Süsteemi hindamine - WEI

Seitse...Windows 7 (Windows 8/8.1 ja Windows 10 ) operatsioonisüsteemi hindamine.

 

System Rating / Windows Experience Index ehk WEI.

 


Juba alates Windows Vistast oli üheks uueks vahendiks ka nn süsteemi hindamine, mille Vista kalkuleeris iga kompuutri jaoks, kuhu ta oli installeeritud. Windows Experience Index (WEI) on seega Windowsi operatsioonisüsteemi sisseehitatud vahend, mis hindab kompuutri riistvara suhtelist jõudlust ja ta teeb seda ainult ühe korra ning selle mõõtmise tulemused jäävad muutumatuks. See tähendab seda et WEI on püsiv konstantne suurus ja tema baashinne muutub ainult sel juhul kui Sa uuendad oma kompuutri riistvara, näiteks kui Sa lisad juurde mälu või siis vahetad välja PC videokaardi. WEI'd jooksutatakse ainult lühikest aega ja üks kord ning ta ei mõõda Sinu kompuutri jõudlust reaalajas siis kui Sa kasutad oma kompuutrit mingite ülessannete täitmiseks ning kui Sa olid selleks käivitanud mingid programmid. Seega ei mõõda WEI Sinu süsteemi jõudlust reaalajas vaid ta testib Sinu arvuti riistvara võimekust (suutlikust) töötada Windows Vista, Windows 7, Windows 8 ja Windows 8.1 süsteemidega ning ta teeb seda üksainus kord. Windows Experience Index mõõdab Sinu kompuutri riistvara- ja tarkvara konfiguratsiooni suhtelist suutlikust ja väljastab need tulemused ühe numbri kujul, mida kutsutakse baasindeks (Base Score).
Mida kõrgem see hinne on, seda parem on ka kompuuter ja seda suurem on tema riistvara suhteline jõudlus ehk suutlikus töötada. Windows Vistas oli WEI hindamise skaalaks 1 kuni 5.9, aga Windows 7 ja Windows 8 / Windows 8.1 puhul suurendati seda WEI hindamisskaalat ning ta on nüüd 1 kuni 7.9. Kuna WEI hindamisskaalat on suurendatud, siis on WEI baashinne ühes- ja samas kompuutris, kuhu on installeeritud näiteks Vista kui ka Windows 7, erinevad ning alates Windows 7-st on see Base Score märksa madalama suurusega. Seega ei maksa erutuda kui Sinu WEI baashinne oli Vista puhul näiteks 5.8, aga kui Sa installeerid samasse masinasse Windows 7 (või Windows 8.1) ja seejärel kuvatakse baasindeks hoopis 4.7, siis nii see peabki olema. (Näiteks Windows 8.1 puhul võib see baasindeks olla veelgi madalam.)

Märkus: Windows 10 puhul seda WEI vahendit vaikimisi enam ei kasutata, aga Sa võid ise oma süsteemi soovi korral ikkagi hinnata ja seda Command Prompt konsooli käsurea kaudu (sellest siin edaspidi).Windows Experience Index (WEI) on vajalik:

 

Näited sellest WEI vajalikusest ja kompuuutri riistvara uundamise kohta on ära toodud antud lehe lõpuosas.


Kui Sa oled ise installeerinud endale Windowsi, siis arvatavasti teavitatakse Sind installeerimise lõpupoole süsteemi jõudluse hindamisest ja kuvatakse sellekohane hindamise tulemusteaken. Kui Sinul seda ei tehta või kui Sa teed oma Windowsi ümer- või parandusinstalleerimise või kui Sa lisad oma masinasse mingi uue seadme (sh ka mälu lisamine), siis tuleb Sul teha ise käsitsi see süsteemi hindamine. Sa võid igal ajal näha oma süsteemi jõudluse hindamise ülevaadet ja käivitada ise süsteemi hindamise protseduuri (WEI) hindamistulemuste aknast ja Sa saad ta avada mitmel moel:

 

Käsk WINSAT:

Sa võid Windows Experience Index (WEI) alternatiivina kasutada käsurea utiliiti winsat.exe. Selle Winsat'i süntaksi parameetrid lubavad Sul Windows Experience Index'i eraldi komponente uuesti testida või siis käivitada terve WEI kordustestimise. Et tema süntaksi võtmeid näha, tipi command prompt akna käsureale käsk winsat /?

