Kuidas lahendada printimisprobleeme Windows 95, Windows 98 ja Windows Millennium Edition (ME) operatsioonisüsteemides.

 

Sisukord:


Sissejuhatus (oluline)
Kontrolli kõigepealt oma printerit (seadet ennast) (oluline)
Kontrolli printeri seadistusi/omadusi (Printer Properties dialoogiaknas) (oluline)
Spool data format(spuulimise andmeformaat) (oluline)
Kasuta Windows 95, Windows 98, Windows Millennium Edition`i Printimise Vigadeotsijat (Print Troubleshooter)
Windows 95 Print Troubleshooter
Windows 98 Print Troubleshooter
Windows Me Print Troubleshooter
Vaata Printers.txt faili
Proovi printida test/kontrolldokumenti oma tekstiredaktorite Notepad või WordPad`i abil (oluline)
Proovi printida käsurealt (Command Prompt) või proovi printida Lpt1.dos abil (oluline)
Käsurealt printimine (Command Prompt)
Prindi Lpt1.dos
Sul õnnestus printida käsurea kaudu (Command Prompt) kuid mitte Windows`i enese programmidest (Windows-Based Programs) (oluline)
Kui printimisprobleemi põhjustas ainult üks programm (st teiste programmmidega prindib korralikult) (oluline)
Eemalda või siis installeeri ümber oma printeri draiver (printer driver) (väga oluline)
Kõvaketta hooldamine (alati oluline)
Eemalda ajutised failid (Temporary Files) ja nn spool failid
Käivita ScanDisk ja Disk Defragmenter
Kontrolli, et kas Sinu printeri port on konfigureeritud ja töötab õieti (oluline)
Kasuta Device Manager`i, et kontrollida pordi seadistusi (Port Settings)
Eemalda ja installi ümber printeri port (Printer Port)
Read-Only Win.ini fail

 

 

 

Sissejuhatus:

 

Antud dokumendis toon ära selle, et kuidas lahendada printimisega tekkivaid probleeme siis kui Sinu kompuuter baseerub kas siis Windows 95, Windows 98 või Windows Millennium Edition(ME) operatsioonisüsteemile! See juhis käib igat tüüpi printerite kohta: nii tindiprinterite, laserprinterite, multifunktsionaalsete printerite (st nn kombainprinterite kohta, milledega saab nii printida, skaneerida kui ka kopeerida), postscriptprinterite, mittepostscriptprinerite ja muud tüüpi printerite kohta. Siin tuuakse ära üldised kõige sagedamini esinevad probleemid ja nende lahendamise viisid.

 

NB! Kes jooksutab aga Windows XP operatsioonisüsteemi, see saab infot sealt!

 

 

 

Kontrolli oma printerit ennast:

 

Paljud printeriga seotud probleemid võivad olla seotud printeriseadme enesega. Alati kui tekib printimisega probleeme, siis kõigepealt kontrolli:

 

• Kontrolli, et kas Sinu printeri toitepistik on ikka ilusti voolupistikus.
• Kontrolli, et kas Sinu printeri enese ühendusjuhe/kaabel on korralikult ühendatud printeri pordiga (st arvutibloki tagaosas oleva printeri ühenduspistikuga, tavaliselt on selleks kas LPT1-port või tänapäeval ka USB-port). Vaata, et seesama ühenduskaabel oleks õieti ühendatud ka printeri enesega (st prineri enese vastavasse pistikusse). Väga sagedasti ongi just ühenduskaabli ja voolukaabli ebakorrektne ühendus vea põhjustajaks, Sul tuleb neid kaableid kontrollida, ühenda need kasvõi uuesti lahti ja siis ühenda jälle tagasi...

 


NB! Vaata nende LPT ja USB portide fotosid ning selgitavat infot sealt!

 


