Arvutiabi > Teenused (services); 2005

Ebavajalike teenuste (services) blokeerimine

 

 

Mida need teenused (Services) tähendavad:

 

Services töötavad nähtamatult, et toetada teiste programmide tööd. Üheks sellise teenistuse näiteks võib tuua HTTP Web server'i, mis toetab weebilehtede tööd Sinu koduses või siis väikefirma võrgus. Kui Sul on see teenistus oma võrgus sisse lülitatud, siis saad Sa oma saidi otse Internetti saata. Lisaks sellele võid Sa ka käivitada FTP service, et siis lubada kasutajatel laadida faile Internetti ülesse või siis sealt alla; võid kasutada ka omaenese Interneti meiliserverit, et hoida ja edastada meile ning võid kasutada veel teisi mitmesuguseid teenistusi. Kui vajalikke teenistusi ei ole kompuutrisse installitud, siis tuleb nad lisada nn Teenuste nimistusse (Services list) jne, aga kuna enamikel kodukasutajatel on võrkudega vähe pistmist, siis sellest siin juttu ei tee.
Kuid paljud teenistused paigaldatakse juba installeerimise ajal ja osa neist
lülitatakse kohe ka vaikimisi töösse. Osa neist vaikimisi aktiveeritud teenustest võib südamerahuga välja lülitada, sest nad on enamus kasutajatele mittevajalikud ja lausa ohtlikud Internetiühenduse seisukohast, pealegi nõuavad nad kompuutri ressursse ja seega aeglustavad arvuti tööd.

Allpool toongi ära tabeli, mille järgi võib siis seada vastavate teenuste käivitamisparameetrid. Antud tabeli loetelu ei tarvitse Sinu teenuste loeteluga ja nende seadistustega täielikult kokku langeda, sest see sõltub sellest, et milliseid komponente lisati/valiti Windows`i operatsioonisüsteemi installeerimisel ja milliseid programme Sa hiljem juurde installisid, sest sel juhul võidakse automaatselt lisada ning käivitada ka uusi teenistusi. Aga üldjuhul peaks nad ühte langema.
Tabelis tuuakse eraldi veergudes ära nii Windows XP Home kui ka Windows XP Pro. Peale selle on need andmed toodud ära pärast Service Pack 2 installimist opsüsteemi, aga kui Sul ei olegi mingeid Service Pack`e lisatud, siis leiate ikkagi siit tabelist vajalikud serviced/seadistused, mida võiks siis muuta!
Ärge nii uisapäisa neid service`id sisse/välja lülitage, sest nende tööst sõltuvad ka teised teenistused jne, ning kui lülitate mingi värgi valesti välja, siis on kuri karjas...; muidugi saab neid mingi jama korral jälle nende vaikimisi olekusse tagasi viia.

 

 

Selgitused seadistustele (allpooltoodud tabelis):

 

Automatic - Teenus stardib Windows'i alglaadimisel/käivitamisel.
Manual - Teenus stardib ainult siis, kui Windows seda vajab. Esineb ka juhte, et teenus siiski ei stardi "manual" seadistusega - seega, kui leiad, et teenuse käivitamine on vajalik, seadista teenuse startimine automaatseks (automatic).

Disabled - Seadistus blokeerib teenuse käivitamise ka siis, kui teenuse käivitamine vajalik on.

 

Teenuste muutmise aknale saad ligi mitut moodi, toon siin ära kaks moodust:

 

Esimene moodus:

 

1. Klõpsa Start, osuta Settings ja siis klõpsa Control Panel.

2. Tee 2x klõps Administrative Tools'il.

3. 2x klõps Services'il.

4. 2x klõps vajalikul service'l.

