi sobiv nimetus, millega Sa iseloomustad oma võrgu mingit kasutajat või kompuutrit;
* Vot sinna MAC Address väljadele sisestagi vajalik mac aadress;
* Kui valmis, siis kliki nupule Add ja seejärel tehakse kohe ka ruuteri ümberlaadimine.

Kliki Allow


Tehakse ruuteri restart (taaskäivitus) - pilt.


OLULINE! Ja siin sisesta KÕIGEPEALT (!) selle kompuutri võrguadapteri MAC aadress, mille taga Sa momendil istud ja oma ruuterit seadistad. Muidu võib juhtuda nii et Sa ei saa enam oma ruuterile ja Internetile ligi. Kui Sinu lauakompuutril on kaks adapterit, näiteks Ethernet võrgukaart ja USB traadita adapter, siis sisesta nende mõlemate MAC aadressid ja enne sisesta ikka see, mille kaudu Sa momendil võrgus oled; Sa võid näiteks olla oma ruuteriga ühenduses ka Ethernet kaabli kaudu, mille Sa ühendasid traadita ruuteri LAN porti.
Näiteks kui Sa istud momendil oma lauakompuutri taga, millel ei olegi WiFi adapterit vaid ta on Sinu traadita ruuteri külge lülitatud Ethernet kaabli abil (võrgukaabli üks ots on Sinu arvutiploki Ethernet võrgukaardi Ethernet pordis ja teine ots on ruuteri LAN pordis), siis sisesta kõigepealt oma Ethernet võrgukaardi MAC-aadress.

Kõige olulisem on siiski see et kui Sul lähebki midagi nihu ja Sa ei saa enam oma ruuterile ja Internetile ligi, siis hullu pole midagi ning ei maksa kohe end ülesse riputada vaid tee järgmist:

* Kui Sa olid momendil WiFi adapteri kaudu oma võrguga ühenduses, siis võta tavaline Ethernet võrgukaabel ja ühenda oma arvuti selle kaabliga ruuteri LAN porti ning seadista ruuterit edasi.
* Kui Sul ei ole seda Ethernet kaablit, siis võta mingi kirjaklamber või peenem nael või pisem kruvikeeraja ja vajuta sellega oma ruuteri Reset nuppu, hoia teda paarkümmend sekundit all ning lõpuks tõmba ruuteri toitejuhe välja ning ühenda ta seejärel tagasi - see meetod on kõige kindlam.

Seejärel logi oma ruuteri seadistamise saiti tagasi ja konfigureeri ta otsast peale uuesti ning kui julged, siis tegele ka MAC filtreerimisega edasi või loobu siis sellest... Kuid pead kindlasti tegema oma ruuteri uue esmase konfigureerimise sealse nõustaja (wizard) abil ja muutma saiti sisselogimise parooli, seejärel lülitama sisse kõik turvaseaded jne - üksikasjalik juhis seal.
Seejärel pead muutma ka oma teiste kompuutrite ja võrguseadmete seadeid vastavalt siis Sinu ruuteri uutele parameetritele. Aga kui Sa olid hoolas ja kirjutasid need parameetrid varem ülesse, siis sisesta oma ruuteri uuel seadistamisel needsamad andmed ja siis ei pea Sa oma teisi võrguseadmeid uuesti seadistama.

6) Kui Sa olid esimese MAC aadressi sisestanud ja ruuteri restart lõppes õnnelikult, siis sisesta samamoodi ka ülejäänud MAC aadressid, iga sisestamise järel ja nupule Add klikkimist tehakse ruuteri restart ning kõik lisatud MAC aadressid ilmuvad akna allaossa:

Lisatud MAC aadressid ilmuvad akna allossa


Märkus: Nupp Update on selleks et kui Sa muudad oma mingit juba sisestatud MAC aadreesi, näiteks tema nime - märgista all loetelus vajalik rida, seejärel muuda teda ja siis kliki nupule Update. Sa võid ka kasutu MAC aadressi kustutada, märgista all tema rida ja siis kliki nupule Delete.


7) Kui kõik sai valmis, siis kliki üleval nupule Apply ja kogu lugu.

8) Seejärel kaku oma DSL/kaabelmodemi (temaga koos ka oma ruuteri) toitejuhe seinast (või modemist endast) välja ja oota mõned minutid, ning seejärel ühneda ta jälle vooluvõrku tagasi - alati ei lähe seda vaja, aga see on hea moodus, et kindlustada ruuteri normaalne töö.

Sinu ruuteril võib see MAC aadresside filtreerimise lubamine ja MAC aadresside lisamine teistmoodi välja näha, aga üldpõhimõtted jäävad ikkagi samaks.

Nüüd ei ole Sul enam vaja nende MAC aadressidega tegelda ja seda peab alles siis tegema kui Sa ostad uue võrguadapteri või uue kompuutri või siis lisad mingi võrguseadme/kompuutri oma võrku juurde.
Näiteks kui nüüd tuleb Sulle keegi oma läpakaga külla ja tahab Sinu võrku siseneda, et Internetti kasutada, siis ta ei saa seda teha. Ta saab seda teha alles siis kui Sa lisad tema wi-fi adapteri MAC aadressi oma ruuteri seadistuste akna Mac Table loetellu.


Lisa: "Mis on VPN (Virtual Private Network)? Kuidas luua VPN ühendust? .|. Mõned head tasuta/tasulised VPN-teenused — 2019 / 2020. aasta seisuga. .|. VPN teenus ja Tor brauser."

Etteotsa


Edasi võrgutöö VI. ossa >

 

< Tagasi võrgutöö ja koduvõrgu loomise I. ossa

 

< Tagasi Windows 7 pealehele ja sisukorda

 

 

Saada ka enda tuttavale lugemiseks!

Kui Sa saadad meili, siis on Sinu saadetavas kirjas selle lehe aadress juba
olemas ja muu saad ise juurde lisada.

Sisesta siia saaja e-mail aadress:

 

 

elaja koju .|. .|. .|. .|. .|. .|. About Us .|. .|. .|. .|. .|. .|. About Me .|. .|. .|. .|. .|. .|. Site Map .|. .|. .|. .|. .|. .|. POSTKASTI EI OLE! Sorry, no mailbox | © Ahv & Co Eesti Vabariik nov. 2008