Windowsi System Restore ja Shadow Copies

Seitse...Windows 7 uuendatud 'System Restore' vahend, temas tehtud muudatused ja tema kasutamine.


'Shadow Copies' vahend ja failide endi või siis nende eelmiste versioonide taastamine.

 

(Käib ka Windows 10 kohta.)

 

 

 

pirn
Windows 8 (8.1) "System Restore" vahendist on juttu ka seal.

"Windows 10 ja 'System Restore' vahend. Kontrolli, et kas Windows 10 süsteemis on see 'System Restore' funktsioon sisse lülitatud ja kui ta seda ei ole, siis aktiveeri see. | Süsteemi taastamise ehk süsteemitaaste (System Restore) käivitamine." - link.


System Restore (Süsteemi Taastamine) oli juba Windows ME, 2000, XP, Windows Vista ja Windows 7 operatsioonisüsteemidesse sisseehitatud instrument, mida kasutati selleks et viia süsteem tagasi tema varasemasse seisukorda/olekusse juhul kui kompuutriga oli juhtunud mingi TÕSINE probleem või tõrge. Alates Vista opsüsteemist teeb System Restore vahend meie kompuutri partitsioonidest nn ülesvõtted ehk "varikoopiad" (snapshots / "shadow copies") ja salvestab need kui taastamispunktid ehk taastepunktid ('restore points').

Reaalselt tegeleb nende ülesvõtetega aga Volume Shadow Copy teenus. Neid taastepunkte kasutabki siis System Restore funktsioon, et taastada süsteem tema varasemasse seisundisse siis kui juhtus mingi suurem tõrge (näiteks pärast mingi tarkvara või draiveri installeerimist). Volume Shadow Copy teeb ülesvõtte tervest süsteemist. Juhul kui kõvakettale on loodud mitu partitsiooni, siis on ta vaikimisi sisse lülitatud süsteemipartitsiooni jaoks (tavaliselt C: draiv/ketas), kuhu on installeeritud Windowsi operatsioonisüsteem ja seega on KÕIK andmed antud kettal ka kaitstud. Kui Sinu kõvakettal on ainult üks C: partitsioon, siis tehakse ülesvõte tervest kõvakettast.


Märkus: Windows XP puhul System Restore vahend ei kasuta seda Volume Shadow Copy teenust. Siin on tegemist märksa lihtsama mehhanismiga: Sel momendil, kui mingi programm üritab süsteemifaili üle kirjutada, luuakse antud failist reservkoopia ja see salvestatakse eraldi kausta. Siin kaitstakse ainult teatud laienditega süsteemifaile (näiteks DLL või EXE), registrit ja ka mõnda muud asja. Siin EI KAITSTA kasutajaprofiili ja My Documents kausta alla kuuluvaid faile (sõltumata nende laienditest).Varikoopiad ehk taastepunktid (restore points) luuakse automaatselt ENNE järgmisi sündmusi:

* Nad luuakse automaatselt enne rakenduste / programmide installeerimist (eeldusel, et installeeritav rakendus kasutab installerit, mis ühildub süsteemitaastega). Seega ei looda neid taastepunkte kaugeltki mitte iga programmi installeerimisel. Kui pärast sellise programmi installeerimist tekivad probleemid, siis saad taastada täpselt samasuguse süsteemi seisundi, mis oli ka enne antud programmi installeerimist.

* Enne Windowsi värskenduste (updates) installeerimist. (Ka seda võimalust ei maksa alahinnata, sest ka Microsoft on ISE aeg-ajalt vigaseid värskendusi teele saatnud. Ja kui kasutaja avastab, et süsteemi probleem tekkis pärast Windowsi värskenduste installi, siis saab ta oma süsteemi pöörata tagasi värskenduste installeerimise eelsesse aega. Küll siis hiljem on aega Internetis surfata ja uurida seda et milline nendest värskendustest selle vea põhjustas. Tavaliselt ilmub selle kohta kohe hulga infot ja ka Microsoft annab ise sellest teada ning pakub lahendusi.)

