iPad kasutusjuhend - VI. osa

Elukas ja iPad iPad kasutusjuhend - VI. osa

 

Contacts (Kontaktid), Notes (Märkmik/Bloknoot) ja Maps (Kaardid) rakendused (apps)

 

 

 

 

< Tagasi iPad tahvelarvuti V. ossa

Edasi iPad tahvelarvuti VII. ossa ->

 

Contacts app (Kontaktid):

See iPad Contacts programm (app) sünkroniseerib kontaktide info MobileMe, Mac OS X Address Book, Yahoo! Address Book, Google Contacts, Windows Address Book (Outlook Express), Microsoft Outlook või Microsoft Exchange rakendustega. Saab kontakte otsida, muuta, lisada või kustutada ja seejärel sünkroniseerida nad Sinu kompuutrisse tagasi. (Näiteks kui Sa kasutad 'Google Mail (GMail)' postkasti, siis pannakse pärast sünkroniseerimist kõik Sinu GMail postkasti kontaktid ka siia Contacts app'i alla.)
iPad laseb Sul lihtsalt pääseda ligi ja redakteerida oma personaalset, töö jms kontaktide loetelu. Sa võid seal oma kontakte otsida ja Sa võid otse sealt saata e-maili mingile oma kontaktile.


Kontaktide lisamine ja sünkroniseerimine:

Sa võid kontakte lisada järgmisel moel:

1) Sisestad uued kontaktid otse iPad Contacts programmis.
2) Sünkroniseerid iTunes tarkvara kaudu oma kontaktid kas Google või Yahoo! meilipostkastist, näiteks kui Sa kasutad 'Google Mail (GMail)' meilipostkasti, siis tee:

- Ühenda oma iPad tahvelarvuti kompuutriga ja vali iTunes vasemas paanis "DEVICES" alt oma iPad seade;
- Ava paremal pool iPad'i seadistamise aknas Info paan/vaheleht;
- Nüüd veendu, et seal oleks linnuke ruudus Sync Contacts with ja vali seejärel kõrvalasuvast rippmenüüst näiteks Google Contacts (juhul kui Sa kasutad GMail postkasti). Siis kliki kõrval nupule 'Configure' ja sisesta oma Google ID (email aadress) ning parool. Kõik sellised kontaktid lisatakse ka iPad tahvelarvuti Contacts (Kontaktid) app'i.


3) Kui Sa sead oma iPad tahvelarvutis üles MobileMe või Microsoft Exchange kasutajakonto, kus on ka 'Contacts' lubatud.


Uute kontaktide lisamine:

1) Toksa HOME ekraanil Contacts ikoonile.
2) Avatakse Contacts app (siin on kasutajal juba GMail kontaktid sünkroniseeritud), kus toksa all ristiga Toksa all ristiga nupule nupule:

Contacts app


3) Ekraanile ilmub klaviatuur ja hakka selle abil sisestama uue kontakti andmeid. Toksa vajalikule tekstiväljale ja tipi andmed, siia võib sisestada igasuguseid andmeid, näiteks: Eesnime, perekonnanime, firma nime, mobla numbri, Email aadressi, kodulehe URL aadressi, veel lisaaadresse, märkusi (notes), kontakti pildi ja võib lisada veel juurde ka lisaväljasid. (Keri sõrmega allapoole, siis näed kõiki tekstiväljasid.)
Foto saad lisada nii et toksad üleval "add photo" ruudule, selle peale ilmub lisaaken, kus toksa kas Saved Photos võis siis Photo Library reale ja vali foto välja ning toksa paremal üleval nupule Use. (Kõik fotod võetakse Photos rakendusest.)

Sisesta uue kontakti info


4) Kui said uue kontakti info sisestamisega valmis, siis toksa paremal üleval nupule Done:

Kui valmis, toksa Done


Märkus: Kui Sa tahad mingid andmed uue kontakti infost üldse välja lülitada, siis toksa vastava tekstikasti vasemal poolel asuvale punasele keelumärgile (vaata eelmist pilti) ja seejärel toksa nupule Delete.


5) Pärast nupule Done toksamist näed Sa järgmist pilti:

Uus kontakt on loodud


Kui Sa toksad nüüd paremal poolel antud kontakti email aadressile, siis avatakse Mail app ja Sa võid kohe hakata kirja kirjutama. Kui Sa toksad seal kontakti kodulehe URL aadressile, siis avatakse Safari brauser koos selle kodulehega.