5. Startup type ripploetelust vali Disabled (või midagi muud, kui soovid).

6. Vajuta nupule Stop ja siis vajuta OK

 

 

Teine moodus (kindlam ja õigem moodus!):

 

1. Start - Run ja tipi klaviatuurilt käsk services.msc ning vajuta OK.

2. Nüüd tee avanenud akna paremas pooles vajalikul teenistusel hiire paremklõps ja vali käsk Properties (võid ka lihtsalt service'l teha 2x klõpsu)

3. Vali ripploetelust Startup type vajalik element (Disabled, Automatic või siis Manual), lõpetades tee arvuti ümberlaadimine.

 

 

NB! Et aga lihtsam oleks, siis vaata allpool tabelis just veergu "Tuleks seada nii" ja tolles veerus ongi pruuni värviga märgistatud need teenistused, milledele tuleks kehtestada parameeter Disabled (või siis Manual)!

 

 

 

Sea teenuste sätted vastavalt alltoodud tabelile:

 

Windows XP Home ja Pro(Service Pack 2) Teenuste Sätted:

Teenuse nimi
(Service)

Protsessi nimi (Task Manager'i aknas)

Vaikimisi Win XP Home

Vaikimisi Win XP Pro

Tuleks seada nii:

Mängimiseks, võrguühenduseks, printeri ja failide jagamiseks

Alerter

svchost.exe*

Disabled*
(Manual)

Disabled*
(Manual)

Disabled

Disabled

Application Layer Gateway Service

alg.exe

Manual

Manual

Manual

Disabled

Application Management

svchost.exe

Manual

Manual

Manual

Manual

Automatic Updates

svchost.exe

Automatic

Automatic

Automatic

Disabled

Background Intelligent Transfer Service

svchost.exe

Manual

Manual

Manual

Disabled

ClipBook

clipsrv.exe

Disabled*
(Manual)

Disabled*
(Manual)

Disabled

Disabled

COM+ Event System

svchost.exe

Manual

Manual

Manual

Disabled

COM+ System Application

dllhost.exe

Manual

Manual

Manual

Disabled

Computer Browser

svchost.exe

Automatic

Automatic

Disabled

Disabled

Cryptographic Services

svchost.exe

Automatic

Automatic

Automatic

Disabled

DCOM Server Process Launcher*

svchost.exe*

Automatic*

Automatic*

Automatic*

Automatic*

DHCP Client

svchost.exe

Automatic

Automatic

Automatic

Automatic

Distributed Link Tracking Client

svchost.exe

Automatic

Automatic

Manual

Disabled

Distributed Transaction Coordinator

msdtc.exe

Manual

Manual

Manual

Disabled

DNS Client

svchost.exe

Automatic

Automatic

Automatic

Disabled

Error Reporting Service

svchost.exe

Automatic

Automatic

Disabled

Disabled

Event Log

services.exe

Automatic

Automatic

Automatic

Automatic

Fast User Switching Compatibility

svchost.exe

Manual

Manual

Manual

Disabled

Fax

fxssvc.exe

Installimata

Installimata

Installimata

Installimata

Fax Service

Antud teenus on peale SP2 installeerimist nimetatud ümber "Fax"* teenuseks.

FTP Publishing*

inetinfo.exe

Pole saadaval

Installimata

Installimata

Installimata

FTP Publishing Service*

Antud teenus on peale SP2 installeerimist nimetatud ümber "FTP Publishing"* teenuseks.

HTTP SSL*

svchost.exe*

Manual*

Manual*

Manual*

Disabled*

Help and Support

svchost.exe

Automatic

Automatic

Manual*

Disabled

Human Interface Device Access

svchost.exe

Disabled

Disabled

Disabled

Disabled

IIS Admin

inetinfo.exe

Pole saadaval

Installimata

Installimata

Installimata

IMAPI CD-Burning COM Service

imapi.exe

Manual

Manual

Manual*
(Probleemide korral tuleks panna Automatic)

Disabled

Indexing Service

cisvc.exe

Manual

Manual

Disabled

Disabled

Internet Connection Firewall / Internet Connection Sharing*

See teenus on peale SP2 installeerimist nimetatud ümber
"Windows Firewall/Internet Connection Sharing"* teenuseks.

