iPad kasutusjuhis - kraami importimine

Elukas ja iPad Apple iPad tahvelarvuti kasutusjuhis - muusika, filmide/videode, piltide/fotode importimine ja seejärel iPad tahvelarvutisse viimine

 

Any Video Converter

 

 

I. Sinu enda kompuutris (kõvakettal) asuva muusika importimine iTunes programmi ja seejärel muusika iPad tahvelarvutisse viimine:

1) Muusika puhul on järgnev võib olla kõige parem moodus:

* Ava ITunes programm ja Sa näed tema vasema küljepaani allosas "PLAYLISTS" kategooria all lõpus untitled playlist nimetust (kuna siin oli üks pleilist juba varem loodud ja et luua nüüd uut järgmist pleilisti, siis tuleb algul klikkida sealsamas all "+" nupule ning seejärel ilmub see "untitled playlist" nimetus):

Sa näed 'untitled playlist' nimetust


* Kliki sellele nimele ja sinna ilmub tekstikursor (kui Sa lood uue pleilisti klikkides seal all "+" nupule, siis pannakse sinna kohe ka tekstikursor):

Kliki sellele


* Tipi talle sobiv nimetus, näiteks Minu pleilist-2 ja vajuta ENTER (kui Sa lood uue pleilisti klikkides seal all "+" nupule, siis pannakse sinna kohe ka tekstikursor ja Sa võid kohe nimetuse tippida ning ENTER vajutada):

Tipi nimetus ja vajuta ENTER


* Nüüd otsi oma kõvakettalt muusikafailidega (MP3 või AAC failidega) kaust üles, märgista seal Ctrl või Shift klahvi abil üleviidavad laulud ja seejärel lohista nad sealt kaustast kõik korraga iTunes akna vasemasse küljepaani selle äsjaloodud uue pleilisti nime peale (antud näite puhul siis "Minu pleilist-2" nime peale) ja vabasta hiirenupp:

Lohista failid nime peale


Need ületoodud lood ilmuvad iTunes akna paremasse paani Sinu uude pleilisti ja automaatselt ka LIBRARY kategooria alla 'Music' kausta; akna allosas näed ka uues (või vanas) pleilistis olevate muusikalugude arvu, nende kogumahtu ja kui kaua neid kuulata saab:

Laulud ilmusid parempoolsesse paani


Märkus: Sobivad ainult .mp3 või .aac laienditega failid, aga kui mõni lugu on mingis muus formaadis (näiteks .wma), siis pakub iTUnes kopeerimise alguses ise nende konvertimist ja nad konverditakse kopeerimise käigus ära. Konverditakse ainult neid formaate, mida toetab iTunes (st QuickTime Player) ja kui Sul on mingis muus formaadis laulud, siis konverdi nad ise enne kopeerimist ära:

Pakub konvertimist


* Seejärel ühenda oma tahvelarvuti kompuutriga, kliki küljepaanis DEVICES kategooria all oma iPad seadmele ja kui Sul on automaatne sünkroniseerimine lubatud ning kui ka Sinu iPad seadme konfigureerimise paanis/vahelehes 'Music' on linnuke ruudus Sync M... (st Sync Music Automatically - pilt), siis kopeeritakse kogu muusika automaatselt ka tahvelarvutisse (iPod rakendusse - sealt saad neid ka siis käivitada). Sa võid ka ise avada selle 'Music' paani ja teha seal täpsemaid valikuid, et mida tahvelarvutisse kopeerida ja seejärel klikkida sealsamas paremal all nupule Apply. Või mine sinna Music paani ja kliki kohe all paremal nupule Sync - see nupp töötab ainult siis kui Sul on siin 'Music' paanis kehtestatud muusika automaatne sünkroniseerimine.

* Juhul kui Sul ei ole oma iPad seadme 'Music' vahelehes/paanis aktiveeritud seda automaatset sünkroniseerimist (st sinna linnukest pandud) ja kui 'Summary' paanis on linnuke ruudus 'Manuallu manage music and...' (pilt) ning kui Sa märgistad iTunes vasemas küljepaanis all mingi oma pleilisti, siis ilmub paremale poole alla nupp Autofill:

Autofill nupp


* Kui Sa klikid sellele Autofill nupule, siis viiakse kõik antud pleilisti lood Sinu tahvelarvutisse.