Olemasoleva kontakti redakteerimine:

1) Toksa vasemal loetelus vajalikule kontaktile ja seejärel toksa all Edit nupule.
2) Sisesta uued andmed või redakteeri vanu ja kui valmis, siis toksa üleval paremal nupule Done.


Kontakti kustutamine:

1) Toksa loetelus vajalikule kontaktile, siis toksa all Edit nupule.
2) Keri allapoole ja toksa punasele Delete Contact nupule ning seejärel toksa kinnitusaknas nupule Delete.

NB! iPad'i ekraani klaviatuuri kasutamisest loe sealt.

ÜlesNotes (Märkmik/Bloknoot):

Notes app, see on mugav märkmete sisestamiseks vajalik mäkmik või bloknoot; Notes = suur ekraan + ekraani klaviatuur. Neid märkmeid/meeldetuletusi võib otse sealt ka emailiga teele saata; oma märkmeid võib ka sünkroniseerida kompuutris oleva Mail või Microsoft Outlook või siis Outlook Express programmiga. Sa võid oma märkmeid vaadata ja sisestada nii horisontaal- kui ka vertikaalvaates. Kui Sinu iPad on pööratud vertikaalasendisse, siis toksa ülal vasemal Notes nupule, et näha oma märkmete loetelu ja et avada mingit märget, toksa talle seal loetelus - pilt. Horisontaalasendis ilmub see loetelu kohe ka vasemasse poolde ja jooksev märge (ülestähendus) on punase ringi sees - pilt.


Sa võid kirjutada nii horisontaal- kui ka vertikaalasendis:

* Vertikaalasendis:

- Ava 'Notes' tarkvara ja toksa ülal vasemal Notes nupule, et avada loetelu. Et mingit juba olemasolevat märget redkteerida, toksa temale selles loetelus. Seejärel toksa märkmikulehele ja selle peale ilmub ekraanile klaviatuur - hakka tippima...

- Ava 'Notes' tarkvara ja toksa ülal paremal Aavab uue lehe nupule, et alustada järgmise uue ülestähenduse sisestamist ning selle peale ilmub kohe ka virtuaalne klaviatuur - hakka tippima (pilt).


* Horisontaalasendis:

- Ava 'Notes' tarkvara ja toksa vasemal loetelus mingile juba olemasolevale märkmele, et teda redakteerida. Seejärel toksa paremal märkmikulehele, mille peale ilmub klaviatuur ja hakka tippima:

Redakteerid vana märget


- Ava 'Notes' tarkvara ja toksa ülal paremal Aavab uue märkme nupule, et alustada järgmise uue ülestähenduse sisestamist ning selle peale ilmub kohe ka virtuaalne klaviatuur - hakka tippima...


Kõik märkmed loetelus on reastatud viimase kirjutamise kuupäeva järgi, kus kõige hilisem ülestähendus asub nimekirja tipus. Kui Sa avad järgmine kord Notes app'i, siis on seal avatud viimati loetud/redakteeritud ülestähendus. Loetelu kuvab igast märkmest mõned esimesed sõnad. Toksa loetelus mingile mäkmele, et teda lugemiseks või siis redakteerimiseks avada.


Notes app'i nupud ja temaga töötamine:

Et avada uut märget/ülestähendust: Toksa ülal paremal Aavab uue märkme nupule ja hakka tippima. Kui valmis, siis võid avada järgmise uue või vana märkme või siis Notes app'i sulgeda ja see märge salvestatakse.

Et olemasolevat märget lugeda/redakteerida: Toksa loetelus mingile märkmele või siis toksa allääres eelmisele tagasi noolnupule või järgmisele edasi noolnupule.

Et olemasolevat ülestähendust redakteerida (muuta/täiendada): Ava vajalik märge ja toksa lehel suvalisse kohta, et "tellida" ekraanile klaviatuuri - hakka tippima.

Märkme kustutamine: Ava kustutatav märge, toksa Saada prügikasti nupule ja seejärel toksa Delete Note.

Ülestähenduse Emailiga ärasaatmine: Ava vajalik ülestähendus/märge ja toksa all ümbriku Saada e-mail teele nupule.

Nupud


NB! iPad'i ekraani klaviatuuri kasutamisest loe sealt.

ÜlesMaps (Kaardid):

Maps (kaardid), see põnev rakendus lubab Sul näha maakera suvalist kohta nii klassikalises, satelliit, hübriid kui ka maastiku vaates. Sa saad siin kaarte zuumida, vaadata 'Google Street View' vaates (st tänava ja 3D vaates). Tänava vaadet ei saa kaugeltki veel igal pool kasutada (k. a. Tallinn ja terve Eesti), aga eks asi paraneb tasapisi. Sa võid leida üles ka enda käesoleva asukoha jne...; kaarte saab ka alla laadida (Mail programmi abil).


