iPad kasutusjuhend - VII. osa

Elukas ja iPad iPad kasutusjuhend - VII. osa

 

iPod rakenduse kasutamise juhis.

 

 

< Tagasi iPad tahvelarvuti VI. ossa

 

iPod rakendus (app):

iPod rakendusega saad Sa vaadata ja kuulata oma tervet muusikakollektsiooni, sirvida temas nii laulude, lauljate, albumite, muusikažanrite kui ka heliloojate järgi. Sa saad peale laulude (songs) kuulata ka audioraamatuid (audiobooks) ja podcaste (podcasts). Sa võid luua omaenda pleiliste (playlists) või siis kasutada selleks Genius funktsiooni, et luua neid pleiliste vastavalt oma maitsele.


NB! Tulevase iOS 5 versiooni väljailmumisel asendatakse iPod aga Music appiga, millel on täiesti uus kasutajaliides ja Music appi on lihtsam ning mugavam kasutada ( uus nimi ja ikoon ) - tsipa infot temast seal (loe ka alltoodu läbi, sest osa sellest kehtib ka iOS 5 versiooniga).


Sa võid oma iPad tahvelarvutis kuulata muusikat:

- Tema sisseehitatud kõlaritega.
- Või torkad juhtmetega kõrvaklapid iPad'i audio väljundisse, sinna pessa sobivad kõik juhtmetega kõrvaklapid, sest nende pistikud on standardsed. Sa pead oma kõrvaklappide juhtmete otsiku torkama sinna audio väljundi pessa kuni lõpuni (st suruma ta tugevalt pordi "põhja"), muidu ei kuule Sa midagi.

Sleep/Wake nupp


- Sa võid kasutada ka traadita 'Bluetooth' kõrvaklappe.

Sel ajal kui Sa kasutad muusika kuulamiseks kõrvaklappe, ei tule tahvelarvuti enda kõlaritest mingit heli.


Muusika, audioraamatute (audiobooks), audio podcastide kuulamine ja video podcastide ning iTunes U episoodide kuulamine/vaatamine:

!!! Kõik muusikafailid, audioraamatud, podcastid ja iTunes elemendid, mis on Sul olemas oma kompuutri iTunes programmis (k. a. kompuutri kõvakettalt sinna imporditud failid), viiakse sünkroniseerimise käigus tahvelarvuti iPod rakendusse.

1) Toksa iPad'i koduekraanil iPod ikoonile.
2) Et sirvida oma kollektsioone: Toksa vasemas küljepaanis 'Library' all kas Music, Podcasts, Audiobooks, iTunes U või siis Purchased kategooriale. Kui valid "Music" elemendi, siis saad parempoolses paanis toksata all kas Songs, Artists, Albums, Genres (muusikažanrid) või siis Composers (heliloojad) nupule, et sortida/lehitseda muusikat nende järgi. Alltuleval pildid ongi valitud Music kategooria ja parempoolses paanis on laulud sorditud lauljate ('Artists') järgi:

Vali midagi


3) Muusikapalade kuulamiseks tuleb teha järgmist:

a) Toksa vasemas küljepaanis 'Library' all Music kategooriale.

b) Kui Sul on laulud sorditud siin lauljate ('Artists') järgi, siis toksa vajalikule nimele ja seejärel toksa uues aknas üleval Play nupule ning seda laulu hakatakse siinsamas aknas esitama. Tagasi sinna artistide/lauljate loetellu viib sind Artists nupp (Nupp 'Artists'):

Toksa Play nupule


Kui Sa toksad siin aga muusikapala nimetusele või siis vasemas küljepaanis all noodiga nupp nupule, siis hakatakse samuti seda pala esitama, aga seda juba uues täisekraani režiimis ('Now Playing' ekraanis):