Näiteks kui Sa kasutad winsat formal käsku, siis käivitatakse terve Windows Experience Index'i (WEI) kordustestimine. Seda winsat formal käsku kasuta ka Windows 10 puhul.

Tee järgmist:

• Kliki Sart, tipi Search kasti sõna cmd, tee üleval otsingutulemustes cmd.exe peal paremklõps ja vali käsk Run as administrator. Avatakse 'Administrator Command Prompt' aken.

• Tipi käsureale käsk winsat formal ja vajuta ENTER - pilt.

• Oota natuke ja CMD aknasse kuvatakse tulemused - näide Windows 7 süsteemist:

Oota natuke ja CMD aknasse kuvatakse tulemused - näide Windows 7 süsteemist.


• Kui see WEI kalkuleerimine on lõpetatud, siis salvestatakse Windows Experience Index'i (WEI) ülevaade lisaks ka kausta-aadressile X:\Windows\Performance\WinSAT\DataStore, kus see "X:" tähistab seda ketast, kuhu Sul on oma Windows installeeritud - tavaliselt C: kettasse - kliki pisipiltidele, et neid suurendada:

Tulemused


• Ava seal see DataStore kaust ja Sa leiad sealt failid, mille laienditeks on .WinSAT.xml, nad on XML failiformaadis ja kui Sa teed neil 2x klõpsu, siis avatakse nad Sinu vaikimisi brauseriaknas. Vali kõige hilisema kuupäevaga "Formal.Assessment" fail välja ja vaata teda oma brauseris.


Vali värskeim fail...


Märkus: Loomulikult saad Sa teda vaadata ka Start > Control Panel > System and Security > Check the Windows Experience Index lingi (ta asub kategoorialingi System all) kaudu avatavas aknas.

Vaata brauseriaknas oma WEI-d ja seal kuvatakse tema baashinne ("SystemScore") kui ka süsteemi kõikide alamkomponentide hinded nurksulgude <WinSPR> ja </WinSPR> vahel - pilt.


Näited Windows 10 süsteemist:

Näited Windows 10 süsteemist - 1


Näited Windows 10 süsteemist - 2NB! Command Prompt (CMD)
aknas käskude sisestamisel jälgi tühiklahvide Pane tühiklahv õigesse kohta panemist, et nad oleksid tipitud sinna kus nad olema peavad - tühiklahvide (Spacebar) ärajätmine on üheks enamlevinud vigadest nende cmd käskude sisestamisel.
Windows Experience Index
(WEI) hindab kompuutri jõudlust kokkuvõttes baashinde (põhipunktisumma) alusel, mis on omakorda jagatud 5 alamkategooriaks (komponendiks) ja need on omakorda samuti ära hinnatud. Seega tuletatakse jõudluse kogusumma (baashinne) nende 5 komponendi hinnetest ja need kompuutri jõudluse hindamise komponendid on:

 

Vaata alumist pilti, kus on toodud ära Windows 7 WEI tulemused, Windows 7-s on WEI hindamisskaalat suurendatud kuni 7.9-ni, mis on seega maksimumsumma, mida võib WEI kalkuleerimise tulemusel saavutada (praegu ei tiri seda maksimumtulemust välja ka tuliuued kaasaegsed kompuutrid, mida pakutakse tavakasutajatele müügiks). Peale selle kalkuleeritakse Windows 7 masinas WEI'd märksa täpsemalt ja täiustatud meetodiga, mis tingibki kokkuvõttes väiksema WEI baashinde kui see oli Vista süsteemi puhul. Sellel pildil ongi ära toodud iga komponendi (protsessor- 4,8, mälu- 5,3, graafika- 5,9, mängugraafiuka- 5,5 ja kõvaketas- 5,8) eraldi punktid/hinded ja nendest paremal on näidatud kompuutri jõudluse baashinne/üldhinne (4,8), mis on saadud kõige madalama hindega komponendist, antud juhul siis protsessori hindest (Processor: 4,8). Kusjuures üldsumma/üldhinde arvestamisel arvestatakse komponentide hinnetes olevaid täisarve ja peahindes olevad murdarvud näitavad baashindest kõrgemat jõudlust.