Asukohtade/asupaikade leidmine ja vaatamine:

Sa võid asukohti otsida, leida oma käesoleva asukoha, "torgata" nööpnõela kaardil sinna kohta, mida Sa tahad ära tähistada ja lülitada sisse kaardi erinevaid vaateid (k. a. 'Google Street Views' vaade).


Asukohtade otsimine; Sinu kontaktide asukohad, järjehoidjad (Bookmarks) ja hiljuti külastatud asukohad (Recents):

Sa võid asukohti otsida mitmel moel: aadresside, ristmike, piirkondade, orientiiride/kurvide, järjehoidjate (bookmarks), kontaktide või postiindeksite (zip code) kaudu.

NB! Kui Sinu Contacts (Kontaktid) rakenduses on kontaktide kohta sisestatud ka nende aadressid (riik, linn/maakond, tänav, postiindeks), siis avades Maps rakenduses Contacts lehe, saad Sa kaardil leida ruttu oma mingi kontakti elukoha. Kui Sa leiad ja lisad Maps rakenduses mingile vanale kontaktile (või lood seal uue kontakti) ise tema elukoha, siis ilmub see automaatselt ka sinna Contacts rakendusse. Edaspidi tuleb sellest veel juttu.

1. Toksa paremal ülal otsingukastile, et tuua ekraanile klaviatuuri.
2. Tipi otsingukasti aadress (Tallinn) või mingi muu otsinguinformatsioon.
3. Toksa klaviatuuril Otsi (Search) klahvi.

Kui tahad mingit asukohta ära tähistada, siis vajuta seda sõrmega ja hoia all kuni sinna langeb (vist kosmosest) nööpnõel ( pin ); alltuleval pildil on see nööpnõel (pin) Tallinna peale pandud:

Otsiti ja leiti Tallinn


Alljärgneval pildil tehti järgmist:

- Algul vajutati nööpnõela pead ja hoiti sõrme all kuni ilmus asukoha nime ning sinise infomärgiga teade (vaata ülemist pilti);
- Seejärel toksati sellele sinisele i-märk märgile (vaata ülemist pilti) ja selle peale ilmus vastav info- ja käskudega aken:

Ilmus lisaaken


Suumimine suuremaks: Vajuta kahe sõrmega kaardile ja lohista nad lahku. Või siis toksa 2x sellele kohale, mida Sa tahad suurendada. Tee jälle 2x toks, et veelgi rohkem suurendada.
Suumimine väiksemaks: Vajuta kahe sõrmega kaardile ja lohista nad kokku. Või siis toksa kaardile 'kahe' sõrmega. Toksa jälle kahe sõrmega, et kaarti veelgi rohkem vähendada.
Panoreerimine (pan) või kerimine (scroll): Lohista sõrmega üles, alla, vasemale või paremale, et vaadata kaardi mingit muud osa.


Et vaadata Sinu kontaktide asukohti: Toksa üleval Toksa üleval raamatu nupule nupule ja ilmub alltoodud pilt. Juhul kui seal on avatud mingi muu vaheleht (st Bookmarks või Recents), siis toksa selle akna paremal allääres Contacts nupule. Nüüd toksad siin mingi oma kontakti nimele ja juhul kui Contacts app'is on tema kohta ka aadress olemas, siis viiakse Sind kaardil otse tema elukohta (mitte alati küll päris täpselt, aga enam-vähem).

Kõik kontaktid


Kui Sinu Contacts (Kontaktid) rakenduses on kontaktide kohta sisestatud ka nende aadressid (riik, linn/maakond, tänav, postiindeks), siis avades Maps rakenduses selle ülaltoodud Contacts lehe, saad Sa kaardil leida ruttu oma mingi kontakti elukoha. Kui Sa leiad ise ja lisad Maps rakenduses mingile vanale kontaktile (või lood seal uue kontakti) tema elukoha, siis ilmub see automaatselt ka sinna Contacts rakendusse.
Kontakt peab omama vähemalt ühte aadressi. Kui tal on rohkem aadresse, siis toksa ühele neist. Kui kontaktil aadressi ei ole, siis avatakse tühi leht, mis teatab: "No Street Addresses" - pilt.
Kui Sa avad aga Contacts rakenduse ja kui seal on mõnel kontaktil ka aadress märgitud, siis toksates sellele aadressile, avatakse Maps app koos kaardiga, kus kuvatakse Sinu tuttava elukoht (mitte alati küll päris täpselt, aga enam-vähem).