Märkus: Sealsamas Autofill nupust kõige vasemal on ka üks rippmenüü, mille kaudu võid enne nupule Autofill klikkimist valida seda et mida Sinu tahvelarvutisse hakatakse üle viima (sünkroniseerima):

Vali rippmenüüst see et mida hakataks üle viima


Kui sul on Music paanis aktiveeritud automaatne sünkroniseerimine, siis seda Autofill nuppu ei ilmu. Kui Sa tühistad paanis Music automaatse sünkroniseerimise, siis pead panema paanis Summary linnukese ruutu 'Manuallu manage music and...' tagasi ja kui sa seda ei tee, siis ei ilmu ka seda Autofill nuppu. (Need kaks funktsiooni: paanis Summary asuv "Manuallu manage music and.." ja paani Music funktsioon "automaatne sünkroniseerimine" välistavad üksteise... - st aktiveerid paanis Music automaatse sünkroniseerimise ja kohe kaob paanis Summary see linuuke sealt "Manuallu manage music and.." ruudust ära. Seega kui Sa tühistasid 'Music' paanis parameetri 'Sync Music Automatically', siis tuleb Sul iPad'i seadistamise paanis 'Summary' panna linnuke ruutu 'Manuallu manage music and...' uuesti tagasi + klikkida all nupule Apply! Siis saad käsitisi sünkroniseerida ja kasutada ka nuppu 'Autofill'.)

Kui Sa olid oma muusika sünkroniseerinud (st viinud tahvelarvutisse), siis ilmub sünkroniseeritud laulude loetelu ka iTunes vasema küljepaani DEVICES kategooria all Sinu iPad seadme Music kausta. Seega saad Sa oma kõiki lugusid näha kolmest kohast:

- iTunes küljepaani PLAYLISTS kategooria alt oma pleilistidest;
- iTunes küljepaani ülaosas LIBRARY kategooria alt Music kaustast;
- Jja iTunes küljepaani DEVICES kategooria alt Sinu iPad seadme Music kaustast (sel juhul peab Sul tahvelarvuti olema kompuutriga ühendatud).

Kui Sa klikid külejapaanis neile muusikaelementidele, siis kuvatakse ka iTunes akna allääres laulude koguarv ja nii saad kohe ka vaadata seda et kas ikka kõik lood on viidud üle ka Sinu tahvelarvutisse. iPad tahvelarvutis näed ja saad kuulata oma muusikat iPod rakenduse kaudu.

Oma laule saad kustutada sel teel: Ava iTunes, seejärel ava küljepaani ülaosas LIBRARY all olev Music kaust; otsi lugu üles, tee tal paremklõps ja vali kontekstmenüüst käsk Delete ning kliki ilmuvas hoiatusaknas nupule Remove. Nüüd järgmine kord, kui Sa teed ise sünkroniseerimise või kui Sa ühendad uuesti oma iPad'i kompuutriga, siis see lugu kustutatakse sünkroniseerimise käigus ka Sinu tahvelarvutist.

* Järgmise uue pleilisti võid luua nii et klikid iTunes vasemas küljepaanis kõige alla "+" ("Create a playlist.") nupule, annad talle nime jne...


2) Muusikafailide puhul võib ka nii teha: Kui Sul on oma pleilistid loodud, siis ava küljepaani kaudu kas mingi pleilist või siis üleval LIBRARY all asuv Music kaust ja lohista muusikafail (või failid) või terve kaust muusikaga oma kompuutrist otse iTunes aknasse. Juhul kui lisad kausta, siis lisatakse kõik antud kaustas asuvad failid iTunes library alla.

3) Oma laule võib ka järgmisel moel lisada: Vali iTunes programmis File - > Add File to Library... või File -> Add Folder to Library..., otsi kaust või muusikafail ülesse ja kliki nupule Open - Sul peab olema eelnevat olema loodud mingi oma pleilist.


Failide automaatne kopeerimine iTunes kausta:

Juhul kui Sa impordid oma laulud näiteks CD plaatidelt, siis pannakse nad iTunes kausta (My Music kausta). Kui Sa impordid faili sel teel, et lohistad ta avatud iTunes aknasse või valid File -> Add File to Library... käsu, siis pannakse iTunes kausta mitte faili ennast vaid tema kiirkorraldus (otsetee) , mis viitab originaalfaili asukohale—faili enda originaal jäetakse puutumata (see kiirkorralduste asi on seepärast hea, et siis hoiad kokku oma kõvaketta ruumi). Sa võid faile kopeerida iTunes programmi ja sealt edasi tahvelarvutisse isegi teisest partitsioonist (teise Windowsi alt). Kuid mõnikord ei saa Sa oma imporditud laule iTunes programmis kuulata/sünkroniseerida ja seda siis kui Sa olid need originaalfailid mujale siirdanud (või kustutanud) või näiteks siis kui Sa importisid nad CD plaatidelt.