* Enne seadmete / riistvara draiverite ja süsteemikomponentide (näiteks DirectX) installeerimist. Näiteks kui Sa laed kogemata alla videokaardi vale draiveri, siis saad pärast selle installeerimist (ja probleeme) kerida oma süsteemi tagasi antud draiveri installeerimise eelsesse korralikult töötavasse seisukorda.

* System restore (süsteemitaaste). Kui Sa valid näiteks oma süsteemi tagasikerimisel kogemata vale taastepunkti, siis saad selle tagasi võtta ja valida selle taastepunkti, mis oli kohe enne süsteemi taastamise alustamist (valid System Restore konsoolis "Undo my last restoration" või "Undo System Restore" ja seejärel jätkates tühistad süsteemi viimase tagasikerimise). Seejärel saad süsteemi taastamiseks valida juba õige taastepunkti.

* Lisaks sellele luuakse AUTOMAATSELT taastepunktid (nn System Checkpoints) teatud ajaintervallide järel, mida on aga väga raske ette ennustada. Esimene asi, mida me peame teadma, on see et selliseid System Restore taastepunkte hakatakse looma ainult siis kui Vista, Win 7, Win 8/8.1 ja Win 10 süsteeme ei kasutata vähemalt 10 minutit ning siis kui toidet saadakse elektrivõrgust (mitte akudelt). Süsteemi tegevusetust ehk mittekasutamist ("idle" seisundit) kontrollib selline vahend nagu Task Scheduler. Ta teeb seda iga 15 minuti järel. "Idle" seisund on see kui kõikide protsesside ja kõvaketaste töö on peatatud rohkem kui 90% 15 minutilise ajaintervalli jooksul, pluss klaviatuuri ja hiire mittekasutamine. Seda saavutada on üsna keeruline ja see võib võtta päevi, enne kui Sinu masin läheb nn "idle" seisundisse, eriti seda siis kui taustrežiimis töötab hulga programme (näiteks viirusetõrje).
Nagu näha, siis on väga raske ennustada, et millal sellised taastepunktid automaatselt luuakse. Aga kui Sa kasutad masinat iga päev ja seda elektrivõrgu toitest ning kui miski ei sega teda "idle" seisundisse minemast, siis luuakse need taastepunktid Vista puhul iga 1-2 päeva järel ja Win7 / Win 8 / Win 10 puhul iga 7-8 päeva järel—see on nii ideaalis. Seepärast näedki Sa uuemate Windowsite puhul taolisi süsteemi enda poolt automaatselt loodavaid taastepunkte üsna harva või Sa ei näe neid peaaegu üldse. Seega jutud sellest et System Restore väljalülitamine säästab Sinu süsteemi ressursse, ei pea kaugelki paika. Arvestades seda, kui Sa hakkad midagi suuremat ja riskantsemat katsetama, siis loo eelnevalt ise käsitsi see süsteemi taastepunkt. (Win XP puhul käis see süsteemi taastepunktide loomine teise mehhanismiga ja seepärast nägid seal taolisi taastepunkte kohe palju rohkem. Näiteks kui Sa käivitasid seal System Restore vahendi, siis sealne kalender oli nendest automaatselt loodavatest taastepunktidest "kirju".)

* Vista puhul loob System Restore taastepunkti iga 24 tunni järel juhul kui sel ajal pole ühtegi teist taastepunkti loodud ja kui süsteem on eelpool kirjeldatud "idle" seisundis. Aga uuemate Windowsite puhul luuakse System Restore taastepunktid ainult siis kui viimase 7 päeva jooksul pole ühtegi teist taastepunkti loodud ja kui süsteem on eelpool kirjeldatud "idle" seisundis.