Maps rakenduse abil mingile uuele või siis vanale kontaktile tema asukoha (elukoha) lisamine (Maps kaardilt leitud asukoha):

- Ava Maps rakendus ja tipi üleval otsingukasti asukoha info ja vajuta klaviatuuril Otsi (Search) klahvi. Oletame, et Sa tahad kiiresti leida üles Aucklandi linna ja lisada ta kas siis mingile oma vanale kontaktile või siis luua antud linnaga seotult uue kontakti. Seega tipi otsingukasti sõna Auckland (Sa ei pea alati täpselt sisestama, võid ka sõna valesti tippida, üldjuhul leitakse üles - vähemalt tuntumad kohad) ja vajuta klahvile Otsi. Kohe kuvatakse antud linna asukoht ja sinna pannakse automaatselt ka see nööpnõel:

Auckland-1


- Nüüd toksa seal sinisele i-märk märgile (vaata ülemist pilti) ja ilmub järgmine aken, kus toksa nupule Add to Contacts:

Auckland-2


- Nüüd on Sul kaks võimalust:

a) Kui Sul tõesti keegi juba olemasolevatest kontaktidest (kes on Contacts app'i sisestatud) elab seal Aucklandi linnas, siis toksa nupule Add to Existing Contact nupule, otsi see kontakt ilmuvast loetelust üles ja toksa tema nimele. Seejärel toksa väljaspool seda akent, et teda sulgeda - pilt.

b) Kui Sul ei ole antud isikut veel oma Contacts rakendusse sisestatud, siis toksa siin eelmises aknas nupule Create New Contact. Sisesta ilmuvasse "New Contact" aknasse vajalik info ja kui valmis, siis toksa üleval paremal nupule Done - pilt.


Mõlemal juhul lisatakse see Auckland linn kui 'aadress' sinna Contacts app'i ja kui Sa ta avad ning toksad antud kontakti "Auckland aadressile" (pilt), siis avatakse kohe Maps rakendus kaardiga, kus kuvataksegi see Aucklandi linn. Teine võimalus sinna minna on, et avad kohe Maps rakenduse, toksad üleval Toksa üleval raamatu nupule nupule, siis avad nupu Contacts kaudu kõikide kontaktide vahelehe, otsid selle kontakti üles ja toksad tema nimele...
See Aucklandi linn oli siin lihtsalt näiteks toodud, tegelikult võid Sa palju üksikasjalikumalt otsida ja lisada oma kontaktile juba täpse aadressi. Sa võid otsida linnade, tänavate, alevike, asulate, külade, maakondade jne järgi. Kui otsid mingi tänava nime järgi, siis on mõtekas tippida otsingukasti nii tänava nimi kui ka linna nimi, sest neid ühe nimega tänavaid on paljudes linnades ja Sulle võidakse pakkuda hoopis "valesid" linnasid mitte aga vajalikku linna.Et vaadata Sinu järjehoidjaid (bookmarks): Toksa üleval Toksa üleval raamatu nupule nupule ja ilmub alltoodud pilt. Juhul kui seal on avatud mingi muu vaheleht (st Contacts või Recents), siis toksa selle akna allääres Bookmarks nupule. Kui Sa toksad seal mingile oma järjehoidjale, siis viiakse Sind kaardil antud asukohta. Nupu Edit kaudu võid mingi olemasoleva kontakti siit lehelt kustutada: toksad nupule Edit, siis toksad vajalikule kontaktile ja seejärel nupule Delete (teda ei kustutata Sinu Contacts app'i loetelust).

Järjehoidjad


Siia Bookmarks lehele lisad vajalikud järhehoidjad nii:

- Paned Maps kaardil vajalikku kohta nööpnõela ( pin ), siis vajutad talle sõrmega ja ootad kuni ilmub väike pealkirjake;
- Toksad seal pealkirjal sinisele i-märk märgile ja toksad seejärel ilmuvas aknas nupule Add to Bookmarks;
- Ilmub klaviatuur ja Sa võid soovi korral uue järjehoidja nime muuta või mitte seda teha ning kui valmis, siis toksa nupule Save.
- Toksa väljaspool akent kaardil suvalisele kohale, et seda akent sulgeda.Et vaadata neid kohti, kus Sa viimati kaartidel viibisid:Toksa üleval Toksa üleval raamatu nupule nupule ja ilmub alltoodud pilt. Juhul kui seal on avatud mingi muu vaheleht (st Contacts või Bookmarks), siis toksa selle akna allääres Recents nupule. Kui Sa toksad siin lehel migile hiljuti külastatud asukohale, siis viiakse Sind kaardil täpselt sinna kohta. Nupul Clear abil võid selle nimekirja siin kustutada: toksa Clear ja seejärel toksa nupule Clear All Recents.

