iPad appide & podcastide uuendamine

Elukas ja iPad Apple iPad tahvelarvuti appide ja podcastide uuendamine


iTunes U kollektsioonidele ja podcastidele uute lisade/järgede (episoodide) tellimine ning nende allalaadimine

 

 

Apple iPad tahvelarvuti appide ehk programmide/rakenduste (apps) uuendamine:

Kui Sa oled juba endale hankinud terve posu igasuguseid häid tarkvarasi (apps), siis tuleb arvestada, et neid täiendatakse pidevalt ja seega tuleks laadida alla ning installeerida oma iPad'i nende uuemad versioonid.
Käivita oma kompuutris iTunes tarkvara, logi oma kasutajakontoga end sisse ja seejärel näed Sa tema vasema küljepaani ülaosas LIBRARY all Apps kategooria alt ka seda, et kas Sinu juba olemasolevatele appidele pakutakse ka nende uuemaid versioone. Nagu alltulevalt pildilt on näha, siis pakutakse siin 5 programmi uuendamist, kliki sellele "Apps" kategooriale ja selle peale ilmuvad akna paremasse poolde Sinu poolt juba allalaetud ning tahvelarvutisse installeeritud proged. Nüüd kliki akna allääres paremal pisikesele 5 UpdatesAvailable lingile (see number seal ees on Sinul loomulikult erinev):

Pakutakse 5 app'i uuendamist


Märkus: Juhul kui appide jaoks ei ole ühtegi uuendust saadaval, siis ilmub selle "x UpdatesAvailable" lingi asemele "Check for Updates" link, kliki sellele, et näha kas midagi uuemat ka pakutakse...


Nüüd on Sul kaks võimalsut: Kui Sa tahad ainult teatud kindla app'i uuema versiooni kätte saada, siis kliki tema juures asuvale GET UPDATE nupule, aga kui Sa tahad korraga kõikide progede jaoks uuendused kätte saada, siis kliki ülal paremal Download All Free Updates nupule ja algabki allalaadimne:

Vali variantide vahel


Sulle võib ka ilmuda dialoogiaken, mis soovib kinnitust selle kohta, et kas Sa oled ikka vähemalt 17. aastane - kliki nupule OK.

Kliki OK


Kui allalaadimised on läbi, siis ilmub järgmine teateaken, kus kliki Done:

Kliki nupule Done


Seejärel ühenda oma tahvelarvuti kompuutriga ja sünkroniseeri ta iTunes'iga:

- Kui Sul on app'ide automaatne sünkroniseerimine Apps paanis sisse lülitatud, siis tehakse seda automaatselt.
- Või tee iTunes vasemas küljepaanis DEVICES all oma iPad seadmel paremklõps ja vali hüpikmenüüst käsk Sync.
- Või kliki iTunes vasemas küljepaanis DEVICES all oma iPad seadmele, ava paremal vaheleht/paan Apps ja kliki all nupule Sync.

< Tagasi sinna kust tulid...

ÜlesiTunes U kaudu allalaetud kollektsioonidele uute järgede (episoodide) tellimine ja nende allalaadimine:

I. Etapp:

Kui Sul on iTunes U kaudu laetud alla mingid kollektsioonid, siis saad neile tellida ka nende uuemaid lisasid/episoode. Ava iTunes programm ja kliki tema vasemas paanis üleval LIBRARY all iTunes U kategooriale ning Sa näed akna paremas paanis enda iTunes U elemente (kollektsioone). Kõigepealt kliki seal paremal all Refresh nupule ja seejärel kliki ülal igale olemasolevale kollektsioonile ning kui akna allääres vasemal aktiveeritakse nupp Subscribe (telli), siis on antud asja jaoks tema uuemad episoodid saadaval - kliki sellele 'Subscribe' nupule.

Kui selle nupu pealkirjaks jääb aga Unsubscribe, siis on see seepärast et:

- Momendil ei ole lihtsalt tema uuemaid episoode saadaval.
- Sa olid ise äsja nad alla laadinud.
- Või Sul oli Settings dialoogiaknas pandud uute episoodide allalaadimine automaatrežiimile.