Windows lubab igal ajal luua ka käsitsi omaenda restore point''isid, näiteks igaks juhuks enne mingite suuremate muudatuste tegemist oma süsteemis. See oli ka ses suhtes hea, et seda meie enese loodud taastamispunkti hoiti alles ka siis kui teised automaatselt kustutati seoses System Restore'le eraldatud kettamahu täissaamisega! Mingi probleemi korral sai oma süsteemi siis selle Süsteemi Taastamise Nõustaja (System Restore Wizard) abil taastada. Seega saame me selle kasuliku instrumendi abil viia oma arvuti kiiresti ja hõlpsasti tagasi tööseisukorda ilma et me peaksime selleks sooritama igasuguseid "trikke", rääkimata juba operatsioonisüsteemi ümberinstalleerimist ning seejuures ei lähe meie andmed kaduma.Märkus: System Restore taastepunktide loomise automaatset käivitamist võib reguleerida ka "Task Scheduler" vahendi kaudu. Avad ta ja klikid vasemas paanis Microsoft -> Windows -> SystemRestore. Seejärel teed keskmises paanis 2x klõpsu "SR Queued Multiple triggers defined" elemendil, et alustada vaikimisi seadete muutmist. Sellega võiksid tegelda siiski ainult kogenud arvutikasutajad.


Nagu Windowsi eelmistes versioonideski, nii teeb System Restore ka praegu süsteemifailidest ja konfiguratsiooni detailidest perioodilisi ülesvõtteid, mis lubab meil hiljem oma hilisemaid muudatusi tühistada ning kerida süsteemi tagasi tema sellise seisukorrani, mil ta töötas korralikult.


System Restore käivitamine Windows 7 operatsioonisüteemis:
Märkus: Windows 10 System Restore vahendi aktiveerimisest on juttu seal.

 

System Restore vahendi uuendused:


Kõigepealt käivitame System Restore selle esimese meetodiga: Klõpsa nupule Start ja tee Computer'il paremklõps ja vali käsk Properties. Seejärel klõpsa vasemas paanis System protection lingile ja avatakse allasuv aken, kus juba ongi avatud vaheleht "System Protection" ("Süsteemi Kaitsmine"):

Nupp Configure


Vaikimisi luuakse taastepunktid süsteemidraivi / partitsiooni / ketta jaoks [siin Local Disk (C:) (System)], st sinna, kuhu on installeeritud Windows ja antud partitsioon on seega System Restore jaoks automaatselt sisse lülitatud (veerus "Protection" on tema parameetriks On).
Antud dialoogiakna abil võime me lubada automaatset monitooringut iga lokaalse ketta / partitsiooni jaoks, vaikimisi tehakse seda ainult süsteemiketta jaoks. Kui Sul on mõni ketas ainult oluliste andmete hoidmiseks, siis võiks ka nende ketaste jaoks kehtestada automaatse restore pointide loomise, eriti oluline on see siis kui me viime oma profiilikaustad üle kusagile teisele kettale kui see, kuhu on installeeritud Windows 7.

Et lubada või siis tühistada mingi partitsiooni jaoks taastepunktide loomise, st System Restore vahendi kasutamise, teeme järgmist:

 

Hoiatus! Kui Sul on dual-boot / multiboot masin, kuhu on installeeritud mitu erinevat Windowsit ja kui Sa laed end varasemasse Windowsisse, siis kustutatakse kõik hilisema Windowsi (näiteks Win 8) poolt loodud taastamispunktid. See juhtub seepärast et Windowsi eelmine (vanem) versioon ei tunne ära uuema formaadiga hilisema Windowsi taastepunkte ja arvates, et needd on rikutud, pühib ta nad minema ning loob seejärel uued omaenda taastamispunktid! Ühesõnaga kui Sa jooksutad näiteks kahte erinevat Windowsi, siis logides sisse Windowsi eelmisse vanemasse versiooni, kustutatakse uuema hilisema Windowsi kõik taastepunktid. Seega logides enda tagasi kõige uuemasse Windowsisse (näiteks Windows 8 alla), loo ise käsitsi uus süsteemi taastepunkt!