Uus aken


Märkus: Selline noodiga noodiga nupp nupp või pilt või pisipilt ilmub ainult siis kui antud laulja või albumi enda pilt ei ole kättesaadav, vastasel juhul ilmub tema asemele see õige pilt, näiteks selline (albumi pilt) või selline (muusikapalad sorditud lauljate järgi - pilt) ja iPod'i pleieri vastav taustapilt - pilt.Et näha siin juhtimisnuppe ja muud sellist, toksa selles eelmises aknas suvalisele kohale ja selle peale näed alltoodud pleieri enda akent, kus saad heli tugevust reguleerida, laulu esitamise peatada ning siis jälle käivitada jne. Tagasi viib Sind Tagasi nupp nupp:

Selles aknas saad laulu kuulamise peatada, häält reguleerida jne


Märkus: Juhul kui Sul jäi eelmisel korral mingi laulu kuulamine lõpetamata ja kui Sa käivitad nüüd iPod app'i uuesti, siis jätkatakse selle laulu ettemängimist. Et seda katkestada, toksa nupule 'Pause' ja seejärel toksa juba uue laulu nimetusele.


c) Kui Sinu muusika on sorditud laulude ('Songs') järgi, siis toksates mingi laulu nimetusele, hakatakse seda kohe ka ette mängima ja kui Sa tahad avada seda eeltoodud pleieri enda akent (vaata eelmist pilti), siis toksa vasemas paanis all sellele noodiga nupp või siis "päris pildiga" nupule.


d) Kui Sinu muusika on sorditud albumite ('Albums') järgi, siis toksates mingi albumi pisipildile (või tema alternatiivsele noodiga noodiga nupp pisipildile), avatakse albumi aken, kus toksa vajalikule loole, et seda kuulama hakata. Kui Sa tahad avada seda eeltoodud pleieri enda akent, siis toksa vasemas paanis all sellele noodiga nupp või siis "päris pildiga" nupule.


e) Kui Sinu muusika on sorditud muusikažanrite ('Genres') või siis heliloojate ('Composers') järgi, siis tegutse täpselt samamoodi nagu seda tuli teha ka "Albums" ja "Artists" sortimiste puhul...


NB! Sa võid iPod'is juba käivitatud muusika kuulamist jätkata ka siis kui Sa sulged iPod'i ja käivitad tahvelarvuti mingi muu rakenduse. Et näha vahepeal vajaduse korral ka seda muusika taasesituse juhtmise/kontrollimise paneelriba ('playback controls'), siis tee järgmist:

- Toksa 2x HOME ( HOME nupp ) nupule;
- Seejärel ilmub ekraani allaäärde iPad'i teiste rakenduste ikoonidega täiendav riba;
- Lohista seda riba paremale poole ja ilmubki see 'playback controls' riba/paneel. Antud juhul sulges kasutaja iPod rakenduse, aga muusika kuulamise jättis jõusse, seejärel avas ta iBooks app'i, et oma raamatuid uurida. Siis toksas ta kaks korda HOME nupule, lohistas alla ilmunud uut ikoonide riba paremale poole ja ilmuski see vajalik muusika juhtimise paneel. Antud paneelilt võid soovi korral kõige parempoolsema nupu abil käivitada iPod rakenduse uuesti:


Muusika juhtimise paneel


f) Muusika taasesituse kontrollimise paneelriba ('playback controls') ja 'Now Playing' täisekraani nuppude tähendused (antud juhul on käivitatud ühe nn albumi kuulamine, kus on kaks muusikapala):

Täisekraan vaade, kus on käivitatud ühe albumi kuulamine


- Toksa üleval 'playback controls' paneeli vasemas otsas Muusikapala kordamine nupule ja toksa veelkord sellele Muusikapala kordamine nupule, et panna ainult käesolevat muusikapala kordusesitusele, st antud muusikapala korratakse jälle- ja jälle (kuni Sinu surmani...) ning seejärel muutub see nupp selliseks: Nupp muutus

- Toksa üleval 'playback controls' paneeli paremas otsas Juhuslikus järjekorras nupule, et muusikapalasid esitataks juhuslikus järjekorras, toksa jälle sellele Juhuslikus järjekorras nupule, et musikapalasid esitataks kindlas järjestuses.

Laulud mängitakse ette juhuslikus järjekorras - Muusikapalad mängitakse ette juhuslikus järjekorras.

Mängitakse kindlas järjekorras - Muusikapalad mängitakse ette kindlas järjekorras.