baashinne/üldhinne (4,8)


Kui Sa vaatad neid eraldi hinnatavaid komponente (nt protsessor, mälu, graafikakaart jne), siis näed Sa kohe, et mis asi Sul neist nõrgaks jääb—nendel on madalam hinne... Antud kompuutri puhul tundub esialgu, et protsessor võiks parem olla, aga siin on tegemist Intel (R) Core (TM) 2 CPU'ga ehk siis kahetuumalise protsessoriga ja see on juba hoopis teine laul...—võib enam-vähem rahule jääda, seda enam, et see kompuuter on juba üle 3 aasta vana... Aga jah kasutaja ei ole kunagi rahul ja juba ta plaanibki paari kuu jooksult uue kompuutri osta ja ta peab arvestama sellega, et korraliku arvuti jaoks tuleb välja käija vähemalt 15 000 EEK.
WEI hindamise skaala ulatub Vista's 1 kuni 5,9 punktini ja Windows 7's 1 kuni 7.9 punktini. Mida kõrgem see hinne mingis spetsiifilises jõudluse valdkonnas on, seda paremat jõudlust me sealt saame. See hindamise skaala on vajalik selleks, et saaks hinnata nii riistvarakomponente eraldi kui ka kompuutrit terviklikult.Märkus: Windows 10 puhul on seda hindamisskaalat suurendatud kuni 9.9-ni.Baashinde ehk põhihinde definitsioonid (Windows 10 on siit välja jäetud):


Baashinne/põhihinne: Programmid  & stsenaariumid: Laua -ja laptop kompuutrid:
 
1,0 Baasjõudlus. Programmid, IM, web, email, lihtsad mängud, nt nagu Solitaire ja õppemängud. Miinimum spetsfikatsioon, et jooksutada Windows Vista™ (või Win 7) opsüsteemi.

Tüübid
:
algelisemad lauakompuutrid (PC) & läpakad. Väga väiksed läpakad.

Sellise tasemega kompuutritega saab kasutada Vista Home Basic Edition või Windows 7 Home Basic väljalaset.
2,0 Natuke suurem jõudlus, sama mis tase 1. Üldjuhul ei toetata Aero kasutajaliidest (kuva).

Tüübid
:
madala ja keskmise tasemega lauakompuutrid ja läpakad.
Selliste kompuutritega saab küll Aero't kasutada, aga aeg-ajalt võib tekkida probleeme...
3,0 Aero graafika, Media Center koos def TV'ga, põhilised graafikamängud, baasjõudlus kui mängitakse tipptasemega graafikamänge. Miinimum spetsfikatsioon, et jooksutada Windows Vista Premium vahendeid, sealhulgas ka uut Aero kasutajaliidest.

Tüübid
:
keskmise tasemega lauakompuutrid ja läpakad + lauakompuutreid asendavad läpakad.
Sellise tasemega kompuutrid ilmusid müüki 2006. aasta teisest poolest. Need PC'd omavad miinimumnõudeid Windows Vista Home Premium või Windows 7 Home Premium kasutamiseks ja üldjuhul lülitatakse neis Aero automaatselt sisse.
4,0
Kõrge jõudlus, high‑definition video, kõrge resolutsiooniga monitorid, mitu monitori. Väga hea jõudlusega lauakompuutrid.

Tüübid
:
lauakompuutreid asendavad läpakad ja väga kvaliteetsed lauakompuutrid (PC).

Sellised kompuutrid ilmusid müüki 2006.a. lõpust ja nad on kõrge jõudlusega. Temaga saab kasutada kõiki Vista või Win 7 vahendeid ja mängida ka suurt jõudlust nõudvaid ja kiireid mänge. Paljudel sellistel kompuutritel on kahetuumalised protsessorid (dual core CPUs).