Sa võid muuta iTunes seadistusi nii et ta ei pane oma kaustadesse mitte imporditud failide kiirkorraldusi vaid toob siia nende koopiad (st kopeerib nad). Seega vajaduse korral, näiteks kui Sa kavatsed oma kaustasid hiljem kustutada või siis mujale viia ja siis kui Sul on kõvaketta ruumi nii et tapab, võid selle kiirkorralduste loomise ajutiselt tühistada, tee järgmist:

- Vali menüü Edit -> Preferences... ja ava Advanced vaheleht.
- Pane linnuke Copy files to iTunes Media folder when adding to library kontrollruutu.

Kui Sa lohistad faile iTunes aknasse, siis võid Sa ajutiselt selle kontrollruudu seadistuse tühistada nii et hoiad faili lohistamise ajal Alt klahvi all.Muusika automaatse sünkroniseerimise kehtestamine:

Juhul kui Sa määrasid iPad tahvelarvuti esmase paigaldamise ajal nii et muusika automaatset sünkroniseerimist ei tehta ja kui Sa soovid nüüd selle funktsiooni sisse lülitada, siis pead teadma järgmist. Kui Sa ühendad iPad'i kompuutriga ja paned tema seadistamise 'Music' paanis linnukese ruutu "Sync Music...", siis kustutatakse Sinu tahvelarvutis kogu muusika ning selle asemele viiakse kogu iTunes olev muusika (sh ka audio podcastid, audibooks ja kõik pleilistid) - need pannakse tahvelarvutis ilusti iPod rakenduse kausta ja seal kuvatakse nad kategooriate kaupa (pleilistid jns).
Kui Sa hakkad seal 'Music' paanis panema linnukest "Sync Music..." ruutu, siis ilmub üks teade, mis Sind ses suhtes ka hoiatab; kliki seal nupule Sync Music (juhul kui Sa seda soovidki):

Hoiatab...


Seejärel kliki akna allosas paremal nupule Apply:

Kliki Apply


Ja algabki kogu muusika sünkroniseerimine: vana kustutatakse ja uus viiakse asemele:

Algas...


Kui valmis, siis ilmub selline ekraan:

Sünkroniseerimine sai läbi


Edaspid toimub kogu muusika sünkroniseerimine juba automaatselt: kui ühendad iPad tahvelarvuti kompuutriga, siis sünkroniseeritakse automaatselt peale kõige muu ka Sinu muusika (uus lisatud/kustutatud muusika)...


Muusika automaatse sünkroniseerimise tühistamine:

Kui Sa ühendad iPad'i kompuutriga ja tühistad tema seadistamise 'Music' paanis "Sync Music Automatically" funktsiooni, siis kustutatakse jällegi tahvelarvutis kogu iPod rakenduse all asuv muusika ('Music' kategooria all olev..., mitte aga podcaste jms). Ja enne kui Sul lastakse seda muusika automaatset sünkroniseerimist tühistada, ilmub jälle see hoiatus; kui oled kustutamisega nõus, siis kliki nupule Don't Sync Music:

Jälle hoiatab...


Seejärel kliki akna allosas paremal nupule Apply:

Kliki jälle Apply


Kui sünkroniseerimine lõppes, siis näed järgmist ekraani ja seejärel saad edaspidi juba ise käsitsi oma muusikat sünkroniseerida nii nagu sellest siin eelpool juttu ka oli (ära unusta sel juhul iPad seadme seadistamise Summary paanis/vahelehel panemast linnukest 'Manuallu manage music and...' ruutu jälle tagasi):

Sai läbi


NB! Kui Sa kehtestad (või tühistad) iPad seadistamise teistes paanides selle 'Sync...' parameetri, siis ei kustutata tahvelarvutis infot nii nagu seda tehakse 'Music' paani all... ! Nendes saad Sa ise valida, et mida sünkronoseerida ja kui valmis, siis klikid seal all paremal nupule 'Sync'.

<- Tagasi eelmisse veebilehte...

