Windows 7 'Pin to Taskbar' funktsioon

Seitse...Windowsi 'Pin to Taskbar' funktsioon: Control Panel'i ja teiste spetsiaalsete süsteemikaustade tegumiribale (ehk Taskbar=SuperBar ribale) viimine.

 

Windows Exploer'i aknas vaikimisi avatava "Libraries" kausta muutmine.

 Control Panel kausta tegumiribale viimine:

Kui Sa kasutad Control Panel'i (Juhtpaneeli) üsna tihti ja soovid teda panna otse alla tegumiribale, siis Sa ei saagi seda otse teha. Kui Sa klõpsad nupule Start ja teed seejärel Control Panel kiirkorraldusel paremklõpsu, siis näed, et avatavas kontekstmenüüs puudub see vajalik Pin to Taskbar käsk - kliki pisipildile, et teda suurendada:

Puudub 'Pin to Taskbar' käsk


Märkus: Windows 10 süsteemi Start Menüüs on see More > Pin to taskbar käsk nii Control Panel'i kui ka teiste süsteemikaustade jaoks juba olemas!


Kui Sa paned selle Control Panel kausta sealt Start menüüst käsuga "Show on Desktop" oma töölauale ja lohistad ta seejärel töölaualt alla tegumireale, siis ei ilmu ka sinna seda vajalikku Pin this to... käsku vaid selle asemele ilmub sinna hoopis keelumärk. Kui Sa lood töölaule paremklõpsu abil sellest Control Panel kaustast kiirkorralduse, siis ka selle lohistamine alla SuperBar'ile ei anna tulemusi—ilmub seesama keelumärk - kliki pisipildile, et teda suurendada:

Ikka tulemusteta


Kuid antud probleemi lahendamine on piisavalt lihtne:

1) Klõpsa nupule Start ja seejärel Control Panel, st ava tema kaust;

2) Seejärel ilmub avatud Control Panel kausta ikoon ka alla tegumiribale; tee nüüd sellel Taskbar'il asuval Control Panel ikoonil paremklõps ja vali käsk Pin this program to taskbar ja ongi kogu lugu - pilt.


3) Nüüd võid soovi korral ta lohistada tegumiriba vasemasse otsa oma nn "tähtsamate" taskbar'i alaliste ikoonide kõrvale:

Lohista ta vasemale


4) Kui Sa tahad tast hiljem lahti saada, siis tee tema ikoonil jälle paremklõps ja vali käsk Unpin this program from taskbar ning ta eemaldatatakse tegumirealt - pilt.
Teiste spetsiaalsete süsteemikaustade otse tegumiribale panemine:

Kui Sa üritad panna/torgata (pin) selliseid kaustasid nagu Computer, My Documents jne, mis on süsteemi spetsiaalsed kaustad, otse alla tegumiribale, siis ka nende kontekstmenüüs puudub see vajalik Pin to Taskbar käsk.
Sa võid küll nende kiirkorraldused lohistada alla tegumiribale, aga siis pakutakse seal käsku Pin to Windows Explorer, mis paneb nad hoopis tegumiribal asuva Windows Explorer'i hüpikmenüüsse (tema Jump List menüüsse), aga see variant ei sobi kõikidele kasutajatele vaid nad tahavad, et vajaliku kausta ikoon asuks tegumiribal eraldi:

See käsk ei sobi...


Kui Sa tahad Windows 7-s torgata mingit sellist spetsiaalset kausta otse tegumiribale, mida Sa tavalisel teel teha ei saa, siis tee järgmist:


Computer (või My Computer) kausta puhul tee:

a) Tee töölaua vabal osal paremklõps ja vali kontekstmenüüst käsk New > Shortcut - kliki pisipildile, et teda suurendada:

Käsk New Shortcut


b) Ilmuvas aknas sisesta loodava kiirkorralduse asukoha tekstilahtrisse järgmine kaustatee ja tema võtmed ning CLSID väärtus (kopeeri siit):

%SystemRoot%\explorer.exe /E,::{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}

ja see näeb siis välja järgmine:

Sisesta see pikk tekstirida


c) Kui valmis, siis klõpsa nupule Next ja järgmises aknas tipi loodavale kiirkorraldusele sobiv nimetus, näiteks Computer ja klõpsa nupule Finish - pilt.

d) Ja töölauale loodi Windows Explorer ikooniga tähistatud Computer kausta kiirkorraldus:

uus kiirkorraldus


Kuna taoliste spetsiaalsete süsteemikaustade kiirkorraldustele pannakse alati seesama Windows Explorer (Windows Shell) kaustaikoon, siis on mõtekas see ikoonipilt kohe ära muuta.
Tee sellel äsjaloodud kiirkorraldusel paremklõps ja vali kontekstmenüüst käsk Properties ning klõpsa nupule Change icon... - pilt.