4,8 - 5,0 Ülaltoodud pildil on Windows 7 kompuutri jõudluse üldhindeks pandud 4,8:

Win 7 baashinne

 

 

 

Samas kompuutris, aga Vista süsteemiga, on selleks WEI hindeks natuke kõrgem suurus - 5,0:

baashinne

Väga kiired mängud koos ilusa graafikaga, 3D modelleerimine, tippmultimeedia ja kõrge jõudlusega programmid.

Parimad lauakompuutrid ja läpakad.

Alates kusagil 2008. aasta keskpaigast peaksid kõik uued kompuutrid hinnaga alates 8000.- saama Vista süsteemis baasindeks 5,0-5,9 ja Win 7 süsteemis 4,8-6,0 (või isegi kuni 7,0).


Vista süsteemis on baashinne natuke kõrgem...

     
6,0 (Win 7) Väga kiired mängud koos ilusa graafikaga, 3D modelleerimine, tippmultimeedia ja kõrge jõudlusega programmid. Kaasaegsed võimsamad kompuutrid peaksid sellise hinde saama.
7,0 (Win 7) Väga kiired mängud koos ilusa graafikaga, 3D modelleerimine, tippmultimeedia ja kõrge jõudlusega programmid. Sellised lauakompuutrid ja sülearvutid ilmuvad alles müüki...
Windows Experience Index
(WEI)—teda kutsutakse ka baasindeks—on alati kümnendsuurus (arv), mis on suurem kui null, st baashinne (punktisumma) on näiteks number nagu 4.1 või 3.6.
Kuna süsteemi summaarne jõudlus sõltub tema kõige madalaima komponendi jõudlusest, siis lõplik hinne (baashinne) tuletatakse sellest komponendist, mis omab kõige madalamat hinnet. Alltoodud näites on WEI baasindeks 5,0, mis on saadud protsessori hindest (Processor: 5,0) ja see WEI kalkuleeriti Windows Vista masinas:

CPU hinne


Järgmine pilt näitab sama kompuutri WEI-d, aga seda juba Windows 7 operatsioonisüsteemi poolt tehtud hindamise tulemusena (ka siin sai seesama protsessor kõige kehvema tulemuse):

Win 7 hindas aga niiKompuutri komponentide hindamise detailsem ülevaade (see ei kehti Win 10 kohta):


1. Protsessorist (GPU)—Tema puhul hinnatakse kokkupakkimist ja lahtipakkimist, mida tehakse LZW algorütmi alusel; kokkupakkimist ja lahtipakkimist, mida tehakse Windows Vista algorütmi abil; krüptimise (krüpteerimise) ja dekrüptimise (dekrüpteerimise) hindamine; video kodeerimine jne. (Windows 7's kasutatakse mitmetuumaliste protsessorite puhul nii ühetuumalise kui ka mitmetuumalise protsssori WEI kalkuleerimise stsenaariume. Näiteks võib Windows 7's olla protsessori hinne 6 - 7 punktisumma vahel ainult sel juhul kui Sul on 4-tuumaline protsessor ja kui Sul on aga 8-tuumaline prose, siis võib tema WEI alamhinbdeks olla isegi kuni 7.9 punktisumma.)

2. Mälu ((Memory (RAM))—Tema puhul hinnatakse andmete edastamise kiirust mällu sisse ja sealt välja, kiirust mõõdetakse megabait sekundis. Mida suurem see ülekande kiirus on, seda parem on mälu.
Kui mälu on vähe, siis väheneb tunduvalt kompuutri jõudlus. Mälumahu piirangud on:

 

Mälumaht: Kõrgeim võimalikest hinnetest:
Vähem kui 256 MB 1.0
Vähem kui 500 MB 2.0
512 MB või vähem 2.9
Vähem kui 704 MB 3.5
Vähem kui 960 MB 3.9
Vähem kui 1,5 GB 4,5
Kui füüsilist mälu on 4 GB'i 5.9 (Vista puhul)
Kui füüsilist väga kiiret mälu on 8 GB'i (64-bit süsteemides) Üle 7-e (Win 7 olemasolul)


3. Graafika (Graphics) punkisumma—Tema punktisumma tuleneb sellest, et kuidas süsteem suudab jooksutada Aero't ja taasesitada Windows Media Videot. Kui süsteem ei toeta DirectX 9 (DX9) graafikat, siis saab ta hindeks 1.0 sõltumata tema draiveri tüübist.
Kui süsteem toetab DX9 graafikat, aga tal ei ole WDDM Driver'it, siis võib ta kõrgeimaks hindeks saada ainult 1.9. (Windows 7's mõõdetakse ka DX10 graafikat ja et graafikakaardi puntisumma oleks 6 või 7 piires, siis peab videokaart omama väga head jõudlust, toetama DX10't ja süsteemis peab olema WDDM 1.1 draiver.)