Kuna see System Restore on väga vajalik vahend, siis ära lülita teda välja! Sa võid ta välja lülitada mingil väga mõjuval põhjusel, näiteks kui Sul on kõvakettale jäänud vähe vaba ruumi. System Restore poolt hõivatud kettaruumi saab vähendada ka muul moel, sellest oli juba eelpool juttu.
System Restore funktsiooni väljalülitamine ei tõsta Sinu masina kiirust/jõudlust vaid Sa võid tema elimineerimisega hoida kokku ainult oma kõvaketta ruumi, aga tänapäeva suuremahuliste kõvaketaste puhul ei peaks sellist probleemi tekkima.
Reaalselt töötab System Restore ainult siis kui Sa installeerid värskendusi (Windows updates), draivereid, süsteemikomponente ja mõningaid programme. Peale selle käivitub ta ise automaatselt siis kui Sinu süsteem on nn "idle" ehk tegevusetus olekus.System Restore funktsioonile lisati veel üks huvitav täiendus:


Kui Sa hakkad oma süsteemi viima tagasi tema eelmisse töövõimelisse seisukorda ja käivitad System Restore utiliidi, tee seda nii:

1. Start > All Programs > Accessories > System Tools - System Restore

või

2. Tee Computer'il paremklõps, valid käsk Properties, siis vasemast paanist link System protection ja klõps nupule System Restore

või

3.
Tee kompuutri restart ja mine klahvi F8 abil System Restore'sse—parim variant.

Kui Sa oled System Restore aknas, siis kliki tema esimeses aknas nupule Next, siis jõuad Sa sellise leheni, kus on ära toodud kõik kättesaadavad taastamispunktid ja pane seal all linnuke ruutu "Show more restore ponts") - pilt.


Kui Sa klikid siin sellele uuele nupule "Scan for affected programs", siis hakatakse kõigepealt süsteemi skaneerima - kliki pisipildile, et teda suurendada:

Skaneeritakse süsteemi...

Seejärel ilmub järgmine aken:

Affected...


Veel üks taoline aken (Windows 7 RTM oma) - kliki pisipildile, et teda suurendada:

Veel üks näide

See aken on ette nähtud vajaliku info jagamiseks (KIRJUTA SEE ÜLES): Antud akna ülemises osas tuuakse ära need programmid ja draiverid, mis seoses süsteemi taastamisega tema varasemasse olekusse, kustutatakse ära (st jäetakse süsteemi tagasikerimise protsessis välja) - need tuleb Sul endal ise uuesti installeerida. Aga akna alumises osas on toodud ära need programmid ja draiverid, mis koos süsteemi taastamisega lisatakse jälle juurde (st taastatakse uuesti, sest nad olid meil juba varem olemas, aga me kustutasime nad millalgi ära) - Sa võid nad soovi korral süsteemist jälle eemaldada. Kui süstemi taastamise/tagasikerimise protsessis midagi ei eemaldata ega ei lisata ka juurde, siis ei kuvata selles infoaknas midagi.


Sellest eelõeldust natuke täpsem selgitus:

* Süsteem loob teatud situatsioonides ja ka regulaarselt ise neidtaastamispunkte (restore points).
* Ka Sina võisid neid taastamispunkte aeg-ajalt ise käsitsi luua (enne mingit suuremat süsteemimuudatust või enne teatud asja katsetamist jne...).
* Kui Sa käivitad nüüd mingi suurema jama korral System Restore vahendi, et taastada enda süsteem tema varasemasse seisukorda, kus ta töötas korralikult, siis on Sul võimalus valida mitme taastamispunkti vahel ja kui Sa mäletad, et umbes sel kuupäeval oli kõik OK, siis valigi antud kuupäeva taastamispunkt.
Kuid võib ka nii juhtuda, et Sul ongi ainult üksainus taastamispunkt (näiteks olid Sa vahepeal teised ära kustutanud), sel juhul pead siis temaga leppima ja lootma, et sel ajal kui see restore point loodi, oli kõik korras.
* Kui Sa valid nüüd seal System Restore aknas mingi kuupäevaga taastamispunkti, siis peab sellega arvestama, et kõik programmid ja draiverid, mis Sa installeerisid pärast seda kuupäeva, kustutataksepärast süsteemi taastamist (st likvideeritakse süsteemi taastamise käigus).
Aga programmid ja draiverid, mis olid Sul enne selle taastamispunkti loomist juba olemas kuid Sa jõudsid need pärast antud taastamispunkti loomist desinstalleerida (unistallida), siis nüüd need taastatakse.
* Vot sellepärast ongi nüüd lisatud see "Scan for affected programs" nupp siia System Restore vahendile juurde. Kirjuta loeteludes olevad programmid ja draiverid endale ülesse ning alles seejärel kliki nupule Close ja jätka oma süsteemi taastamist.
* Kui Sinu süsteem on taastatud ja kõik on OK, siis uuri oma üleskirjutatud märkmeid ja Sa tead, et mis programmid/draiverid Sul nüüd puuduvad (need installeeri uuesti).
Samuti vaata oma lehelt, et millised draiverid ja programmid on jälle uuesti "ilmunud" ja need siis desinstalleeri (eemalda süsteemist), sest arvatavasti olid need programmid/draiverid kas vigased või Sa lihtsalt ei soovinud neid enam kasutada ja Sa olid nad enne selle taastamispunkti loomist ise hävitanud...

Ja veel üks näide System Restore aknast, mis ilmus pärast seda kui kasutaja oli klikkinud eelpool räägitud "Scan for affected programs" nupule. Selle akna ülemisest oblastist on näha, et System Restore lõppedes elimineeritakse Adobe Flash Player ja NVIDIA uuem Beta draiver, mis tekitaski probleeme ja seda oligi kasutajale vaja.
Akna alumine sektsioon on aga tühi, mis räägib seda et ühtegi programmi ega ka draiverit ei taastata, see tähendab seda et kasutaja ei desinstalleerinud vahepeal ühtegi programmi ega ka uuendanud või ei installeerinud juurde ühtegi draiverit. See on hea, sest ta ei pea nüüd hakkma jälle neid varem kustutatud programme uuesti desinstalleerima ega hakkma ka jälle mingeid draivereid uuendama ja installeerima.

Kolmas näide

ÜlesseSystem Restore abil süsteemi tagasikerimine tema eelmisse stabiilsesse seisundisse:


System Protection on vahend, mis võtab (Volume Shadow Copy teenistuse & Tasc Scheduler vahendi abil) Sinu süsteemi seisukorrast pidevalt ülesvõtteid (snapshots), sealhulgas ka kasutajakontode informatsioonist, riistvara- ja tarkvara seadistustest ning failidest, mida nõutakse süsteemi käivitamiseks. Peale selle tehakse ülesvõtted ka meie poolt tehtud süsteemi muudatuste puhul. System Protection loob nn taastepunktid (restore points) ja kui Sinu süsteem muutub mingil põhjusel ebastabiilseks, siis saad System Restore vahendi/funktsiooni abil viia ta tagasi mingisse varem loodud taastepuntini.

System Restore ei tee imesid, aga ta võib Sinu süsteemi päästa järgmistel juhtumitel:

System Restore käivitamine Windows 7 operatsioonisüsteemis:
Märkus: Windows 10 System Restore vahendi aktiveerimisest on juttu seal.