• Kontrolli, et kas printerisse on ikka paber sisse pandud(või siis vastav printimisvahend: fotopaber, ümbrik jne) ja et kas paber ei ole ummistunud. Kaasaegsamate ja kallimate printerite puhul, isegi kui paber on printeris olemas, ava paberisahtel ja sulge ta siis uuesti...
• Kontrolli, et kas tindikassetid sisaldavad tinti/värvi ja et kas nad on korralikult paigaldatud. Kui Sa ei ole kaua aega printinud, siis võib juhtuda, et printeri värvi pritsimismehhanism on koos selles oleva tindiga ära kuivanud, sel juhul tuleb see puhastada (vaata oma printeri dokumentatsioonist, et kuidas seda taha, aga osadel printeritel on selleks oma vahend olemas ja see tuleb käivitada siis Sinu printeri omadusteaknast - kuidas aga seda omadusteakent avada, sellest tuleb edaspidi juttu). Ära osta endale neid tindi/värvikassette tagavaraks, kauaaegsel seismisel võivad need ära kuivada...
• Kui Sinu printer omab online-offline seadistust või sellist nuppu, siis kontrolli, et kas printer on ikka online reziimis.
Lülita korraks enda printer välja ja lülita ta siis 5-10 sekundi pärast jälle sisse. See vahend aitab sagedasti, sest printer hakkab streikima väga tihti just printeri mälu ületäitumisel...
Tihti aitab ka see kui teed oma kompuutri ümberlaadimise (restardi).
Kui Sinu printeril on olemas ka menüünupp, siis vajuta lihtsalt seda ja ka siis võib kõik jälle korda saada; kallimate/moodsamate laserprinterite olemasolul ava ja sulge korraks tindikassettide paigalduskaant ja tee sedasama ka paberi sissesõõtmise sahtliga, ka see aitab mõnikord.
• Kui paigaldad alles uut printerit, siis vaata, et järgid täpselt printeri tootjatehase installeeerimisjuhiseid ja et oleks installeeritud ka tootja poolt kaasaantud printeri draiver (laserplaadi või disketiga kaasa antud)! Kui ostad kellegi käest vana printeri, siis ära unusta müüjalt küsida ka printeri draiverit. Kui ostad printeri poest, siis peavad ka nemad selle draiveri kaasa andma(nüüd tavaliselt eraldi CD-plaadil).


Draiver - see on pisike programmike, mis on nagu vahendaja Sinu kompuutri ja mingi seadme vahel, st ta juhib Sinu seadet ja edastab kompuutri ning seadme käskusid ning andmeid, antud juhul on siis selleks seadmeks Sinu printer ja draiveriks printeriga kaasaantud draiver, mis asub siis kas disketil või CD-plaadil.
Aga tulevikus tuleks Sul minna oma printeri tootja kodulehele ja sealt alla laadida oma printeri draiveri uusim versioon ja ka muud uuendused, tihti on printeri tarkvaral selleks olemas ka vahend, mis ise teatab Sinule printeri uuendamise võimalustest. Või näiteks kui Sa lähed HP kodulehele, siis on Sul võimalus seal klõpsata ühele lingile, mis käivitab nende saidi testimisvahendi, mis tuvastab siis ise, et kas Sul on vaja uuendada HP printerit, juhul, kui see Sul on... Ja kui on vaja, siis tehakse seda juba automaatselt, ilma, et Sa peaksid ise midagi eriti tegema.

 


NB! Väga sagedasti ei saa printida pärast seda kui olid midagi oma opsüsteemis muutnud, näiteks teinud tema parandusinstalleerimise (repair install), sel juhul aitab tavaliselt see kui võtad oma printeri draiveri disketi või siis CD-plaadi ja installeerid selle draiveri uuesti opsüsteemi(lihtsalt sisestad plaadi CD/DVD ROM sahtlisse ja installid... või teed seda siis oma printeri omadusteakna kaudu, sellest tuleb veel juttu).

 


• Kui Sinu printeri dokumentatsioon käsitleb veaprobleeme, siis uuri ka neid...
• Kui on võimalik, siis täida ka oma printeri enesetest. Printeri "enesetestimise vahend" ("self-diagnostic" tool) võib samuti lahendada probleemid. Selline enesetestimine on eri printeritel erisugune ja seda vaata juba oma printeri dokumentatsioonist.

 

Kui Sul on aga ligipääs mingile teisele kompuutrile, siis kontrolli, et kas Sinu printer selle teise arvutiga töötab.
Kui selles esimeses peatükis toodud osade punktide kontrollimisel ei hakka printer tööle või siis ei funksi ta ka pärast teise arvutiga ühendamist, siis tuleb Sul ta remonti viia! Üldiselt ei maksa tänapäeval neid remontida vaid tuleks kohe uus printer osta!


Ülesse

 

 

 

Kontrolli printeri seadistusi/omadusi(Printer Properties dialoogiaknas):

 

Kui Sinu printer prindib kehvalt või ei prindi täielikult, siis:


1. Kõpsa Start, osuta Settings ja siis vajuta Printers (st Start - Settings >Printers).
2. Tee oma printeriikoonil hiire paremklõps ja vali käsk Properties.
3. Kontrolli, et kas Sinu printeri omadused on selles dialoogiaknas ikka õieti seatud, infot selle kohta saad kas siis oma printeri dokumentatsioonist või siis tema kodulehelt. Seal on ka tavaliselt nupp Print Test Page (Prindi Kontrolldokument), kasuta ka seda...


NB! Antud omadusteaknast tuleb veel edaspidi juttu!

 

 

 

Spool data format(spuulimise andmeformaat):

 

Mis asi on spooling (spuulimine)?