4) Podcastide kuulamiseks/vaatamiseks tee järgmist:

a) Toksa iPod'i vasemas küljepaanis Podcasts kategooriale.
b) Toksa paremas paanis vajalikule podcastile.
c) Seejärel toksa antud podcasti mingile episoodile/järjele ja antud podcasti episoodi hakatakse ette mängima.

Märkus: Juhul kui selle episoodi mängimist ei käivitata kohe, siis toksa ekraanile ja seejärel toksa alla ilmunud juhtimispaneelil asuvale Play nupule:

Toksa 'Play' nupule


Kui lõpetad antud episoodi vaatamise, siis toksa üleval vasemal Toksa 'Done' nupule nupule.


5) Audioraamatute (audiobooks) kuulamiseks ja iTunes U episoodide kuulamiseks/vaatamiseks tee:

a) Toksa iPod'i vasemas küljepaanis Audiobooks või siis iTunes U kategooriale.
b) Seejärel toksa paremas paanis vajalikule audioraamatule ja hakka kuulama. Või toksa iTunes mingile elemendile ja seejärel toksa vajalikule episoodile ning ülejäänud toimub täpselt samamoodi nagu seda tehti ka podcastide vaatamisel.

ÜlessePleilistide (Playlists) kasutamine:

Pleilistid on Sinu enda poolt loodud puusikapalade loetelud ja Sa võid iPod rakenduses luua kahte liiki pleiliste: Standardseid/tavalisi pleiliste ja Genius pleiliste.


Standardsete pleilistide loomine:

Kui Sa loosid juba varem oma kompuutris iTunes programmis mingid omaenda muusika pleilistid (juhis), siis tuuakse nad sünkroniseerimise käigus automatselt üle ka siia iPod rakendusse.

Sa võid luua iPod rakenduses nii muusika, podcastide, audioraamatute kui ka iTunes pleiliste ja tee selleks:

- Ava iPod ja toksa vasemal all 'ristiga' Toksa ristiga nupule nupule.


- Ekraanile ilmub klaviatuur, sisesta tema abil oma uuele pleilistile mingi sobiv nimi ja toksa nupule Save:

Tipi nimi ja toksa Save


- Nüüd toksa vasemal üleval Sources nupule ja seejärel toksa avanevas rippmenüüs sellele kategooriale, mille jaoks Sa tahad seda uut pleilisti luua (vaikimisi on siin ekraanis aktiveeritud 'Music' kategooria ja kui tahad selle jättagi, siis Sa ei peagi siin sellele 'Sources' nupule toksama):

Vali see et mille kohta Sa tahad pleilisti luua


- Oletame, et me tahame seda pleilisti luua oma podcastide jaoks, sel juhul toksame seal üleval rippmenüüs "Podcasts" menüüpunktile ja seejärel ilmub järgmine ekraan, kus toksame mingi podcasti järel tulevale > noolnupule, et avada tema episoodide/järgede ekraani:

Vali podcast välja ja toksa noolnupule


- Järgmises ekraanis vali välja antud podcasti need episoodid/järjed, mida Sa soovid oma uude pleilisti lisada ja toksa nende järel tulevatele sinistele + nuppudele. Kui valmis, siis toksa üleval vasemal nupule Back, et minna tagasi eelmisse podcastide ekraani:

Vali episoodid välja...


Märkus: Kui Sa lood muusika pleilisti, siis ilmub kohe see ülaltoodud ekraan.


- Seejärel toksa järgmisele podcastile ja lisa uues ekraanis vajalikud episoodid oma pleilisti ning toksa jälle 'Back' nupule. Tee seda seni kuni kõik vajalikud podcastid ja nende episoodid on lisatud ning lõpuks toksa podcastide ekraanis paremal üleval Done nupule:

Toksa nupule Done


- Ja Sa jõuadki tagasi iPod avaaknasse, kus näed ka oma äsjaloodud uut pleilisti. Vaata veelkord see pleilist üle ja kui Sa soovid siit midagi eemaldada, siis toksa tema ees asuvale punasele keelumärgile ja seejärel toksa paremal nupule Delete. Kui valmis, siis toksa siin jälle Done nupule, et salvestada seda uus pleilisti:

Vaata üle ja toksa jälle Done


Kui Sa lood siin mingid pleilistid, siis viiakse nad ka kompuutri iTunes rakendusse (järgmise sünkroniseerimise ajal).


