iPad kasutusjuhend - V. osa

Elukas ja iPad iPad tahvelarvuti kasutusjuhend - V. osa

 

Slaidide vaatamine siis kui iPad on lukustatud.

iPad'i hea ja lihtne 'Kalender' app.

 

 

 

< Tagasi iPad tahvelarvuti IV. ossa

Edasi iPad tahvelarvuti VI. ossa >


Piltide/fotode slaidide vaatamine siis kui Sinu iPad on lukustatud:

Sel ajal kui Sinu iPad on lukustatud (locked) või kui tema aku on laadimisel, võid Sa vaadata tema ekraanil oma pilte ja fotosid. Et seda nn "Picture Frame" funktsiooni kasutada, tee järgmist:

- Seadista "Picture Frame" funktsiooni: Toksa Settings -> Picture Frame ja avatakse järgmine ekraan:

seadista


- Tee nüüd järgmist:

* Sektsioonis "Transition" (Üleminek): a) Dissolve - pildid vahetuvad sujuvalt, st üks pilt vahetab teise pildi välja; b) Origami - pilte edastatakse voldikutena (sama pilt on kahes oblastis/sektsioonis...).
* Show Each Photo For - siin saad määrata, et kui kaua igat pilti kuvatakse.
* Zoom in on Faces - suurendab nägusid (pildil olevat nägu tuuakse rohkem esile), seda saab kasutada ainult siis kui eelpool toodud parameeter "Dissolve" on sisse lülitatud.
* Shuffle - pilte näidatakse juhuslikus järjekorras.
* All Photos - kuvatakse kõiki pilte, mis on iPad "Photos" kaustas.
* Albums - võid ise määrata, et millise kategooria pilte Sulle kuvatakse.


- Vajuta füüsilist 'Sleep/Wake' nuppu, et lukustada iPad tahvelarvutit ja seejärel vajuta füüsilist 'Home Screen' (HOME) HOME nupp nuppu.

- Nüüd toksa "Lock" ekraanil Toksa sellele nupule nuppu:

Toksa 'Lock' ekraanil seda nuppu


- Ja algabki slaidide näitamine:

Slaidid


- Toksa ekraanile, et peatada piltide kuvamist ja seejärel toksa kas Tagasi lukustatud ekraanile nupule, et pöörduda tagasi lukustatud ekraanile (ilma piltide kuvamiseta) või siis lohista 'slide to unlock' liugurit, et lukustada iPad lahti ja jõuda koduekraanle:

Vali üks kahest võimalusest


NB! Uue iOS 5 puhul nii enam teha ei saa vaid selle funktsiooni saad siis käivitada kui Sa lülitad oma iPad tahvelarvuti sisse: lülitad ta sisse ja seejärel toksad sellele Tagasi lukustatud ekraanile nupule. Toksa ekraanile, et peatada piltide kuvamist ja seejärel lohista 'slide to unlock' liugurit, et lukustada iPad lahti ja jõuda koduekraanle

ÜlesseiPad'i mõnus, praktiline ja lihtne 'Calendar' app (Kalender):

Väga praktiline ja mõnus kasutamiseks iPad kaasasolev Calendar app lubab Sul kõik vajalikud asjad ja ülessanded kirja panna ning sättida üles ka sellest õigeaegne teavitamine. Sa võid vaadata kas ühte individuaalset kalendrit või siis korraga mitut oma kalendrit. Sa võid kirjapandud sündmusi vaadata/lehitseda päevade, nädalate või kuude kaupa või siis terve loeteluna. Sa võid otsida kalendrisse kirjapandud sündmusi pealkirjade, kutsete või asukoha järgi.

Sa võid iPad'i sünkroniseerida oma kompuutri kalendritega - juhul kui Sa neid seal kasutad. Sünkroniseerimiseks pead iPad'i ühendama oma kompuutriga, seejärel valima iTunes tarkvara vasemast paanist DEVICES alt oma iPad seadme; siis avama Info paani/vahelehe ja seal valima 'Sync Calendars' rippmenüüst vajaliku. Sa võid kalendreid sünkroniseerida sellistest programmidest nagu iCal (Mac kompuutris) või Microsoft Outlook 2003/2007 (PC kompuutris - Windows opsüsteemiga). Kui Sa selliseid programme ei jooksuta, siis ei saagi Sa seal midagi seada ja selle kohta kuvatakse ka vastav teade... - sünkroniseerimsest info seal.