RecentsNB! Kuidas üleliigsetest nööpnõeladest lahti saada?

- Toksa mittevajalikule nööpnõelale, siis toksa ilmuval pealkirjal sinisele i-märk märgile (pilt) ja seejärel toksa Remove Pin lingile (pilt).

- Kuid alati seda 'Remove Pin' käsku ei ilmugi sinna hüpikmenüüsse ja seda seepärast et antud nööpnõel on seotud kas Sinu kontaktide loetelus oleva aadressiga, Sinu poolt loodud järjehoidjaga (bookmark) või siis Sinu poolt otsingukasti kaudu leitud asukohaga (sellised nööpnõelad on punast värvi). Et sellisest nööpnõelast lahti saada, tee järgmist:

* Mine antud nööpnõela (või ühe- ja sama nimega nõõpnõelte) asukohta. Teed seda kas mõõda kaarte ise liikudes või siis "Bookmarks" või "Recents" menüüde kaudu.
* Toksa algul paremal üleval otsingukastile ja seejärel toksa seal x sümbolile, et tühjendada see otsingukast ning ühtlasi eemaldada ka see nööpnõel - pilt.
Kui Sul on seal ühe- ja sama nimega nööpnõelu suurem hulk, siis koristatakse nad kõik ära. Näiteks kui Sa otsisid üleval otsingukasti kaudu mingit asukohta ja selle tulemusena leiti mitu samanimelist kohta, siis saad eeltoodud puhastamismeetodi abil neist korraga lahti.


Märkus: Mui Sa leiad kaardil mingi huvitava koha ja soovid sellest kellelegi teatada (näiteks minule), siis tee järgmist:
- Pane Maps kaardil vajalikku kohta nööpnõel ( pin ) ja seejärel vajuta talle sõrmega ning oota kuni ilmub väike pealkirjake;
- Toksa seal pealkirjal sinisele i-märk märgile ja seejärel toksa ilmuvas aknas nupule Share Location,
- Uues aknas vali kas e-maili, sõnumi või siis säutsu ("kraaksumise") saatmise nupp:

Vali üks neist
Sinu enda käesoleva asukoha leidmine:

Toksa kaardi ülemisel ribal kompassi noole kompass nupule ja selle peale ilmub kaardi sinna kohta, kus Sa parasjagu oma iPad tahvelarvutiga asud, üks sinine kerakujuline kera marker:

Sinu asukoht


Kui 'Maps' ei suuda Sinu asukohta just kõige täpsemalt määrata, siis ilmub selle sinise kera markeri ümber veel ring. Selle ringi suurus sõltub sellest et kui täpselt suudeti Sinu asukoht määrata, mida väiksem see ring on, seda täpsemalt tuvastati:

Ringi raadius määrab asukoha täpsuse Antud juhul eksiti umbes mõnekümne meetriga.


Kasuta digitaalset kompassi: Toksa üleval teist korda sellele kompassi noole kompass nupule ja see nupp muutub nüüd selliseks uus välimus nupuks ja kaardi paremasse nurka ilmub väike digitaalne kompass digitaalne kompass, mis peab näitama põhja poole.

Sa pead kompassi kalibreerima siis kui Sa kasutad teda esimest korda ja seda tuleb vahel harva ka tulevikus teha. Kui digitaalse kompassi sisselülitamisel ilmub selline kalibreerimise sümbol kalibreerimise sümbol, siis keeruta iPadi õhus number kaheksa kujuliselt/suunas. Mine selleks ajaks igasugustest magnetlainete lähteallikatest eemale (näiteks nagu kompuuter või iPhone jne).


Tuleb kompassi kalibreerida Kui valmis, siis toksa uuesti sellele uus välimus nupule.


Märkus: Veel üks leitud asukohaga näide (tehtud iOS 5 versiooniga iPad tahvelarvutis) - pilt.


iPad kasutab 'Location Services' abi, et määrata Sinu asukohta. Location Services aga kasutab lokaalsest WiFi võrgust kättesaadavat informatsiooni ja seda juhul kui Sul on Wi-Fi sisse lülitatud - see vahend ei ole aga kõikjal kättesaadav. Veendu, et Sul oleks Location Services sisse lülitatud: Toksa Setting -> Location Services ja lülita Location Services asendisse ON. Et pikendada aku eluiga võid selle 'Location Services' siis välja lülitada kui Sa seda ei kasuta.