Järgmises aknas märgista vajalik ikoon ja klõpsa OK või siis kasuta nupu Browse... abi, et leida talle mingi mõnusama välimusega ikoon - pilt.


e) Kui valmis siis tee sellel uuel Computer kiirkorraldusel paremklõps ja vali hüpikmenüüst käsk Pin to Taskbar ning ta pannaksegi alla tegumiribale:

Tee paremklõps ja vali...


Seejärel võid selle töölauale jäänud kiirkorralduse prügikasti visata ja oma taskbar'il oleva Computer ikooni lohistada vasemale sobivasse kohta...

Kui Sa tahad tast hiljem lahti saada, siis tee tema ikoonil jälle paremklõps ja vali käsk Unpin this program from taskbar ning ta eemaldatatakse tegumirealt.


Ka ülejäänud taoliste kaustade puhul tee täpselt sedasama, aga sinna uue kiirkorralduse loomise esimese akna kiirkorralduse asukoha tekstilahtrisse tipi teised kaustateed, nende võmed ja CLSID väärtused, toon need siin allpool ka ära:


Documents (või My Documents) kausta puhul:

%SystemRoot%\explorer.exe /N,::{450D8FBA-AD25-11D0-98A8-0800361B1103}

Control Panel (tema puhul sai ka lihtsamalt hakkama, eelpool oli sellest juttu):

%SystemRoot%\explorer.exe /N,::{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}\::{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}

Vaikimisi veebibrauser (Internet Explorer, Firefox, Google Chrome):

%SystemRoot%\explorer.exe /N,::{871C5380-42A0-1069-A2EA-08002B30309D}

Kompuutri otsingutulemuste kaust:

%SystemRoot%\explorer.exe /N,::{1F4DE370-D627-11D1-BA4F-00A0C91EEDBA}

Printerid:

%SystemRoot%\explorer.exe /N,::{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}\::{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}\::{2227A280-3AEA-1069-A2DE-08002B30309D}

Skännerid ja kaamerad:

%SystemRoot%\explorer.exe /N,::{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}\::{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}\::{E211B736-43FD-11D1-9EFB-0000F8757FCD}

Võrguühendus:

%SystemRoot%\explorer.exe /N,::{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}\::{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}\::{7007ACC7-3202-11D1-AAD2-00805FC1270E}

Administrative Tools:

%SystemRoot%\explorer.exe /N,::{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}\::{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}\::{D20EA4E1-3957-11d2-A40B-0C5020524153}

Märkus: Osa nendest spetsiaalsetest süsteemikaustadest on ligipääsetavad ka Start menüü kaudu, näiteks nagu Computer, Documents, Pictures, Music, Control Panel jne.

NB! Loe ka teisest moodusest, et kuidas saab spetsiaalsete süsteemikaustade jaoks kiirkorraldusi luua ja seejärel nende panekust kas Start menüüsse või siis alla tegumiribale (SuperBar) - sealt.
Windows Exploer'i aknas vaikimisi avatava kausta muutmine:

See käib ka Windows XP ja Windows Vista kohta.

Kui Sa avad Windows 7-s kas Start menüü või siis tegumiribal asuva Windows Explorer'i ikooni kaudu Windows Explorer'i kaustaakna, siis avatakse seal vaikimisi "Libraries" kaust.

Kõik Windows'i versioonid omavad vaikimisi shell'i, mis sisaldab ühte peaprogrammi ja selleks on Explorer.exe (Windows Explorer), mis käivitatakse Winlogon protsessiga iga kord kui avatakse interaktiivne sessioon. Seda shell väärtust hoitakse Windows'i järgmises registrivõtmes:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon


või siis selles registrivõtmes:


HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon;


Windows Vistas ja Windows 7 leidsin ta HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon võtme alt - pilt.