4. Mängugraafika (Gaming graphics) hinne—tema puhul mõõdetakse videokaardis kaadreid sekundis.
Kui videokaart ei toeta D3D 9't, siis saab mängugraafika hindeks 1.0.
Kui graafikakaart toetab D3D 9't, DX9't ja omab WDDM Driver'it, siis saab ta punktisummaks vähemalt 2.0.
Kui graafikakaardi punktisumma on kõrgem kui 5.0 või siis sellega võrdne, aga videokaardi alamsüsteem ei toeta Pixel Shader 3.0'i, siis on videokaardi hinne limiteeritud kuni 4.9-ni.

5. Kõvaketta (Primary hard disk) punktisumma—tema puhul mõõdetakse andmete ülekandekiirust megabaitides sekundis. Kõik kaasaegsed kõvakettad saavad punktisummaks vähemalt 2.0. (Windows 7's arvestatakse ka SSD-ketaste hindamise võimalust. Sul peaks olema vähemalt Western Digital 10,000RPM Raptor võis siis RAID süsteem, et saada Windows 7-s kätte seda maagilist 7.9 punktisummat.)Märkus: Tahad mõnele oma sõbrale tünga teha? Oletame, et Sul on migi vana romu, mis vaevalt Windows Vista't väja kannatab ja tema WEI üldtulemus on näiteks 1,5. Sa võid aga oma sõbra jaoks kuvada hoopis teise tulemuse, selleks tee:


Kui Sul on naljategemise tuju üle läinud ja Sa tahad enda süsteemi õiget WEI-d näha, siis kustuta see muudetud .WinSAT.xml fail lihtsalt ära ja loo uus WEI (Või kui Sa uut WEI-d ei lase genereerida, siis kuvatakse eelviimase WEI tulemus).
Muide selle tünga kõrval on siin ka üks väike uba juures, nimelt kehtestavad osad programmide tootjad oma progedele ka teatud installeerimise/käivitamise nõuded ja see programm võib uurida Sinu WEI-d ning kui see on liiga kesiste punktidega, siis antud proge ei käivitugi. Kui Sa esitad talle nüüd selle võlts-WEI, siis võib ta õnge minna ja ka tööle hakata... (Aga kui hästi ta töötama hakkab, seda teab vaid minu tädi Maali).
Windows Experience Index (WEI) kasutamine:


1) Kasuta WEI abi oma uue kompuutri ostmisel, sest tänapäeval on uue kompuutri ostmine üsnagi keerukas asi. Enne ostmist mõtle, et mis asju Sa hakkad oma ostetava kompuutriga tegema: kas soovid ainult Internetis surfata ja meile vahetada või teha hoopis midagi keerukamat (filmid, kiired mängud, suurt jõudlust nõudvad programmid) või hakkad siis tegema midagi nende vahepealset.... Kui oled selle ära otsustanud, siis uuri siit ülevaltpoot neid tabeleid ja pilte ning vali vastavalt sellele ka ostetav kompuuter.

Märkus: Alates kusagil 2008. aasta keskpaigast peaksid kõik uued kompuutrid hinnaga alates 8000.- saama baasindeks vähemalt 5,0-5,9 (Windows 7's vastavalt siis natuke madalama hinde).