Pleilistide redakteerimine, nende elementide (osade, lugude, järgede) ja tervete pleilistide eneste kustutamine:

- Ava iPod app, toksa vasemas paanis vajalikule pleilistile ja seejärel toksa paremal üleval nupule Edit:

Toksa Edit


- Kui Sa tahad siin pleilistis kustutada mingit laulu, podcasti osa, audioraamatu osa või iTunes elementi või tervet audioraamatut, siis toksa temas ees asuvale punasele miinusmärgile:

Toksa miinusmärgile


- Ja toksa seejärel nupule Delete:

Toksa Delete


- Seejärel kustuta järgmine element jne ning kui valmis, siis toksa paremal üleval nupule Done (vaata üle-eelmist pilti). Kui Sa tahad siin aga mingit laulu või podcasti või midagi muud juurde lisada, siis toksa siinsamas paremal üleval nupule Add Songs ja tegutse edasi...


Kui Sa tahad tervet pleilisti kustutada, siis:

- Ava iPod app, toksa vasemas paanis vajalikule pleilistile ja seejärel toksa paremal üleval nupule Edit.
- Toksa vasemas paanis kustutatava pleilisti ees olevale punasele mmm miinusnupule.

- Seejärel toksa nupule Delete:

Toksa nupule 'Delete'


- Ja toksa lõpuks nupule Delete:

Ja toksa lõpuks nupule Delete


Kuidas aga kustutada oma iPad tahvelarvutist neid iTunes U kollektsioonide ja podcastide episoode, mis ei ole Sinu pleilistides?

- Toksa tahvelarvuti koduekraanil iPod ikoonile.
- Toksa vasemas paanis iTunes U või siis Podcasts kategooriale.
- Toksa paremal vajalikule kollektsioonile või podcastile, et näha tema kõiki episoode.
- Nüüd lohista selle episoodi peal, mida Sa soovid kustutada, kiiresti sõrmega ja selle peale ilmub tema paremasse otsa nupp Delete:

Kliki Delete


- Seejärel toksa nupule Delete ja siis uues kinnitusaknas jälle Delete.


NB! Sa ei saa iPod programmis kustutada neid laule, mis asuvad Music kategooria all. Sa saad neid kustutada ainult kompuutris asuvas iTunes programmis ja seda LIBRARY kategooria Music kausta kaudu - pärast sünkroniseerimist kaovad nad ka siit tahvelarvutist. Sa saad iPod'is kustutada ainult neid laule, mis asuvad Sinu pleilistides ja Sa saad kustutada ka neid pleiliste endid.Pleilistide loomine muusikavalija 'Genius' funktsiooni abil:

Genius funktsioon loob Sinu mingi lemmikloo alusel uue pleilisti, st ta otsib Sinu muusikakogust Sinu poolt määratud lemmikloole sarnased (sama stiiliga) lood üles ja koostab siis nende alusel uue pleilisti. Sa võid seda uut pleilisti seejärel kohe kuulata või siis salvestada ta hilisemaks kuulamiseks.
Sa võid Genius pleilisti luua iTunes programmis ja seejärel ta sünkroniseerida iPad tahvearvuti iPod programmiga. Sa võid Genius pleilisti luua ja salvestada ka iPod programmis endas.

Et seda Genius funktsiooni saaks iPad tahvelarvutis kasutada, pead Sa esmalt lülitama ta sisse iTunes programmis ja seejärel sünkroniseerima iTunes tarkvara iPad tahvelarvutiga. Genius on tasuta teenus, aga et teda saaks kasutada, pead Sa omama iTunes Store kasutajakontot (info nendest kasutajakontode loomisest seal).