Sa võid igal ajal neid kalendri sündmusi redakteerida ja kustutada. Sa võid tellida endale ka Google, Yahoo! või siis iCal kalendreid.


Kalendrisse uute sündmuste/ülessannete lisamine:

Sündmuse/ülessande lisamine: Toksa HOME ekraanil Calendar ikoonile, siis toksa kalendri paremal allnurgas Toksa ristiga nupule nupule (pilt) ja hakka seejärel oma ülessande jaoks vajalikku infot sisestama - ekraanile ilmub vastav aken ja klaviatuur, sellest tuleb veel juttu. Kui valmis, siis toksa lõpuks üleval nupule Done:


Pärast sellele Toksa ristiga nupule nupule toksamist ilmuvad ekraanile virtuaalne klaviatuur ja alltoodud "Add Event" dialoogiaken:

Hakka infot sisestama


Hakka sinna "Add Event" aknasse sisestama järgmist alltoodud infot. Pärast iga alltoodud eraldi info sisestamist toksa akna paremal ülanurgas asuvale Done nupule ja Sa jõuad tagasi eelmisse aknasse, kus hakka järgmist infot sisestama. Kui olid viimase informatsiooni siin sisestanud, siis toksa jälle sellele Done nupule, et salvestada antud sündmus/ülessanne:

Title
- pealkiri ehk ülessande/sündmuse lühikirjeldus.

Location
- asukoht, st kus see tulevane sündmus juhtuma peaks, näiteks millisesse õllekasse Sa pead minema või kus Sa oma armukesega kohtingu pead.

Starts
ja Ends - sündmuse algusaeg- ja lõppaeg (või lülita sisse All-day parameeter juhul kui see sündmus toimub iga päeav).

Repeat
- sündmuse/ülessande kordumise aeg: ei kordu ('none') või siis 'every day', 'week', 'two weeks', 'month' või 'year'.

Alert
- teavitamise (hoiatuse, häire, alarmi) aeg: Alates 5 minutist kuni 2 päevani enne sündmuse algust (või siis "On date of event" - sündmuse toimumise kuupäeval). Kui imub hoiatus/alarm, siis kuvatakse ekraanile ka vastav kiri ja kostub helisignaal. Toon siin ära ka mõned sellised alarmi teadete pildid:

* Teade ilmub isegi siis iPad on nn "sleep" režiimis - pilt.
* Alarm ilmus sel ajal kui mul oli Calendar app avatud - pilt.
* Teade ilmus otse iPad'i koduekraanile - pilt.

Alarmi heli sisse/välja lülitamine ja tema helitugevuse reguleerimine: Toksa 'Home' ekraanil Settings -> General -> Sounds ja seejärel veendu, et 'Calendar Alerts' parameeter oleks asendis ON. Üleval heliliuguri abil võid reguleerida kõikide funktsioonide helitugevust.


TÄHTIS
: Kui Sa oled reisil, siis pead Sa oma tahvelarvutis seadma üles õige lokaalse aja (Toksa Settings -> General -> Date & Time. Siis toksa Time Zone, seejärel sisesta oma ajatsooni/reisi asukoha mingi suure linna nimi. Nüüd toksa üleval "Date & Time" tagasipöördumise nupule ja siis toksa "Set Date & Time" ning sisesta õige kuupäev ning kellaaeg).


Notes
- võid veel mingeid märkusi lisada...


Kui valmis, siis toksa "Add Event" akna paremas ülanurgas nupule Done ja Sinu kalendrisse ilmubki sündmus (ülessanne):

Kalendrisse sisestati ülessane


Märkus: Kui Sa avad iPad'i kalendri, siis avatakse automaatselt käeoleva kuupäeva- ja kellaajaga kalendrileht või siis see koht, kus Sa viimati asusid (Week, Month või List paanis/vahelehes).


Mingi sündmuse/ülessande redakteerimine:

Otsi kalendris vajalik sündmus üles ja toksa temale ning selle peale ilmub "Edit" dialoogiaken, kus tee vajalikud muudatused ja kui valmis siis toksa nupule Done:

Sündmuse redakteerimine


Mingi sündmuse/ülessande kustutamine:

Otsi kalendris vajalik sündmus üles ja toksa temale ning selle peale ilmub "Edit" dialoogiaken. Toksa akna allääres nupule Delete Event (pilt) ja toksa ilmuvas kinnitusaknas jälle nupule Delete Event.