Märkus: On välja pakkuda ka üks alternatiivne kompass:

Compass for iPad (Free): Kompass iPad'i jaoks, vaata et Sa ei viibiks magnetlainete läheduses, näiteks nagu kompuuter ja iPhone. See kompass võib teha järgmist:

- Saab kasutada nii horisontaal kui ka vertikaalrežiimis (orientatsiooniga)
- Kuvab praegused/käesolevad laiuskraadid (latitude) ja pikkuskraadid (longitude)
- Toetab nii Geograafilist Põhja (Geographic North) kui Magneetilist Põhja (Magnetic North)
- Töötab 3G või WiFi iPad tahvelarvutiga
- Ilus ja lihtne disain

'Compass' nõuab ainult Sinu käesolevat asukohakoordinaate, et kalibreerida end goegraafilise põhjaga (Geographic North).
Kaardi vaated (Map Views):

Sa võid valida klassikalise (classic), satelliit (satellite), hübriid (hybrid) või reljeef/maastiku (terrain) vaate. Peale selle võid Sa sisse lülitada ka 3D tänava vaate (Google Street Views) ja seda loomulikult juhul kui see kättesaadav on. Väga-väga paljudes kohtades sellist mõnusat vaadet veel nautida ei saa (sh ka Eesti), aga neid kohti tuleb üha juurde ja ka Eestis käisid juba vastavad asjapulgad eeltöid tegemas (momendil kuvatakse Eesti kohta natuke vananenud satelliitfotosid, mis ei ole päris õiged)...


Et kaardi vaadet muuta:

- Toksa või siis lohista kaardi alumist paremat nurka:

vaated-1


- Toksa Classic, Satellite, Hybrid või Terrain vaatele; see vaade, mis on aktiveeritud, muutub siniseks ja tema järele ilmub "linnuke":

vaated-2Kus ja kuidas lülitada sisse seda 3D tänava vaadet?

Sa ka sisse lülitada 3D tänava vaate (Google Street Views) ja seda loomulikult sel juhul kui ta on antud asukohas kättesaadav. Väga-väga paljudes kohtades sellist mõnusat vaadet veel nautida ei saa (sh ka Tallinn ja Eesti), aga neid kohti tuleb üha juurde ja ka Eestis käisid juba vastavad asjapulgad eeltöid tegemas (momendil kuvatakse Eesti kohta natuke vananenud satelliitfotosid, mis ei ole päris õiged)...

Et lülitada sisse seda 3D 'tänava vaadet' (street view), pead Sa toksama nööpnõela "pealkirja" vasemas otsas asuvale Käivitab 3D tänava vaate sümbolile ja tee selleks järgmist:

1) Otsi kaardil vajalik koht üles ja pane sinna see nööpnõel (pin).
2) Seejärel vajuta seda nööpnõela sõrmega, hoia sõrme all ja selle peale võib ilmuda kolme tüüpi hüpikaknaid (pealkirju) ning need on:

- Selline pealkiri, kus seda Käivitab 3D tänava vaate sümbolit ei olegi ja seega Sa ei saa 3D tänava vaadet käivitada:

Ei saa 3D tänava vaadet käivitada


- See Käivitab 3D tänava vaate sümbol küll ilmub, aga ta on tuhmi värvi ( Märk on tuhmi värvi ) ja kui Sa sellele sümbolile toksad, siis ei juhtu midagi. See näitab, et tänava vaade on küll kättesaadav, aga seda mitte antud momendil:

Sa ei saa 3D vaadet sisse lülitada


- Kui see Käivitab 3D tänava vaate sümbol ilmub ja kui ta on ligipääsetav, siis toksates antud sümbolile, lülitatakse see 3D tänava vaade sisse:

Saab sisse lülitada


3) Kui Sa toksad Käivitab 3D tänava vaate sümbolile, siis lülitatakse antud asukoha 3D tänava vaade sisse. Sa võid nüüd sõrmega lohistada üles-alla, vasemale-paremale, panoreerida (pöörata) 360°. Kaardi paremas allnurgas asuv ümmargune ring näitab pildi käesolevat vaadet (kraade). Toksa üks või kaks korda sellele valgele laiale noolele, et liikuda mõõda tänavat edasi.
Kui Sa tahad 3D tänava vaate jälle välja lülitada, siis toksa sellele samale kaardi paremal allnurgas asuvale ümmargusele ringile - pilt.