Et aktiveerida iTunes tarkvaras seda Genius funktsiooni, tee järgmist:

- Käivita iTunes programm, kliki vasemas küljepaanis GENIUS kategooria all Genius lingile ja oota natuke kuni paremasse paani ilmub Genius avaaken ning kliki seal nupule Turn On Genius - pilt.

- Järgmises ekraanis logi end iTunes kasutajakontoga sisse (sisesta parool ja kliki nupule 'Continue'):

Logi ennast sisse


- Uues ekraanis ole antud teenuse tingimuste ja sisuga nõus, pane linnuke vastavasse ruutu ja kliki nupule 'Continue'.
- Nüüd oota kuni Sinu Library sisu kohta kogutakse vajalikku infot ja kui valmis, siis ilmub järgmine aken, kus on kirjas isegi väike juhis Genius pleilistide loomi asjus:

Korras...


- Seejärel võid soovi korral siin kohe luua ka mingi Genius pleilisti või siis sünkroniseerida iTunes oma tahvelarvutiga, et ka seal saaks iPod appis seda Genius funktsiooni kasutada.
Kui Sa soovid siin enne luua Genius pleilisti, siis kliki küljepaanis LIBRARY all Music kategooriale, seejärel kliki paremal vajalikule laulule (st sellele laulule, mille baasil Sa tahad sama stiiliga laulude pleilisti luua) ja lõpuks kliki akna paremal allosas Genius Genius nupp nupule - pilt. Seejärel kliki ülal paremal nupule Save Playlist (pilt) ja ongi see list loodud ning küljepaani GENIUS kategooria alla ilmub ka antud pleilisti nimi ja tema nimeks pannakse selle laulu nimi, mille baasil see Genius pleilist loodi. Sa võid seda nime muuta nii et teed tal 2x klõpsu, tipid uue nime ja vajutad ENTER.
Kui Sa soovid siin mingit Genius pleilisti kustutada, siis tee tal paremklõps, vali hüpikmenüüst käsk Delete ja seejärel kliki kinnitusaknas uuesti Delete.


Tahvelarvutis (iPod app'is) ja kompuutris (iTunes tarkvaras) Genius pleilistide loomine:

- Kui Sa olid iTunes programmis Genius vahendi aktiveerinud ja seejärel oma iTunes tarkvara tahvelarvutiga sünkroniseerinud, siis toksa tahvelarvutis iPod ikoonile.
- Toksa iPod aknas paremal allnurgas Genius Genius nupp nupule ja seejärel toksa uues aknas sellele laulule, mille baasila Sa tahad seda uut Genius pleilisti luua.
- Nüüd luuakse Genius pleilist ja uues aknas toksa paremal ülanurgas nupule Save ning uue Genius pleilisti nimetus ilmub iPod küljepaani. Selle pleilisti nimeks pannakse selle laulu nimi, mille baasil antud Genius pleilist loodi:

Bloom nimega pleilist


Kui Sa lood siin Genius pleilistid ja kui Sa sünkroniseerid tahvelarvuti iTunes programmiga, siis viiakse ka need pleilistid sinna iTunes tarkvara alla.
Kui Sa nüüd järgmine kord toksad siin mingile Genius pleilistile, siis ilmub parempoolse paani ülaossa paremale ka nupp Refresh, mille toksates uuendatakse seda loetelu uute lauludega, mis sarnanevad stiililt selle lauluga, mille baasil Sa antud pleilisti loosid.


Kui tahad mingit Genius pleilisti kustutada, siis tee järgmist:

- Toksa vasemal küljepaanis tema nimele ja seejärel toksa paremas paanis ülaosas nupule Delete.
- Antud pleilisti nime ette ilmub punane miinusmärk, toksa sellele:

toksa sellele...


- Seejärel toksa Delete:

Toksa nupule Delete


- Toksa ilmuvas kinnitusaknas uuesti nupule Delete.


NB! Kuid juhul kui Sa olid juba mingid Genius pleilistid sünkroniseerinud kompuutris asuva iTunes programmiga, siis Sa ei saa siin tahvelarvutis selliseid Genius pleiliste kustutada vaid Sa saad seda teha ainult iTunes programmis endas.