IPSEC Services

lsass.exe

Automatic

Automatic

Automatic*

Disabled

IPv6 Helper Service*

svchost.exe*

Installimata*

Installimata*

Installimata*

Installimata*

Logical Disk Manager

svchost.exe

Manual

Automatic

Manual

Disabled

Logical Disk Manager Administrative Service

dmadmin.exe

Manual

Manual

Manual

Disabled

Message Queuing

mqsvc.exe

Pole saadaval

Installimata

Installimata

Installimata

Message Queuing Triggers

mqtgsvc.exe

Pole saadaval

Installimata

Installimata

Installimata

Messenger

services.exe

Disabled*
(Automatic)

Disabled*
(Automatic)

Disabled

Disabled

MS Software Shadow Copy Provider

dllhost.exe

Manual

Manual

Manual

Disabled

Net Logon

lsass.exe

Manual

Manual*
(Automatic)

Disabled

Disabled

NetMeeting Remote Desktop Sharing

mnmsrvc.exe

Manual

Manual

Disabled

Disabled

Network Connections

svchost.exe

Manual

Manual

Manual

Manual

Network DDE

netdde.exe

Disabled*
(Automatic)

Disabled*
(Automatic)

Disabled

Disabled

Network DDE DSDM

netdde.exe

Disabled*
(Automatic)

Disabled*
(Automatic)

Disabled

Disabled

Network Location Awareness (NLA)

svchost.exe

Manual

Manual

Disabled*
(Kui SP2 ei ole installitud, siis las olla ta Manual)

Disabled

Network Provisioning Service*

svchost.exe*

Manual*

Manual*

Disabled*

Disabled*

NT LM Security Support Provider

lsass.exe

Manual

Manual

Manual

Manual

Peer Name Resolution Protocol*

svchost.exe*

Installimata*

Installimata*

Installimata*

Installimata*

Peer Networking*

svchost.exe*

Installimata*

Installimata*

Installimata*

Installimata*

Peer Networking Group Authentication*

svchost.exe*

Installimata*

Installimata*

Installimata*

Installimata*

Peer Networking Identity Manager*

svchost.exe*

Installimata*

Installimata*

Installimata*

Installimata*

Performance Logs and Alerts

smlogsvc.exe

Manual

Manual

Disabled

Disabled

Plug and Play

services.exe

Automatic

Automatic

Automatic

Automatic

Portable Media Serial Number

Muudeti ümber Portable Media Serial Number Service`ks*

Portable Media Serial Number Service*

svchost.exe*

Manual*
(Automatic)

Manual*
(Automatic)

Disabled

Disabled

Print Spooler

spoolsv.exe

Automatic

Automatic

Automatic

Automatic

Protected Storage

lsass.exe

Automatic

Automatic

Automatic

Disabled

QoS RSVP

rsvp.exe

Manual

Manual

Disabled

Disabled

Remote Ac0cess Auto Connection Manager

svchost.exe

Manual

Manual

Manual

Disabled

Remote Access Connection Manager

svchost.exe

Manual

Manual

Manual

Disabled

Remote Desktop Help Session Manager

sessmgr.exe

Manual

Manual

Disabled

Disabled

Remote Procedure Call (RPC)

svchost.exe

Automatic

Automatic

Automatic

Automatic

Remote Procedure Call (RPC) Locator

locator.exe

Manual

Manual

Manual

Manual

Remote Registry Service

svchost.exe

Pole saadaval

Automatic

Disabled

Disabled

Removable Storage

svchost.exe

Manual

Manual

Manual

Disabled

RIP Listener

svchost.exe

Installimata*

Installimata

Installimata

Installimata

Routing and Remote Access

svchost.exe

Disabled

Disabled*

Disabled

Disabled

Secondary Logon

svchost.exe

Automatic

Automatic

Disabled
(Mõnel juhul peaks ta olema Automatic, nt mul on ta Automatic peal)