Märkus: Kui Sa toksad nööpnõela pealkirja paremas otsas asuvale sinisele i-märk sümbolile (pilt) ja kui antud asukohale on 3D tänava vaade kättesaadav, siis võid ka selles infoaknas endas antud 3D vaate sisse lülitada - toksa seal sellele Käivitab 3D tänava vaate sümbolile:

Ka siit võib käivitada'Maps' Sinu teejuhi- ja suunanäitajana:

Maps appi üheks tähelepanuväärsemaks vahendiks on suundade (ka sõidusuundade) kättenäitamine, Sa võid suuna kätte saada suvalise kahe punkti vahel. Sulle pakutakse terve posu vajalikku informatsiooni, mis on seotud Sinu igasuguste sõitude ja käikudega, näiteks nagu sõidumarsruut, transiit, jala kõndimise suunad ning distantsi kauguse ja selleks kuluva aja mõõtmine.


Teesuuna kättesaamine:

Paigalda oma stardi- ja sihtpunkt ning Sa võid seda teha mitmel viisil:

1) Esimene variant: Sa võid seda teha ise visuaalsel teel ja oletame, et me tahame sõita Elvast ----> Otepääle. Otsi kaardil vajalik algpunkt (antud juhul siis Elva linn) üles ja vajuta temale hoides sõrme all kuni antud kohta langeb nööpnõel (pin) - pin. Seejärel vajuta talle sõrmega ja oota kuni ilmub väike pealkirjake kus toksa selle paremas otsas asuvale väiksele sinisele i-märk märgile. Nüüd toksa ilmuvas infoaknas "Directions From Here" lingile:

Elva


Selle peale ilmub ekraanile klaviatuur, tipi tema abil üleval "End" tekstikasti oma sõidu sihtpunkt/lõpp-punkt, antud juhul siis Otepää ja vajuta klaviatuuril klahvi Otsi:

Tipi sihtpunkt


Pärast klahvile "Otsi" vajutamist ilmub umbes järgmine pilt - pilt.

2) Teine variant oma stardi- ja sihtpunkti äranäitamiseks: Tipi üleval paremal otsingukasti oma stardipunkt, antud näite puhul siis Elva ja selle peale tuuakse kaardil Elva linn esile ning sinna langeb automaatselt ka see nööpnõel (pin). Edasi tegutse täpselt samamoodi nagu seda tegime ka siin eelpool "Esimene variant" punktis.

3) Kolmas variant oma alg- ja lõpp-punkti kättesaamiseks: Käivita Maps app ja toksa kaardi vasemal ülanurgas Directions (suunad) nupule, mille peale ilmub ekraanile klaviatuur ning paremale ülanurka kaks tekstikasti. Tavaliselt, juhul kui Sinu asukoht on kättesaadav ja kui Settings appi aknas on "Location Services" funktsioon sisse lülitatud, siis ilmuvad sinna vasemasse Start tekstikasti sõnad "Current Location" ning kaardil näidatakse see koht ka ära kui Sinu stardipunkt. Kuid antud juhul otsime me hoopis Elva ja Otepää suunda ning toksame seega sellele vasemale tekstikastile ja tipime sinna Elva. Seejärel toksame parempoolsele "End" tektikastile ja tipime sinna Otepää ning kui valmis, siis toksame klahvile Otsi - pilt.

Kui valmis, siis toksa all klahvile Otsi:

Toksa klahvile Otsi


Märkus: Kui Sul on vajalik aadress oma kontaktide loetelus olemas, siis võid üleval toksata ka Kontaktid nupule ja valida sealt vajaliku isiku ning toksata seejärel kas Directions To Here või Directions From Here lingile. Kui toksad seal paremal üleval kahe tekstikasti vahel asuvale Vahetab suundi nupule, siis muudetakse suunad vastupidiseks.


Nüüd hakka oma sõidusuunda lähemalt uurima või hakka kohe sõitma või kõndima:

Ükskõik millise eeltoodud kolmest variandist Sa oma suuna kättesaamiseks valisid, ilmub lõpptulemusena ikka see juba eelpool toodud ja ka all toodud kaart:

Ilmus selline kaart


Nüüd toksa kaardi allosas sinisel tööriistaribal vasemal vastavale nupule, et valida oma liikumise viis: kas sõidad autoga ( autoga ), sõidad bussiga või ühistranspordiga linnas ( bussiga ) või siis kõnnid hoopis jala ( jala ) ja selle peale kuvatakse kohe ka sinise värviga suund, mis viib Sind algpunktist lõpp-punktini - antud juhul siis Elvast ---> Otepääle. Nende kolme nupu kasutamise võimalus sõltub sellest, et millise teega ja asukohaga tegemist on, selle näite puhul saab siin kasutada seda autoga ( autoga ) ja jala ( jala ) nuppe.
Kui ilmub see sinine tööriistariba, siis on seal vaikimisi aktiveeritud vasempoolsem autoga ( autoga ) nupp ja kaardile ilmub kohe ka sinist värvi sõidusuund, kus punase nööpnõelaga on tähistatud sõidu sihtpunkt. [Seda ühistranspordi ( bussiga ) nuppu ei olegi meil mõtet toksida, sest see funktsioon ei tööta Eesti jaoks...]