Vaata, et kas saab lisasid tellida


Antud näite puhul on siin kõik uuemad episoodid/järjed alla laetud ja see nupp jääbki "Unsubscribe" seisundisse - kuni järgmiste uuendusteni. Kui Sa ei kliki siin ülaltoodud aknas ühelegi kollektsioonile ja kui Sa klikid all nupule Settings..., siis ilmub järgmine dialoogiaken:

Dialoogiaken


Selles dialoogiaknas saad Sa määrata järgmist:

1) Rippmenüüs "Check for new episodes" saad valida seda et kui tihti kontrollitakse uute episoodide/järgede olemasolu:

- kas iga tund
- kas iga päev
- kas korra nädals
- või Sa teed seda ise käsitsi klikkides all nupule Refresh

2) Rippmenüüst "Settings for" võid soovi korral valida ka iTunes U mingi individuaalse allalaetud elemendi, mille jaoks saad eraldi seadistused valida, sel juhul korista linnuke ka ruudust "Use Deafault Settings" ja määra antud elemendi jaoks oma seaded. Kui Sa jätad siin "Use Deafault Settings" ruutu linnukese, siis hakkavad antud dialoogiakna kõik seaded vaikimisi kehtima kõikide allalaetud elementide jaoks.

3) Rippmenüü "When new episodes are available" ("Kui uued episoodid on kättesaadavad") kaudu määrad järgmist:

- laadida kohe alla kõik uued episoodid ("Download all")
- laadida alla ainult kõige hilisemad episoodid ("Download the most recent one")
- mitte midagi teha ("Do nothing"), st Sa teed seda ise käsitsi nii et klikid algul mingile elemendile (või Ctrl klahvi abil kõikidele elementidele) ja seejärel klikid iTunes U aknas all nupule Subscribe

4) "Episodes to keep" ("Hoida alles episoodid") ripmenüü kaudu:

- kui Sa tahad hiljem kõiki episoode ise käsitsi kustutada, siis vali siit "All episodes" parameeter
- vali siit parameeter "All unplayed episodes" siis kui Sa soovid igat episoodi hoida alles senikaua kuni Sa oled ta ära vaadanud ja alles seejärel lasta ta automaatselt kustutada
- kui Sa tahad, et automaatselt kustutatakse kõik vanemad episoodid, siis vali siit "Most recent episode" või siis "Last 2-10 episodes" parameeter


See viimane neljas rippmenüü on eelkõige oluline just kompuutri kõvaketta ja tahvelarvuti mälu mahu seisukohalt—jälgi seda et vaba ruumi oleks nii siin kui seal piisavalt...

Kui Sa klikid iTunes U kategooria aknas mingile elemendile, siis võid nupu Unsubscribe abil antud elemendi jaoks uute episoodide tellimise ajutiselt tühistada (Sa võid selle Subscribe nupuga jälle taastada).
Kui teed siin iTunes U aknas mingil elemendil paremklõpsu, siis pääsed ligi paljudele käskudele, mis osaliselt dubleerivad ka eeltoodud dialoogiakna käskusid.


Kui Sa tahad siin mingit iTunes U tervet 'kollektsiooni' koos kõikide tema episoodidega kustutada, siis tee järgmist:

- Tee siin iTunes U kategooria aknas vajalikul elemendil paremklõps ja vali käsk Delete.
- Kliki nupule Remove.
- Seejärel kui Sa klikid nupule Move to Recycle Bin, siis kustutatakse kõik antud failid nii Sinu kompuutrist kui ka tahvelarvutist (seda järgmise sünkroniseerimise ajal). Kui klikid aga nupule Keep Files, siis hoitakse neid faile kompuutris alles (Sinu kasutajanime all asuvas Music kaustas, näiteks Windows 7 puhul: C:\Users\SinuKasutajanimi\Music kaustas) ja nad eemaldatakse ainult siit iTunes LIBRARY alt.