2) Kasuta selle WEI abi, kui Sa hakkad oma vana kompuutrit uue riistvaraga uuendama.
Vaata kõigepealt oma arvuti üldist punktisummat ja seejärel eraldi tema komponentide hindeid, siis saad teada, et milline (millised) komponendid vajavad väljavahetamist või siis täiendamist (nt mälu).
Sa võid ka pöörduda otse oma kompuutri tootja poole, et vaadata, mida on vaja uuendada ja kuidas seda teha saaks.
Oletame, et Sul ostetud Dell kompuuter ja et Sul ei õnnestunud mängida mingeid kiireid mänge või siis vaadata videot ning Sa avasid seepeale "Performance Information and Tools" akna, et vaadata sealt oma WEI punktisummat ning avastasid, et üldhinne on ainult 2.2. Vaata seejärel selle akna paremale allaossa ja Sa näed seal Sinu kompuutri tootjafirma logo järel linki "View ways to increase your score", tee sellel klõps ning Sa jõuad oma kompuutri tootjafirma kodulehele. Seal pakuatkse Sulle sellekohast abi (info + ostuvõimalused), aga Sa võid sealt vajalikud andmed ülesse kirjutada ja osta siis ise vajaminevad asjad:

tehas


3) Kui Sa ostad mingeid mänge või tarkvaraprogramme, siis on tavaliselt nende tagaküljel kirjas ka vastavad riistvara ja operatsioonisüsteemi nõuded nende kasutamiseks, siis võrdlegi neid oma kompuutri WEI punktidega. Sama kehtib ka Internetist allalaetavate asjade kohta. Enne kui ostad, uuri, et kas pakendil on vastav WEI info olemas, näide: - - kliki pisipildile, et teda suurendada:

tarkvara ostmine...


4) Kui Sa ei taha Internetiostudega jamada ja soovid ise uuendada oma kompuutri riistvara:

Füüsilise mälu (RAM) suurendamise näide: Oletame, et Sul on järgmiste WEI näitajatega kompuuter:

memory ost

Esialgu Sulle kõlbas selliste näitajatega kompuuter ja kui vaadata nüüd ülevalpool seda "Baashinde (põhihinde) definitsioonid" tabelit, siis on sealt näha, et antud WEI baashindega (3.0) süsteem sobib enam-vähem Windows Vista Premium versiooni jooksutamiseks. Kuid Sa ostsid hiljuti endale mingi digitaalkaamera ja Sinu kompuutris töötavad nüüd üheaegselt mitu programmi korraga. Sa märkad, et järsku hakkas kompuuter väga aeglaselt jooksma ja Sulle tundub, et mälu jääb vist väheks. Seepeale lähed Sa sinna "Performance Information and Tools" aknasse, et kontrollida oma kompuutri jõudlust (WEI hindeid). Sealt aknast on nüüd selgelt näha, et Sinu kompuutri baashinne (3.0) on saadud Sinu kompuutris olevast füüsilise mälu hindest, kuna tema punktisumma on kõige madalam ((Memory (RAM): 2.9)). Seega tuleks Sul lisamälu juurde osta või asendada olemasolev mälu kiirema mäluga. Kui Sa klõpsad nüüd sealsamas aknas lingile "View and print details", siis avastad Sa, et Sinu kompuutris on "ainult" 512 MB mälu. Seejärel kontrolli, et kas Sinu kompuuter toetab füüsilise lisamälu paigaldamist (tavaliselt on see võimalus olemas) ja osta siis mälu juurde.


Graafikakaardi (videokaardi) näide:

graafikakaardi ost


Sul on nüüd hoopis teist tüüpi kompuuter ja Sinu kompuutri WEI baashinne on samuti 3.0, mis on saadud mängugraafika punktisummast, sest temal on kõige madalam hinne ((Gaming graphics: 3.0)).
Sa ostsid hiljuti endale uue mängu ja seda sai ka mängida, aga sellega vähenes tunduvalt Sinu kompuutri jõudlus. Seepeale lähed Sa sinna "Performance Information and Tools" aknasse, et kontrollida oma kompuutri jõudlust (WEI hindeid). Sealt aknast on näha, et Sinu kompuutri baashinne (3.0) on saadud Sinu kompuutris olevast videokaardi hindest, kuna tema punktisumma on kõige madalam (Gaming graphics: 3.0).
Seejärel ostad Sa uue graafikakaardi, mille komponendi alamhindeks on vähemalt 5.0 või sellest kõrgem ja paigaldad ta oma kompuutrisse vana videokaardi asemele. Kui Sa vaatad nüüd uuesti seda WEI baashinnet, siis näed seal seda, et baashinne on muutunud 5.1'ks ja see üldhinne on seekord saadud kõvaketta punktide järgi, sest tema hinne on nüüd kõige madalam:

uus kaartNB! Kui Sa lisad mingi uue seadme (näiteks uue monitori või uue videokaardi või lisad mälu juurde jne) ja kui Sa lähed sinna Control Panel\System and Security\System aknasse, siis näed seal kirja, mis ütleb, et Sa pead oma Windows Experience Index (WEI)'id uuendama. Kui Sa hakkad nüüd oma WEI'id uuendama, siis võib juhtuda, et ilmub näiteks järgmine veateade: "The Windows Experience Index for your system could not be computed. Windows Experience Index could not measure video playback." ja Sa ei saagi seda teha. Selle põhjuseks võib olla see et Sa installeerisid vahepeal mingi koodekite paketi, näiteks K-Lite Codec Pack'i ja see ongi antud probleemi põhjuseks. Desinstalleeri (uninstalli) need kolmandate firmade koodekite paketid ja seejärel peaks asi õnnestuma; Sa võid hiljem oma koodekite paketi jälle tagasi installeerida juhul kui ta Sulle nii vajalik on. Kui see ei aita, siis vaata, et kas Sinu videokaardile on ikka tema uuemad ja õiged draiverid alla laetud ja installeeritud.
Lae alla kõik Windowsi värskendused (updates) ja kontolli seda et kas DirectX ikka töötab korralikult: Kliki Start -> Run (või vajuta Windows + R klahve), tipi Run dialoogiaknasse sõna dxdiag ja vajuta ENTER ning vaata, et kas esimesel vahelehel on ikka DirectX kõige uuem versioon (DirectX 11). Seejärel kliki nupule Next ja veendu, et järgmistel vahelehtedel ei oleks mingit veateadet. Veendu ka selles et Sinu süsteemi kuupäev ja kellaaeg oleksid õiged. Sa võid käivitada selles samas Run dialoogiaknas ka sellise käsu nagu sfc /scannow, et kontrollida kas mingid süteemifailid ei ole rikutud (kui Sa jooksutad mittelegaalset Windowsi, siis nullitakse selle käsuga ka kõik Sinu kräkid...).

Sa võid proovida ka järgmist teha:

- Siirda kõik failid, mis asuvad kaustas DataStore (C:\Windows\Performance\WinSAT\DataStore), uude tühja kausta ja vii see kaust kusagile mujale, näiteks töölauale.
- Käivita WEI test uuesti.
- Kui ka see ei aita, siis vii need failid sinna DataStore kausta tagasi.

Kui Sulle ilmus WEI testimise mingi muu veateade, siis võid uurida ka C:\Windows\Performance\WinSAT kaustas asuvat winsat.log faili sisu ja otsida sealt vea põhjustajat (sõnaga failure seotud).


Kui Sul töötab kõik ilusti, sealhulgas ka video, aero jne ja kui Sa ei suuda WEI uuendamise vea põhjust avastada, siis las see vana WEI indeks jääbki ning jäta ta rahule, sest süsteem ju töötab ja kõik on ka korras.PS! Loe Windows 8.1 versiooni WEI kohta käivat infot sealt.

Ülesse

 

 

< Tagasi Windows 7 optimeerimise ja hooldamise lehele

< Tagasi Windows 7 pealehele ja sisukorda

 

Saada ka enda tuttavale lugemiseks!

Kui Sa saadad meili, siis on Sinu saadetavas kirjas selle lehe aadress juba
olemas ja muu saad ise juurde lisada.

Sisesta siia saaja e-mail aadress:

 

 

elaja koju .|. .|. .|. .|. .|. .|. About Us .|. .|. .|. .|. .|. .|. About Me .|. .|. .|. .|. .|. .|. Site Map .|. .|. .|. .|. .|. .|. POSTKASTI EI OLE! Sorry, no mailbox | © Ahv & Co Eesti Vabariik nov. 2008