Kalendri vaatamine ja temas liikumine:

Sa võid vaadata oma kalendri sündmusi kas päeva (Day), nädala (Week), kuu (Month) lõikes või siis loeteluna (List), kus on kokkuvõetult ära toodud kõik sündmused/ülessanded. Kui Sa avad iPad'i kalendri, siis avatakse automaatselt käeoleva kuupäeva- ja kellaajaga kalendrileht või siis see koht, kus Sa viimati asusid (Day, Week, Month või List paanis/vahelehes).


Kalendri vaadete vahetamine:

Toksa kalendri ülaääres tiitelribal Day, Week, Month või List nupule, alltuleval pildil on toksatud 'Day' nupule, mis avab päeva vaate:

Vaated


Sa võid kõikides nendes vaadetes oma sündmusi avada, redakteerida (st muuta) ja ka kustutada.

Alltuleval pildil on avatud kuu (Month) vaade ja nagu sealt näha on, siis on tegemist 2011. a. mai kuuga ning et seal on kasutajal planeeritud kokku 6 ülessannet. Kalender avati 1. mail ja antud lahtri pealkiri on sinist värvi ja selleks kuupäevaks oli siis planeeritud kaks ülessannet/sündmust (panin siin nende ülessannete pealkirjadeks lihtsalt "Sündmus 0" ja "Sündmus 0-1" - need on lihtsalt näited):

Kuu vaade


Kui Sa toksad nüüd mingile planeeritud ülessandele, siis ilmub tema juurde hüpikmenüü, mis näitab antud sündmuse kellaaegsid ja ka seda et kas "alarm" (alert) on talle üles seatud. Kui Sa toksad seal nupule Edit, siis võid seda sündmust redakteerid või siis kustutada:

Sündmuse uurimine


Järgmisel pildil on aga sisse lülitatud List (Loetelu) vaade, kus on siis toodud ära kõik sündmused. Käesolev kuupäev on siis "esmaspäev 2. mai" ja see on värvitud siniseks; kasutaja aga toksas siin vasemas veerus "Sündmus 2" nimele ning selle peale keerati paremas paanis ette antud sündmuse leht:

Loetelu vaade


Sa võid siin oma planeeritud ülessannete vaatamiseks liikuda järgmiselt: a) Toksad vasemas paani mingile sündmusele; b) Toksad Kalendri allääres Tagasi nool või Tagasi nool nupule. Sa võid ka siinsamas luua uue ülessande kui toksad Kalendri paremal allnurgas Toksa ristiga nupule nupule. Kui Sul oli neid sündmusi palju loodud, siis ära unusta "List" vaates lohistada sõrmega seda vasemat paani ülespoole, siis saad vaadata kõiki oma olemasolevaid planeeringuid...

Kui Sa tahad Day, Week või Month vaates jõuda kiiresti tagasi jooksva kuupäevani, siis toksa Kalendri all vasemas otsas 'Today' nupp nupule.


Alumisel pildil aga avati Kalender app "pühapäeval 1. mail". Seejärel toksas kasutaja vasemal "Ülessanne 3" nimele ja siis toksas ta paremas paanis antud sündmusel ning selle peale ilmus sündmuse redakteerimise ja kustutamise dialoogiaken:

List vaade ja sündmuse redakteerimise d. aken


'List' vaates ühe sündmuse või siis mitme sama sündmuse korraga kustutamine:

a) Kui Sa tahad kustutada ühte sündmust, mis oli planeeritud ainult üheks korraks (st üheks kuupäevaks ja kellaajaks), siis toksa temale vasemas paanis, et teda märgistada. Seejärel toksa paremas paanis tema nimele ja toksa ilmuvas "Edit" dialoogiaknas nupule Delete Event (vaata eelmist pilti). Uues kinnitusaknas toksa jälle nupule Delete Event.

b) Kui Sul oli planeeritud mingi üks- ja seesama ülessanne kohe mitmeks korraks (näiteks igaks päevaks või iga aasta mingiks kuupäevaks või ühe päeva mitmeks kellaajaks jne), siis on Sul võimalus neid kõiki korraga kustutada/tühistada. Et nüüd seda ühte- ja sama korduvat sündmust kustutada, tee järgmist:

- Ava see 'List' vaade ja toksa/märgista vasema paani loetelus esimene nendest ühel- ja samal ajal toimuvatest korduvatest sündmustest;
- Seejärel toksa paremas paanis antud sündmusele ja selle peale ilmub see tuttav 'Edit' dialooogiaken;
- Toksa seal all nupule Delete Event ja seejärel toksa uues aknas nupule Delete All Future Events (see nupp ilmub ainult siis kui on tegemist ühe- ja sama korduva sündmusega).