Vali üks nuppudest


II. Etapp:

iTunes U mingi kollektsiooni all olevate episoodide loetelu avamine, nende allalaadimine ja soovi korral ka kustutamine:

- Ava iTunes tarkvara, kliki vasemas küljepaanis LIBRARY all iTunes U kategooriale.
- Tee akna paremas paanis vajalikul kollektsioonil/elemendil 2x klõps ja avatakse antud elemendi/kollektsiooni kõikide kättesaadavate episoodide loetelu.
- Sa võid siin iga episoodi järel klikkida GET nupule, et laadida alla ainult tema uus järg või siis klikkida üleval GET ALL nupule, et laadida alla kõik uuemad järjed.
- Kui episoodi ees on sinine kera ja linnuke ( Sümbolid ), siis näitab see seda et antud episood on juba alla laetud, aga Sinu poolt veel läbi vaatamata; kui Sa vaatad/kuulad mingi episoodi ära, siis kaob see sinine kera tema eest ära.
- Kui pärast kõikide episoodide allalaadimist jääb neist mõne ette see GET nupp nupp alles, siis kliki temale, et laadida alla ka see järg. Juhul kui selliseid nuppe jäi rohkem alles, siis võid neist mitmele klikkida, et korraga rohkem episoode alla laadida.

Mis on tehtud ja mida tehakse


Episoodide/järgede kustutamine: Kui Sa tahad siin mingit episoodi täielikult kustutada (k. a. kompuutri kõvakettalt), siis tee tal paremklõps ja vali hüpikmenüüst käsk Delete, seejärel kliki Remove ning kliki lõpuks Move to Recycle Bin nupule (kui aga tahad tema faili kõvakettal alles hoida, siis kliki siin "Keep File" nupule).

Kui Sa soovid siin mingi episoodi edaspidise tellimise tühistada, siis märgista ta ja kliki akna allosas nupule Unsubscribe. Kui Sa tahad siit minna tagasi eelmisele iTunes U elementide/kollektsioonide paani, siis kliki ülal vasemal All Collections nupule.

Eraldi episoodide uurimine


Juhul kui pärast nupule GET ALL klikkimist ja kõikide episoodide allalaadimist ilmus mõne episoodi ette "!" ( Teatab, et asi ebaõnnestus ) märk ja tema jaoks jäeti alles ka see GET nupp, siis tähendab see seda et mingitel põhjustel antud episoodi/järje allalaadimine ebaõnnestus. Kliki sel juhul uuesti tema järel sellele GET nupule ja tavaliselt siis asi ka õnnestub.


Kuidas oma iPad tahvelarvutist kustutada iTunes U kollektsioonide ja podcastide 'episoode'?

- Toksa tahvelarvuti koduekraanil iPod ikoonile.
- Toksa vasemas paanis iTunes U või siis Podcasts kategooriale.
- Toksa paremal vajalikule kollektsioonile või podcastile, et näha tema kõiki episoode.
- Nüüd lohista selle episoodi peal, mida Sa soovid kustutada, kiiresti sõrmega ja selle peale ilmub tema paremasse otsa nupp Delete:

Lohista sõrmega episoodi peal


- Seejärel toksa nupule Delete ja siis uues kinnitusaknas jälle Delete.


Kui Sa soovid vaadata neid iTunes U serveritest allalaetud kollektsioone ja nende episoode, mis on üle viidud/sünkroniseeritud Sinu iPad tahvelarvutisse, siis kliki iTunes vasemas küljepaanis DEVICES -> iPad seadme all iTunes U kategooriale ja Sa näedki parempoolses paanis kõiki elemente ning nende eraldi episoode. Kui klikid siin (vaata alumist pilti) mingi elemendi ees asuvale noolekesele, siis avatakse tema kõikide episoodide loetelu; Sa võid neid ka siinsamas kuulata/vaadata:

Eraldi elemendid ja nende episoodid


Siin Sa neid kustutada ei saa vaid seda tuleb Sul teha oma tahvelarvutis, sellest oli juba eelpool ka juttu.