Disabled

Security Accounts Manager

lsass.exe

Automatic

Automatic

Automatic

Disabled

Security Center*

svchost.exe*

Automatic*

Automatic*

Disabled*

Disabled*

Server

svchost.exe

Automatic

Automatic

Disabled

Disabled

Shell Hardware Detection

svchost.exe

Automatic

Automatic

Automatic

Disabled

Simple Mail Transport Protocol (SMTP)

inetinfo.exe

Pole saadaval

Installimata

Installimata

Installimata

Simple TCP/IP Services

tcpsvcs.exe

Installimata

Installimata

Installimata

Installimata

Smart Card

SCardSvr.exe

Manual

Manual

Disabled

Disabled

Smart Card Helper*

Antud teenus on peale SP2 installeerimist eemaldatud ning
kombineeritud "Smart Card" teenusega.

SNMP Service

snmp.exe

Installimata

Installimata

Installimata

Installimata

SNMP Trap Service

snmptrap.exe

Installimata

Installimata

Installimata

Installimata

SSDP Discovery Service

svchost.exe

Manual

Manual

Disabled

Disabled

System Event Notification

svchost.exe

Automatic

Automatic

Automatic

Disabled

System Restore Service

svchost.exe

Automatic

Automatic

Disabled
(aga võiks jätta ka Automatic, minul on ta Automatic)

Disabled

Task Scheduler

svchost.exe

Automatic

Automatic

Automatic

Disabled

TCP/IP NetBIOS Helper Service

svchost.exe

Automatic

Automatic

Disabled

Disabled

TCP/IP Printer Server

tcpsvcs.exe

Installimata

Installimata

Installimata

Installimata

Telephony

svchost.exe

Manual

Manual

Manual

Disabled

Telnet

tlntsvr.exe

Pole saadaval

Manual

Disabled

Disabled

Terminal Services

svchost.exe

Manual

Manual

Manual

Disabled

Themes

svchost.exe

Automatic

Automatic

Automatic

Disabled

Uninterruptible Power Supply

ups.exe

Manual

Manual

Disabled

Disabled

Universal Plug and Play Device Host

svchost.exe

Manual

Manual

Disabled

Disabled

Upload Manager*

Antud teenus on peale SP2 installeerimist eemaldatud.
(Kui SP2 ei ole, siis las olla Manual)

Volume Shadow Copy

vssvc.exe

Manual

Manual

Manual

Disabled

WebClient

svchost.exe

Automatic

Automatic

Disabled või Manual

Disabled

Windows Audio

svchost.exe

Automatic

Automatic

Automatic

Automatic

Windows Firewall / Internet Connection Sharing*

svchost.exe*

Automatic*

Automatic

Automatic

Disabled

Windows Image Acquisition (WIA)

svchost.exe

Manual

Manual

Manual

Disabled

Windows Installer

msiexec.exe

Manual

Manual

Manual

Manual

Windows Management Instrumentation

svchost.exe

Automatic

Automatic

Automatic

Automatic

Windows Management Instrumentation Driver Extension

svchost.exe

Pole saadaval

Manual

Manual

Manual

Windows Time

svchost.exe

Automatic

Automatic

Disabled
(kasutatakse võrgu puhul ainult)

Disabled

Wireless Zero Configuration

svchost.exe

Automatic

Automatic

Disabled

Disabled

WMI Performance Adapter

wmiapsrv.exe

Manual

Manual

Disabled

Disabled

Workstation

svchost.exe

Automatic

Automatic

Automatic

Automatic

World Wide Web Publishing*

inetinfo.exe*

Pole saadaval

Installimata

Installimata

Installimata

World Wide Web Publishing Service*

Antud teenus on peale SP2 installeerimist nimetatud ümber "World Wide Web Publishing"* teenuseks.

"*" (tärn) tähistab muutusi SP1-lt üleminekul SP-2-le - see pole oluline...

 

 

 

 

Tagasi abilehele
või siis vajuta üleval oma brauseriakna tööriistaribal
nuppu tagasinupp, et minna tagasi täpselt sinna, kus Sa pooleli jäid!