Kokkuvõttes nendest Genius pleilistidest niipalju, et kasu võib neist alles siis tulla kui Sul on tuhandeid muusikalugusid ja Sa ei viitsi ise neid sortida ning ühtse stiiliga lauludega tavalisi/standardseid pleiliste luua.


Genius vahendi (õigemini tema tasuta teenuse) teine kasutamise viis:

See Genius vahend oli olemas juba iPhone ja iPod touch seadmetes ning antud tasuta teenuse ülessandeks oli koostada uutest appidest nimekiri, mis loodi Sinu viimaste ostetud või allalaetud appide alusel. Sellega vähendati Sinu otsingute vaeva ja Sulle pakuti ostmiseks/allalaadimiseks just neid appe, mida Sa kõige rohkem soovisid. Selle üsna kasuliku Genius vahendiga võisid aeg-ajalt kontrollida seda et kas ei olnud ilmunud Sinule sobivaid uusi appe, mida Sa teiste otsingutega ei leidnud. Juhul kui Genius soovitus Sulle ei sobinud, siis võisid kasutada "Not Interested" nuppu, et teavitada 'App Store' poodi sellest et see pakkumine ei olnud just kõige parem...
Erinevalt iPhone seadmest, pakub iPad tahvelarvuti Genius vahend kahes variandis soovitusi: 1) Seda liiki soovitus, millest oli eelpool juba juttu ja mis baseerub Sinu poolt varem allalaetud appidele ("iPad Apps" vaade); 2) Nn "iPad Upgrades" vaate soovitus, mis baseerub iPhone seadme jaoks allalaetud nendele appidele, mis sobivad ka iPad tahvelarvutile ja võib olla oled Sa neist huvitatud - juhul kui Sul ei ole iPhone seadet, siis ei pakuta Sulle seal midagi.

Sa võid selle Genius vahendi aktiveerida oma iPad tahvelarvutis järgmisel moel:

- Toksa HOME ekraanil App Store app'i ikoonile.
- Toksa akna allääres Genius nupule ja seejärel toksa üleval "Turn On Genius" nupule - pilt.
- Sisesta oma iTunes Account'i (Apple ID) parool ja toksa nupule OK - pilt.
- Uues aknas keri see kasutamistingimuste jura lõpuni (soovitan selle ka läbi lugeda) ja toksa seal lõpus nupule Agree (pilt) ning uues kinnitusaknas toksa jälle nupule Agree.
- Viimases aknas toksa paremal ülanurgas nupule Done - pilt.

Ja selle peale ilmub ekraan, kus Sulle pakutakse Sinu maitsele (st eelnevatele allalaadimistele) vastavaid appisid ja muud kraami - seda nii raha eest kui ka tasuta ("Free") kujul:

Soovitatakse järgmisi asju...


Siin võid mittevajalike appide puhul toksata nende all asuvatele "Not Interested" nupule ja edaspidi neid Sulle ei pakuta.


NB! SEDA PEAB TEADMA! 2011. a. lõpus peaks välja ilmuma ka järgmine iOS 5 versioon, mis sisaldab üle 200 väiksema või suurema uuenduse. Näiteks iOS 5 versiooni väljailmumisel asendatakse iPod app hoopis Music rakendusega ( uus nimi ja ikoon ). See iOS 5 väljailmunine on üsna paljulubav uudis ja seda tuleks siinse juhise puhul ka siis arvestada, sest ilmuvad uued üsna olulised võimalused ning vahendid - loe sellest lühiülevaadet sealt.

Ülesse

< Tagasi iPad tahvelarvuti VI. ossa

 

< Tagasi iPad tahvelarvuti I. ossa ja SISUKORDA
< Tagasi Windows 7 pealehele ja sisukorda

 

Saada ka enda tuttavale lugemiseks!

Kui Sa saadad meili, siis on Sinu saadetavas kirjas selle lehe aadress juba
olemas ja muu saad ise juurde lisada.

Sisesta siia saaja e-mail aadress:

 

 

elaja koju | About Us | About Me | Site Map | POSTKASTI EI OLE! Sorry, no mailbox | © Ahv & Co Eesti Vabariik nov. 2008