Lõpuks ühenda oma tahvelarvuti kompuutriga ja sünkroniseeri ta iTunes'iga:

- Kui Sul on iTunes U automaatne sünkroniseerimine iTunes U paanis sisse lülitatud, siis tehakse seda automaatselt.
- Või tee iTunes vasemas küljepaanis DEVICES all oma iPad seadmel paremklõps ja vali hüpikmenüüst käsk Sync.
- Või kliki iTunes vasemas küljepaanis DEVICES all oma iPad seadmele, ava paremal vaheleht/paan iTunes U ja kliki all nupule Sync.

< Tagasi sinna kust tulid...

ÜlesPodcastidele uute episoodide tellimine ja nende allalaadimine:

Podcastide puhul tuleb tegutseda sarnaselt iTunes U kollektsioonidele.

I. Etapp:

Kui Sul on iTunes U kaudu laetud alla mingid podcast'id, siis saad ka neile tellida nende uuemaid lisasid/episoode. Ava iTunes programm, kliki tema vasemas paanis üleval LIBRARY all Podcasts kategooriale ja Sa näed akna paremas paanis enda poolt juba allalaetud podcaste ning nende tellimise võimalust. Kõigepealt kliki seal paremal all Refresh nupule ja seejärel kliki ülal igale olemasolevale kollektsioonile ning kui akna allääres vasemal aktiveeritakse nupp Subscribe (telli), siis on antud asja jaoks tema uuemad episoodid saadaval - kliki sellele 'Subscribe' nupule.

Kui selle nupu pealkirjaks jääb aga Unsubscribe, siis on see seepärast et:

- Momendil ei ole lihtsalt tema uuemaid episoode saadaval.
- Sa olid ise äsja nad alla laadinud.
- Või Sul oli Settings dialoogiaknas pandud uute episoodide allalaadimine automaatrežiimile.

Vaata oma podcaste


Ka siin klikkides nupule Settings saad oma podcastidele uute episoodide allalaadimist seada.

1) Rippmenüüs "Check for new episodes" saad valida seda et kui tihti kontrollitakse uute episoodide/järgede olemasolu:

- kas iga tund
- kas iga päev
- kas korra nädals
- või Sa teed seda ise käsitsi klikkides all nupule Refresh

2) Rippmenüüst "Settings for" võid soovi korral valida ka mingi individuaalse allalaetud Podcast'i, mille jaoks saad eraldi seadistused valida, sel juhul korista linnuke ka ruudust "Use Deafault Settings" ja määra antud elemendi jaoks oma seaded. Kui Sa jätad siin "Use Deafault Settings" ruutu linnukese, siis hakkavad antud dialoogiakna kõik seaded vaikimisi kehtima kõikide allalaetud podcastide jaoks.

3) Rippmenüü "When new episodes are available" ("Kui uued episoodid on kättesaadavad") kaudu määrad järgmist:

- laadida kohe alla kõik uued episoodid ("Download all")
- laadida alla ainult kõige hilisemad episoodid ("Download the most recent one")
- mitte midagi teha ("Do nothing"), st Sa teed seda ise käsitsi nii et klikid algul mingile elemendile (või Ctrl klahvi abil kõikidele elementidele) ja seejärel klikid Podcasts kategooria aknas all nupule Subscribe


4) "Episodes to keep" ("Hoida alles episoodid") ripmenüü kaudu:

- kui Sa tahad hiljem kõiki episoode ise käsitsi kustutada, siis vali siit "All episodes" parameeter
- vali siit parameeter "All unplayed episodes" siis kui Sa soovid igat episoodi hoida alles senikaua kuni Sa oled ta ära vaadanud ja alles seejärel lasta ta automaatselt kustutada
- kui Sa tahad, et automaatselt kustutatakse kõik vanemad episoodid, siis vali siit "Most recent episode" või siis "Last 2-10 episodes" parameeter

See viimane neljas rippmenüü on eelkõige oluline just kompuutri kõvaketta ja tahvelarvuti mälu mahu seisukohalt—jälgi seda et vaba ruumi oleks nii siin kui seal piisavalt...