Kui Sa käivitad Windows Explorer'i, siis ta avab ja kuvab automaatselt mingi kausta sisu ja selleks on vaikimisi määratud My Documents (Windows XP-s ja Windows Server'is), Documents (Windows Vista's) ja Libraries (Windows 7-s). Kuid me võime seda Windows Explorer'is vaikimisi avatavat kausta muuta juhul kui me teame vajaliku kausta CLSID väärtust.

Märkus: Class ID (CLSID) on 128 bit (või suurem) number, mis esindab mingi tarkvara või tarkvarakomponendi unikaalset ID (identifikaatorit). Tavaliselt kuvatakse see number umbes selliselt: "{AE7AB96B-FG5E-4dce-902E-14DF2C4CD681}". CLSID-e kasutatakse selleks et identifitseerida tarkvarakomponente ilma et peaks teadma nende "nimesid". Neid kasutatakse ka tarkvaraprogrammide poolt, et identifitseerida kompuutrit, faile ja muid komponente.

Seega kui Sa Windows 7-s ei soovi kasutada seda vaikimisi avatavat Libraries kausta ja soovid, et automaatselt avataks hoopis Computer (My Computer) või Documents (My Documents) kaust, siis tee järgmist:

a) Kliki Windows 7-s nupule Start -> All Programs -> Accessories ja tee Windows Explorer'il paremklõps ja vali käsk Properties;

või

tee oma tegumiribal Windows Explorer ikoonil paremklõps ja seejärel jälle Windows Explorer'il paremklõps ning vali käsk Properties - kliki pisipildile, et teda suurendada:

Käsk Properties


b) Avatakse Windows Explorer omadusteaken, kus on juba avatud Shortcut vaheleht:

Omadusteaken


c) Nüüd sisesta tekstilahtris "Target" asuva %windir%\explorer.exe (või %SystemRoot%\explorer.exe) järele tühiklahv ja seejärel üks kahest alltoodud võtmest ja CLSID väärtusest olenevalt sellest, et kas Sa tahad vaikimisi avatavaks kaustaks teha Computer või siis Documents kausta:


Computer (My Computer) puhul:

/e,::{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}


Documents (My Documents) kausta puhul:

/n,::{450D8FBA-AD25-11D0-98A8-0800361B1103}


Järgneval pildil tehakse vaikimisi avatavaks kaustaks My Documents kaust - pilt.


d) Kui valmis, siis klõpsa nupule Apply ja OK.


e) Sa võid määrata vaikimisi avatavaks kaustaks ka mingi muu kausta või isegi ketta, osa nende võtmetest ja CLSID väärtustest on siin ülevalpool ka ära toodud (seal).

Ülejäänuid CLSID väärtusi võid Windows'i registris leida näiteks HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID haru alt.
Mõned spetsiaalsed CLSID-id asuvad HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\ CurrentVersion\Explorer\ControlPanel\NameSpace\ harus, kus asuvad kõik need CLSID-id, mis on Control Panel'iga seotud.
Kui oled vajaliku CLSID'i ülesse leidnud, siis lisa kaustade puhul selle väärtuse ette ka /n,:: võti ja kohe tema järele CLSID väärtus, näiteks nii:

/n,::{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}\::{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}\::{D20EA4E1-3957-11d2-A40B-0C5020524153}


Näiteks Administrative Tools vahendi saad teha vaikimisi avataks kaustaks järgmise kaustatee, võtme ja CLSID väärtuse sisestamisega:

%SystemRoot%\explorer.exe /N,::{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}\::{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}\::{D20EA4E1-3957-11d2-A40B-0C5020524153}


f) NB! Kui Sa tahad hiljem teha vaikimisi kaustaks uuesti Libraries kausta, siis ava jälle seesama Windows Explorer omadusteaken ja kustuta %windir%\explorer.exe (või %SystemRoot%\explorer.exe) järele sisestatud võti ja CLSID väärtus.

Ülesse
< Tagasi Windows 7 pealehele ja sisukorda

 

Saada ka enda tuttavale lugemiseks!

Kui Sa saadad meili, siis on Sinu saadetavas kirjas selle lehe aadress juba
olemas ja muu saad ise juurde lisada.

Sisesta siia saaja e-mail aadress:

 

 

elaja koju .|. .|. .|. .|. .|. .|. About Us .|. .|. .|. .|. .|. .|. About Me .|. .|. .|. .|. .|. .|. Site Map .|. .|. .|. .|. .|. .|. POSTKASTI EI OLE! Sorry, no mailbox | © Ahv & Co Eesti Vabariik nov. 2008