Seejärel võid teha ühte järgmistest:

- Kui tahad sõidusuunda vaadata sammude kaupa, siis toksa paremal nupule Start (vaata eelmist pilti) ja seejärel toksa sealsamas edasi edasi nool või tagasi tagasi nool noolele:

Toksa edasi või tagasi noolele


- Kui tahad vaadata sõidusuuna etappe loeteluna, siis toksa algul nupule Start ja toksa seejärel vasemal otsas Loeteluna nupule (vaata eelmist pilti) ning ilmub järgmine pilt:

Suuund loeteluna


Kui toksad siin loetelus mingile reale (elemendile), siis kuvatakse kaardil sinist värvi joonega ainult antud teelõik (läbitav teelõik). Loetelus kuvatakse iga elemendi juures ka antud teelõigu pikkus/vahemaa (kilomeetrites/miilides või meetrites/jardides: 1 jard = 91,4 cm; 1miil = 1,609 km). Linnast väljasõitu kuvatakse väga täpselt jupi-kaupa ja sadades meetrites/jardides või suuremate linnade puhul ka kilomeetrites/miilides. (Sealjuures tehakse "peatus" ka teele ettejäävate bordellide ja joomakohtade juures, et Sa võiksid vahepeal lõõgastuda ning elu nautida... - kasuta juhust muidu võib 'Maps' app saada väga pahaseks ja keelduda Sinuga igasugusest edaspidisest koostööst ning suunanäitamisest...; näiteks Tallinna Linnavalitsuse kohta ilmus järgmine üsna pädev teatemullike - pilt.):

Elvast väljasõidu teelõik - pilt.


Et seda teelõikude loetelu menüüd sulgeda, toksa tema vasemas ülanurgas Sulge loetelu nupule.

Et vaadata oma hiljutisi suundasid, toksa selleks üleval kas Toksa üleval raamatu nupule nupule ja vaata Recents alt või siis toksa paremal otsingulahtrisse.

Kui tahad vaadata vastupidist sõidusuunda, siis toksa otsingulahtri 'Start' ja 'End' tekstikastide vahel asuvale Vahetab suundi nupule. Seda nuppu võid kasutada ka siis kui tahad tellida tagasi seda esialgset sinist Sinine riba tööriistariba.

Toksa sellel tööriistaribal jala nupule, et vaadata jala minemise suunda. Seda võiks teha ikkagi linnade, alevike ja maakohtade puhul mitte aga näiteks Elva ja Otepääga seoses, vaevalt, et Sa soovid Elvast jala Otepääle lonkida, aga kes teab... (võib olla suuskadega?).

Kui Sa sulged Maps appi ja seejärel ta uuesti avad, siis kuvatakse täpselt seesama kaart, mis oli ka siis kui Sa ta sulgesid. Et kustutada mälust oma viimast sõidusuunda ja et eemaldada kaardile panduid nööpnõelu, tee järgmist:

- Toksa vasemale 'Start' otsingukastile ja seejärel toksa nupule Clear. Siis toksa otsingukasti paremas otsas asuvale Toksa ristiga nupule nupule:

Tühjenda mälu


- Seejärel toksa parempoolsele 'End' otsingulahtrile ja siis toksa seal samuti sellele Toksa ristiga nupule nupule.


Märkus: Juhul kui see võimalik on, siis kasuta suurlinnades liikumiseks ka seda 3D tänava vaadet...


järgneb...

Ülesse

Edasi iPad tahvelarvuti VII. ossa ->

< Tagasi

 

< Tagasi iPad tahvelarvuti I. ossa ja SISUKORDA
< Tagasi Windows 7 pealehele ja sisukorda

 

Saada ka enda tuttavale lugemiseks!

Kui Sa saadad meili, siis on Sinu saadetavas kirjas selle lehe aadress juba
olemas ja muu saad ise juurde lisada.

Sisesta siia saaja e-mail aadress:

 

 

elaja koju | About Us | About Me | Site Map | POSTKASTI EI OLE! Sorry, no mailbox | © Ahv & Co Eesti Vabariik nov. 2008