Kui klikid Podcasts kategooria paanis mingile podcastile, siis võid nupu Unsubscribe abil antud elemendi jaoks uute episoodide tellimise ajutiselt tühistada (Sa võid selle Subscribe nupuga jälle taastada).
Kui teed siin Podcasts aknas mingil elemendil paremklõpsu, siis pääsed ligi paljudele käskudele, mis osaliselt dubleerivad ka eeltoodud dialoogiakna käskusid.


Kui Sa tahad siin mingit 'podcasti' koos kõikide tema episoodidega kustutada, siis tee järgmist:

- Tee siin Podcasts kategooria paanis vajalikul elemendil paremklõps ja vali käsk Delete.
- Kliki nupule Remove.
- Seejärel kui Sa klikid nupule Move to Recycle Bin, siis kustutatakse kõik antud failid nii Sinu kompuutrist kui ka tahvelarvutist (seda järgmise sünkroniseerimise ajal). Kui klikid aga nupule Keep Files, siis hoitakse neid faile kompuutris alles (Sinu kasutajanime all asuvas Music kaustas, näiteks Windows 7 puhul: C:\Users\SinuKasutajanimi\Music kaustas) ja nad eemaldatakse ainult siit iTunes LIBRARY alt.


II. Etapp:

Mingi podcast'i episoodide loetelu avamine, nendele järje allalaadimine ja soovi korral kustutamine:

- Ava iTunes tarkvara, kliki vasemas küljepaanis LIBRARY all Podcasts kategooriale.
- Tee akna paremas paanis vajalikul podcastil 2x klõps ja avatakse antud podcasti kõikide juba allalaetud episoodide loetelu või siis pakutakse nende tellimist.
- Kui selle paani ülaosas näed nuppu SUBSCRIBE, siis pakutakse Sulle antud podcast'i episoodide/järgede/osade tellimise võimalust, kliki antud nupule - pilt. Ja kui tellimine on lõppenud, siis kliki juba nupule GET ALL (pilt) ja algabki äsjatellitud episoodide allalaadimine:

Episoode laetakse alla


- Sa võid siin iga episoodi järel klikkida ka GET nupule, et laadida alla ainult tema lisa või siis klikkida üleval GET ALL nupule, et laadida alla kõik uuemad järjed.
- Kui episoodi ees on sinine kera ja linnuke ( Sümbolid ), siis näitab see seda et antud episood on juba alla laetud, aga Sinu poolt veel läbi vaatamata; kui Sa vaatad/kuulad mingi episoodi ära, siis kaob see sinine kera tema eest ära.
- Kui pärast kõikide episoodide allalaadimist jääb neist mõne ette see GET nupp nupp alles, siis kliki temale, et laadida alla ka see järg. Juhul kui selliseid nuppe jäi rohkem alles, siis võid neist mitmele klikkida, et korraga rohkem episoode alla laadida.

Mis on tehtud ja mida tehakse


Episoodide/järgede kustutamine: Kui Sa tahad siin mingit episoodi täielikult kustutada (k. a. kompuutri kõvakettalt), siis tee tal paremklõps ja vali hüpikmenüüst käsk Delete, seejärel kliki Remove ning kliki lõpuks Move to Recycle Bin nupule (kui aga tahad tema faili kõvakettal alles hoida, siis kliki siin "Keep File" nupule).