Alltuleval pildil kustutatakse üks- ja seesama korduv sündmus ("Uus-2"), mis pidi toimuma iga kuu 22. kuupäeval - kui kasutaja toksab nüüd nupule Delete All Future Events, siis tühistatakse kõik antud korduvad ülessanded:

Kustuta kõik ühesugused sündmused


Teine näide: Oletame näiteks, et Sa tahad oma kalendris seada üles sündmuse, mis hoiatab Sind ses suhtes, et läheneb Sinu naise (või mehe või armukese või lesbist sõbranna või gey-sõbra) sünnipäev ja et Sind sellest teavitataks üks päev varem (ilmub see 'alarm' teade). Seejärel aga jõudisd Sa temast "lahku minna" ja nüüd soovid antud sündmused nuttes annuleerida. Et nüüd seda iga-aastast ühel- ja samal kuupäeval korduvat sündmust (sünnipäeva teadet/alarmi) kehtestada ja seejärel kustutada, tee järgmist:

1) Ava Calendar app ja toksa Kalendri paremal allnurgas Toksa ristiga nupule nupule.

2) Avatakse "Add Event" dialoogiaken ja oletame, et see sünnipäev on 2. juunil ja et Sind teavitatakse sellest 1 päev varem. Antud näites on see sündmus mul küll juba paika pandud, aga vaatame nüüd seda et kuidas seda tehti. Kõigepealt tipi ülemisse lahtrisse antud sündmuse nimetus, näiteks "Sünnipäev!".

pidu-1


3) "Location" (asukoht) lahtrisse ei ole antud juhul mõtet midagi sisestada, seega toksa edasi "Starts/Ends" sektsioonile (vaata ülemist pilti). Seejärel keri uues aknas allpool vasemat kuupäevade veergu kuni jõuad 2. juuni kuupäevani, siis keri keskmist tundide numbritega veergu, et panna paika kellaaeg ja kõige parempoolsemas minutite veerus võid ka minutid paika panna... Ka siin ei ole antud juhul mõtet sinna "Ends" reale toksata vaid toksa kohe üleval nupule Done:

pidu-2


4) Sa jõudsid tagasi esimesse aknasse, kus toksa nüüd reale "Repeat" ja toksa ilmuvas aknas Every Year parameetrile ning lõpuks toksa Done:

pidu-3


5) Sa jõudsid jälle tagasi esimesse aknasse, kus toksa nüüd reale "Alert" ja seejärel toksa järgmises aknas näiteks 1 day before parameetrile. Sellega teavitatakse Sind antud sünnipäevast 1 päev ette. Kui valmis, siis toksa nupule Done:

pidu-4


6) Ja jällegi saabusid Sa sinna esimesse aknasse tagasi, nüüd võid seal soovi korral allapoole kerida ja toksata viimasele "Notes" tekstikastile, et sinna mingi märkus tippida. Näiteks, et sel kuupäeval tuleb ikka Sinu armukese sünnipäev, mitte aga abikaasa oma... Kui kõik valmis, siis toksa selles samas esimeses "Add Event" aknas nupule Done ja antud sündmus ilmubki Sinu Kalendrisse. Kalendris on avatud "List" vaade:

pidu-5


7) Aga juba mõni päev hiljem saad teada, et Sind on juba maha jäetud ja nüüd pead siis selle kasutu ühel- ja samal ajal toimuva korduva sündmuse kustutama. Ava "List" vaade, toksa vasemas paanis "Sünnipäev!" sündmusele ja seejärel toksa paremas paanis jälle "Sünnipäev!" elemendile. Avatakse Edit aken, kus toksa all nupule Delete Event ja seejärel toksa uues aknas nupule Delete All Future Evenst:

pidu-6


NB! iPad'i ekraani klaviatuuri kasutamisest loe sealt.

Ülesse

 

Edasi iPad tahvelarvuti VI. ossa >

 

< Tagasi

 

< Tagasi iPad tahvelarvuti I. ossa ja SISUKORDA

 
< Tagasi Windows 7 pealehele ja sisukorda

 

Saada ka enda tuttavale lugemiseks!

Kui Sa saadad meili, siis on Sinu saadetavas kirjas selle lehe aadress juba
olemas ja muu saad ise juurde lisada.

Sisesta siia saaja e-mail aadress:

 

 

elaja koju | About Us | About Me | Site Map | POSTKASTI EI OLE! Sorry, no mailbox | © Ahv & Co Eesti Vabariik nov. 2008