ÜlesseII. Sinu enda kompuutris (kõvakettal) asuvate filmide ja videode importimine iTunes programmi ning seejärel nende iPad tahvelarvutisse viimine:

Ka selleks on mitu võimalust:

1) Failide lohistamisega iTunes aknasse:

* Käivita iTunes ja kliki tema vasemas küljepaanis üleval LIBRARY kategooria all Movies lingile.
* Seejärel otsi oma kõvakettalt vajalikud filmid/videod üles, märgista nad Ctrl või Shift klahvi abil ja lohista iTUnes aknasse ning nad pannaksegi sinna Movies kausta:

Lohista filmid aknasse


* Kui Sul ei olnud veel iPad tahvelarvuti oma kompuutriga ühendatud, siis nüüd ühenda ta ja kliki akna küljepaanis DEVICES kategooria all oma tahvelarvuti seadme nimele.
* Nüüd ava vaheleht/paan Movies, pane seal linnuke ruutu Sync Movies.

Seejärel on Sul siin kaks valikut:

a) Kas paned sealsamas linnukese Automatically include ruutu ja valid kõrvalasuvast rippmenüüst kõige viimased filmid või kõige viimased vaatamata filmid jne;
b) Või siis paned allpool "Movies" sektsioonis iga sünkroniseeritava/üleviidava filmi juuresasuvasse ruutu linnukese.

Tee valikud...


* Lõpuks klikid all paremal nupule Apply ja algabki filmide tahvelarvutisse üleviimine (sünkroniseerimine):

Alustati sünki...


NB! Ära unusta, et tahvelarvutisse saab viia ainult .mov, .mp4 ja .m4v laiendiga/formaadis filme/videofaile ning kõik filmid pannakse tahvelarvutis Videos rakendusse, kustkaudu saad neid siis ka vaadata.

Juhul kui Sul on iTunes programmi imporditud ka mingi selline film või video, mida küll ITunes programmis näeb, aga tahvelarvutis kasutada ei saa, siis ilmub sünkroniseerimise lõppedes (või käigus) ka vastav teade:

Ei saa üle viia


Oma tahvelarvutisse üleviiduid filme/videosid näed nii et klikid DEVICES kategooria all Movies lingile:

mm2) Teine moodus filmide/videode iTunes programmi toomiseks ja sealt edasi iPad'i saatmiseks:

*
Kliki üleval menüüd File -> Add File to Library...:

Vali menüüst File käsk


* Otsi oma film või video ülesse ja kliki nupule Open ning see fail ilmubki jälle sinna LIBRARY kategooria Movies kausta.

Otsi fail üles ja kliki Open


* Seejärel tegutse täpselt samuti nagu eelmise näite puhulgi, st mine 'Movies' paani ja tegutse...


NB! Kui Sinu video või film ei ole iPad tahvelarvuti jaoks sobivas formaadis, siis kasuta enne nende üleviimist videokonvertereid - info siinsamas lõpus.

<- Tagasi eelmisse veebilehte...

ÜlesseIII. Sinu enda kompuutris (kõvakettal) asuvate piltide/fotode importimine iTunes programmi ning seejärel nende iPad tahvelarvutisse viimine:

* Ühenda oma tahvelarvuti kompuutriga, kliki küljepaanis DEVICES kategooria all oma iPad seadmele ja ava Photos paan/vaheleht. Seejärel pane linnuke ruutu Sync Photos from ja vali kõrvalt rippmenüüst käsk Choose folder...:

vali rippmenüüst käsk* Ilmuvas dialoogiaknas otsi oma piltidega kaust üles (valmista üks selline kaust piltidega varem ette), märgista ta ja kiliki nupul Select Folder.
* Kliki all paremal nupule Apply ja algabki Sinu piltide tahvelarvutisse üleviimine (syncing):

pildid viiakse üle!!! Jälgi ka seda et Sinu iPad tahvelarvuti ei saaks enneaegu ja ootamatult täis, st vaata, et seal oleks piisavalt vaba ruumi ning seda saad teha kahel viisil:

1) Kompuutri iTunes tarkvara kaudu: Ava iTunes programm, ühenda oma iPad tahvelarvuti kompuutriga ja oota kuni sünkroniseerimine lõpetatakse. Seejärel kliki vasemas küljepaanis DEVICES all oma iPad seadmele ja vaata akna allosas "Capacity" riba näitusid:

Vaba ruum


2) iPad tahvelarvuti kaudu: Toksa HOME ekraanil Settings -> General -> About ja vaata "Available" järel tulevat arvu:

Palju on veel vaba ruumi


<- Tagasi eelmisse veebilehte...