Kui ilmub System Restore nõustaja, siis kliki tema avaaknas Next, juhul kui ta soovitab Sulle kõige hilisemat restore point'i, siis võid sellega nõustuda või ka mitte nõustuda. Et näha aga kõikide kättesaadavate taastamispunktide loetelu, pane selleks linnuke ruutu Show more restore points, kliki nupule "Scan for affected programs" ja kirjuta vajalik ülesse nii nagu sellest siin ülevalpool juttu oli (kui seal midagi ei ole, siis on kõik OK) ja sulge too aken. Nüüd kliki Next ja siis Finish ning algabki süsteemi taastamine.
Pilt aknast, kus tuleb valida sobiv taastamispunkt (enne võiks uurida ka nn "Affected..." programme ja draivereid!) ja siis Next... - pilt.TÄHTIS—seda peaks teadma:

 

System Restore käivitamine väljaspool Windows 7 operatsioonisüsteemi:

Kõigepealt, et System Restore't saaks käivitada väljaspool Windows 7't, tuleb meil minna operatsioonisüsteemi eelsesse taastamiskekkonda (nn Windows Recovery Environment'i). Kui Sul on OEM kompuuter, kuhu oli Windows 7 OEM versioon juba sisse installeeritud ja ta on Sul ainukeseks operatsioonisüsteemiks, siis saad kasutada Advanced Boot Options (Täpsemad algkäivitussuvandid) menüü abi järgmisel teel:

Tee järgmist:

!!! Windows 10 puhul saad sellele System Restore vahendile ligi ka 'Choose an option' ja 'Advanced options' ekraanide kaudu ning kui Sinu süsteemiga tekivad tõsisemad probleemid, siis käivitagi see System Restore funktsioon just sellisel teel - juhis.

Ülesse


Varikoopiad (Shadow Copies) ja Ülekande NTFS (Transactional NTFS) funktsioonid Windows 7's:


Juba Windows Vista aegadest loodi uus huvitav tehnoloogia, mida kutsutakse Transactional NTFS või lühendatult TxF. Kui Sinu andmetega juhtub midagi (süsteemi kokkukukkumine, programmi kinnijooksmine, failide ülekirjutamine ja nende kogemata kustutamine jne), siis võimaldavad nii Vista kui ka Windows 7 kerida Sul TxF abiga tagasi rikutud failide eelmiste versioonideni. See sarnaneb väga System Restore'le, välja arvatud see et ta ei tööta terve süsteemi jaoks vaid ainult individuaalsete failide, kaustade ja ketaste (draivide/partitsioonide) suhtes. Tervet süsteemipartitsiooni (st seda, kuhu on installeeritud Windows 7) ei saa kerida tagasi tema eelmise versioonini, aga kui Sul on loodud mitu muud partitsiooni (nn loogilist ketast), siis neid saab küll tagasi kerida. (Aga süsteemiketta kaustasid ja faile saab küll taastada.)
Juhul kui Sul on dual-boot (või multi-boot) süsteem, siis saab sel teel taastada kõiki partitsioone (k. a. selle, kus on teine opsüsteem, näiteks Vista) peale süsteemipartitsiooni enda (st kus asub Win 7).

Windows 7 võimaldab taastada faile ja kaustasid nende eelmiste versioonideni kahe protsessi abil:

 

Nende kahe protsessi abil saabki Windows 7 taastada failide ja kaustade eelmisi versioone. Peab teadma seda et neid varikoopiaid (Shadow Copies) luuakse automaatselt iga päev, sest antud mehhanism töötab koos System Restore vahendiga, samuti luuakse nad ka siis kui Sa installeerid mingi programmi või draiveri. Kuid neid varukoopiaid ei looda iga kord kui Sa muudad mingit faili vaid muudatustest tehakse "fotoülesvõte" ainult teatud ajamomentidel.


!!! Kui Sul on System Restore vahend välja lülitatud, siis ei looda ka mingeid varikoopiaid. Kui Sa kustutad oma System Restore taastamispunktid (restore points), siis kustutad ka varikoopiad.Partitsiooni (mitte süsteemipartitsiooni), kausta või faili tema eelmisesse versiooni tagasipööramine:

Windows 7 pakub eelmiste versioonide kasutamiseks kolme erinevat stsenaariumi:

 

Kõigepealt kontrolli, et Sul oleks nii System Restore kui ka varikoopiate loomise vahendid sisse lülitatatud:

1) Tee hiire paremklõps kas Start menüü või siis töölaual asuvale Computer ikoonil ja vali hüpikmenüüst käsk Properties. Klõpsa ilmuvas aknas vasemas paanis lingile System protection.
2) Uues System Properties dialoogiaknas on avatud vaheleht (tab/sakk/vahekaart) System Protection, kus veendu, et Sinu vajalikele ketastele oleks System Restore sisse lülitatud (Veerus Protection peab olema parameeter On) - kliki pisipiltidele, et neid suurendada:

C kettal on System Restore lubatud


Ülemises aknas on System Restore lubatud kettale "Local Disk (C:) (System)", tee nüüd temal klõps, et teda märgistada ja kliki seejärel nupule Configure. Seejärel veendu, et uues aknas oleks aktiveeritud raadionupp Restore system settings and previous versions of files. Klõpsa OK ja OK, et sulgeda need aknad:

Kontrolli raadionuppu


Nüüd, et kunagi hiljem taastada oma mingit kausta või faili (või loogilist ketast) kuni tema eelmise varasema versioonini, tee vajalikul kaustal või failil (kettal) paremklõps ja vali kontekstmenüüst käsk Restore previous versions. Alumisel pildil tahetakse taastada E: partitsioni (loogilist ketast)...

Taasta partitsioon


Ilmub järgmine aken, kus vali sobiv kuupäev ja klõpsa nupule Restore, Sa võid aga kasutada ka nuppe Open ja Copy, milledest tuleb allpool ka juttu:

Vali kuupäev


Teine võimalus seda teha, on see et tee vajalikul objektil (st partitsioonil, kaustal või failil), mida Sa tahad taastada, hiire paremklõps ja vali käsk Properties, siis ava sakk/lipik Previous Versions.


Järgneval pildil üritatakse kausta taastada - pilt.


Mingi kuupäevaga kaustaversiooni väljavalimine ja seejärel tema taastamine (tagasiviimine):

Vali kuupäev


Klikkimine mingile varasema kuupäevaga versioonile aktiveerib akna allosas kolm järgmist nuppu (vaata ülemist pilti):

 

Lõpetuseks: OK, kõik on väga ilus ja meil ei ole oma süsteemi jms taastamisega või "tagasikerimisega" mingeid probleeme, aga nii mõnelgi tekib küsimus, et kuidas ikkagi omaenda kadunud noorust, ilu, tervist ja ärajoodud mälu taastada? Ka siin on vastus väga lihtne: tuleb lihtsalt õigel ajal otsad anda ja kogu moos. Kõige sobivam aeg kastikargamiseks on nii umbes 30 - 35 eluaastate vahel, äärmisel juhul ka kusagil 40-ne lähedal. Kui Sa ei tea, et kuidas karata ja millal täpselt, siis pöördu minu poole—mõõduka tasu eest aitan alati... Ära palun unusta ennast elama, Maailm niigi näljaseid ja hulle täis!


pirn
Windows 8 (8.1) "System Restore" vahendist on juttu ka seal.

"Windows 10 ja 'System Restore' vahend. Kontrolli, et kas Windows 10 süsteemis on see 'System Restore' funktsioon sisse lülitatud ja kui ta seda ei ole, siis aktiveeri see. | Süsteemi taastamise ehk süsteemitaaste (System Restore) käivitamine." - link.

Ülesse

 

< Tagasi Windows 7 uued vahendid

< Tagasi Windows 7 pealehele ja sisukorda

Saada ka enda tuttavale lugemiseks!

Kui Sa saadad meili, siis on Sinu saadetavas kirjas selle lehe aadress juba
olemas ja muu saad ise juurde lisada.

Sisesta siia saaja e-mail aadress:

 

 

elaja koju .|. .|. .|. .|. .|. .|. About Us .|. .|. .|. .|. .|. .|. About Me .|. .|. .|. .|. .|. .|. Site Map .|. .|. .|. .|. .|. .|. POSTKASTI EI OLE! Sorry, no mailbox | © Ahv & Co Eesti Vabariik nov. 2008