Kui Sa soovid siin mingi episoodi edaspidise tellimise tühistada, siis märgista ta ja kliki akna allosas nupule Unsubscribe. Kui Sa tahad siit minna tagasi eelmisele Podcasts kategooria podcastide paani, siis kliki ülal vasemal All Podcasts nupule:

Podcastide episoodid


Kliki nupule GET ALL, et laadida korraga alla kõik episoodid:

Podcastide episoodide allalaadimine


Juhul kui pärast nupule GET ALL klikkimist ja kõikide episoodide allalaadimist ilmus mõne episoodi ette "!" ( Teatab, et asi ebaõnnestus ) märk ja tema jaoks jäeti alles ka see GET nupp, siis tähendab see seda et mingitel põhjustel antud episoodi/järje allalaadimine ebaõnnestus. Kliki sel juhul uuesti tema järel sellele GET nupule ja tavaliselt siis asi ka õnnestub. Alltuleval pildil juba klikiti "747.Ajalootund..." järel tulevale GET nupule ja tema uus allalaadimine algas:

Kliki GET nupule


! Kui teed siin mingil episoodil 2x klõpsu, siis käivitatakse tema ettemängimine ja seejärel näed kohe, et kas antud episoode tasubki rohkem alla laadida. Sa võid siin kohe, enne tahvelarvutiga sünkroniseerimist, kõik mittevajalikud episoodid paremklõpsu käsuga Delete kustutada. Juhul kui Sulle ei sobi aga ükski episood ja järelikult ka nende "omanik" podcast ise, siis mine nupu All Podcasts kaudu tagasi sinna podcastide endi lehele ning kustuta see podcast (paremklõps ja käsk Delete).


Kuidas oma iPad tahvelarvutist kustutada iTunes U kollektsioonide ja podcastide 'episoode'?

- Toksa tahvelarvuti koduekraanil iPod ikoonile.
- Toksa vasemas paanis iTunes U või siis Podcasts kategooriale.
- Toksa paremal vajalikule kollektsioonile või podcastile, et näha tema kõiki episoode.
- Nüüd lohista selle episoodi peal, mida Sa soovid kustutada, kiiresti sõrmega ja selle peale ilmub tema paremasse otsa nupp Delete:

Kliki Delete


- Seejärel toksa nupule Delete ja siis uues kinnitusaknas jälle Delete.


Kui Sa soovid vaadata kõiki allalaetud podcaste ja nende episoode, mis on üle viidud/sünkroniseeritud Sinu iPad tahvelarvutisse, siis kliki iTunes vasemas küljepaanis DEVICES -> iPad seadme all Podcasts kategooriale ja Sa näedki parempoolses paanis kõiki podcaste ning nende eraldi episoode. Kui klikid siin mingi elemendi ees asuvale noolekesele, siis avatakse tema kõikide episoodide loetelu; Sa võid neid ka siinsamas kuulata/vaadata:

Need on üle viidud


Siin Sa neid kustutada ei saa vaid seda tuleb Sul teha oma tahvelarvutis, sellest oli juba eelpool ka juttu.


Lõpuks ühenda oma tahvelarvuti kompuutriga ja sünkroniseeri ta iTunes'iga:

- Kui Sul on podcastide automaatne sünkroniseerimine Podcasts paanis sisse lülitatud, siis tehakse seda automaatselt.
- Või tee iTunes vasemas küljepaanis DEVICES all oma iPad seadmel paremklõps ja vali hüpikmenüüst käsk Sync.
- Või kliki iTunes vasemas küljepaanis DEVICES all oma iPad seadmele, ava paremal vaheleht/paan Podcasts ja kliki all nupule Sync.

< Tagasi sinna kust tulid...

Ülesse

 

< Tagasi iPad tahvelarvuti I. ossa ja SISUKORDA
< Tagasi Windows 7 pealehele ja sisukorda

 

Saada ka enda tuttavale lugemiseks!

Kui Sa saadad meili, siis on Sinu saadetavas kirjas selle lehe aadress juba
olemas ja muu saad ise juurde lisada.

Sisesta siia saaja e-mail aadress:

 

 

elaja koju | About Us | About Me | Site Map | POSTKASTI EI OLE! Sorry, no mailbox | © Ahv & Co Eesti Vabariik nov. 2008