ÜlesseAny Video Converter:

Kui Sul on mingi hea video või film, mida Sa tahad oma tahvelarvutisse viia, aga ta ei ole sobivas failiformaadis, siis kasuta mingit konverterit, millega saad ta konvertida sobivasse failiformaati - näiteks .mov või .mp4 formaati. Sa võid selleks kasutada näiteks tasuta Any Video Converter tarkvara, ta toetab:

1) Sisend ehk algformaadid, mida saab konvertida: avi, asf, mov, rm, rmvb, flv, mkv, mpg, 3gp, m4v, vob, YouTube videos jne...;
2) Väljund formaadid ehk mis formaatidesse saab konvertida: avi, mp4, wmv, swf, flv, mkv, MPEG-1 and MPEG-2, mpg (PAL or NTSC), asf, m2ts, mp3, wma, ogg, aac, wave, m4a (meile sobib siin just see .mp4 formaat).

Sel konvertijal on ka muid võimalusi ja teda on väga lihtne kasutada, oma töö teeb ta üsna kiiresti ära.

- Käivita ta ja kliki üleval tööriistaribal nupule Add Video:

Kliki nupule 'Add Video'


- Otsi oma film/video üles, märgista ta ja kliki nupule Open - pilt.


- Seejäre vali paremalt ülevalt "Output Profile" rippmenüüst Customized MP4 Movie (*.mp4) väljundformaat - pilt.


- Nüüd kliki vasemal all nupule Options ja vali ilmuvas aknas "Set Output Folder" sektsioonis nupu Browse... abil see koht, kuhu see lõppfail salvestatakse (vali näiteks töölaud/Desktop) ja kliki nupule OK - pilt.


- Lõpuks kliki üleval nupule Convert ja oota kuni fail ära konverditakse - see võtab natuke aega ja lõpptulemuse leiad MP4 nimelisest kaustast.

Kliki nupule Convert


Algas konvertimine:

Algas konvertimine


Lõppes järjekordse faili (video/filmi) konvertimine ja iga kord ilmub siis alltoodud aken, kus kliki nupule No Thanks! ja alusta kas järgmise video/filmi konvertimist või siis sulge antud programm:

Kliki 'No Thanks!'


- Nüüd avad iTunes proge, klikid tema küljepaanis üleval LIBRARY kategooria alla Movies lingile ja lohistad selle valmis video (videod) või filmi (filmid) iTunes aknasse. Ühendad oma iPad seadme kompuutriga, ootad kuni sünkroniseerimine lõpetatakse, siis klikid iTunes küljepaanis DEVICES kategooria alla enda tahvelarvuti lingile. Nüüd avad tema seadistamise Movies paani/vahelehe, valid välja sünkroniseeritavad filmid/videod ja klikid all paremal nupule Apply ning Sinu kraam viiaksegi iPad tahvelarvuti Videos kausta ("Movies" lipiku alla).


NB! Sa võid proovida ka näiteks 'Aleesoft Free iPad Video Converter' tasuta suurepärast videokonverterit, mida on samuti väga lihtne kasutada. Temaga saad oma iPad'i jaoks konvertida paljusid videoformaate, näiteks:

- Lähteformaatideks ('input') võivad olla: AVI, MPEG, TS, OGM, MKV, WMV, MOD, MOV, MP4, 3GP, MPG, ASF, FlV, VOB, WMA, M4A, MP3 jne videformaadid.
- Väljund/lõppformaatideks ('output') võivad olla: MOV, MP4, M4A, MP3, WAV jne formaadid.

- Konverdib 'high definition' video, näiteks HD TS, HD AVI, HD WMV, HD MOV, HD MPG, HD MKV, HD MP4 videoformaadi iPad HD videoks.

- Saab korraga konvertida ka mitut faili, et Sinu kallihinnalist aega kokku hoida.


<- Tagasi eelmisse kohta

Ülesse

 

< Tagasi iPad tahvelarvuti I. ossa ja SISUKORDA
< Tagasi Windows 7 pealehele ja sisukorda

 

Saada ka enda tuttavale lugemiseks!

Kui Sa saadad meili, siis on Sinu saadetavas kirjas selle lehe aadress juba
olemas ja muu saad ise juurde lisada.

Sisesta siia saaja e-mail aadress:

 

 

elaja koju | About Us | About Me | Site Map | POSTKASTI EI OLE! Sorry, no mailbox | © Ahv & Co Eesti Vabariik nov. 2008