See tähendab mingite tööde (andmete) panemist puhvrisse (buffer), mälu spetsiaalsesse oblastisse või siis kõvakettale, kuhu siis mingi seade saaks hiljem nendele töödele/andmetele ligipääsu kui ta on selleks valmis.
Mälupuhvrisse(memory buffer pannakse ajutiselt igasuguseid andmeid ja neile saab ligi ning neid saab muuta suvalises kohas antud puhvris, pealegi saab sellisesse puhvrisse lisada andmeid suvalisse kohta. Kuid spooling`u korral lisatakse valmis andmed ainult puhvri lõpuossa ja nendele ei saa ligi suvalisest kohast ning neid ei saa ka muuta selles puhvris!
Peamisi spooling`u rakendusi on printimise spooling (print spooling). Printimise spuulimisel laetakse dokumendid puhvrisse (tavaliselt kõvaketta vastavasse oblastisse) ja printer tirib need sealt siis välja kui ta leiab selleks sobiva momendi... Kuna dokumendid asuvad puhvris, kuhu neile võib printer siis igal ajal ligi pääseda, siis võib kasutaja tegeleda oma kompuutris teiste ülesannetega kuna printimine toimub tagaplaanil (varjatult). Spooling lubab kasutajatel saata printimisele järjest mitu tööd ilma, et nad peaksid ootama kuni printer ühe dokumendi printimise lõpetab.


Üks peamisi printeri probleeme on ka spuulimise andmeformaat (spool data format). Windows 95, 98-s on sisseehitatud tugi järgmistele andmeformaatidele:

Printeritele, mis ei ole PostScript printerid (non-PostScript printers) spoolitakse kõik väljaminevad andmed EMF formaadis.
Postscript printeritele aga spoolitakse kõik väljaminevad andmed RAW formaadis. (RAW-formaadis printimine võtab ligi kaks korda kauem aega...). Oma printeri dokumentatsioonist või siis tarkvarast saad teada, et kas Sinu printer on postscript printer või ei ole ta seda.
Tegelikult ei ole see aga nii lihtne. Kui Sul tekib mitte-Postscript või siis Postscript printeriga printimisel probleeme, siis kontrolli algul, et kas Sinu printerile on ikka kehtestatud õige andmeformaat ja kui kõik on korras, aga ikkagi esineb probleeme, siis vaheta antud andmeformaat teise vastu välja. Proovi siis uuesti printida.

 

 

Et kontrollida Spool Data formaati, selleks tee:

 

1. Kõpsa Start, osuta Settings ja siis vajuta Printers (st Start - Settings >Printers).
2. Tee oma printeriikoonil hiire paremklõps ja vali käsk Properties.

3. Printer Properties dialoogiaknas ava leht Details.
4. Lehel Details klõpsa nupule Spool Settings. Ilmub Spool Settings dialoogiaken:


spoolimise seadmine


5. Klõpsa Spool data format ripploetelukasti noolekesele ja vali erinev andmeformaat.


Ülesse

 

 

 

Windows 95, Windows 98, Windows Millennium Edition Print Troubleshooter(Printimise Vigadeotsija):

 

Windows 95, Windows 98 ja Windows Millennium Edition (Me) sisaldavad ka Print Troubleshooter instrumenti. Et teda kasutada:


Windows 95 Print Troubleshooter


1. Klõpsa Start ja siis Help.
2. Lehel Contents tee kahekordne klõps teemal Troubleshooting.
3. Tee kahekordne klõps teemal If You Have Trouble Printing.

 

Windows 98 Print Troubleshooter


1. Start > Help.
2. Klõpsa Troubleshooting, klõpsa Windows 98 Troubleshooters ja siis klõpsa Print.

 

Windows Me Print Troubleshooter


1. Klõpsa Start ja siis Help.
2. Klõpsa Troubleshooting, klõpsa Hardware & System Device Problems, klõpsa Hardware, Memory, & Others ja siis klõpsa Printing Troubleshooter.


Ülesse

 

 

Vaata Printers.txt faili:

 

Windows 95, Windows 98 ja Windows Me sisaldavad faili, mida kutsutakse Printers.txt ja ta asub Windows´i kaustas (st tavaliselt C:\Windows). Antud fail sisaldab enimlevinud printeri probleeme ja ta võib aidata Sul lahendada viga...

 

 

 

Proovi printida kontroll-leht oma Notepad`ist või siis WordPad`ist:

 

1. Kuna antud tekstiredaktorid on Windows`is alati olemas, siis: tee oma kompuutri ümberlaadimine, klõpsa Start, osuta Programs, osuta Accessories ja siis klõpsa Notepad või WordPad. (St Start - Programs - Accessories > Notepad või siis WordPad)
2. Tipi Notepad`is või siis WordPad`is mingi tekst ja püüja seejärel printida see tekst välja. Kui Sul printimine õnnestub, siis on viga ainult ühes programmis, see programm, millest Sa eelnevalt ei suutnud printida ja loe siis altpoolt sektsiooni "Kui printimisprobleemi põhjustas ainult üks programm(st teiste programmmidega prindib korralikult)". Kui Sul aga ei õnnestu Notepad`ist või WordPad`ist printida, siis loe kohe altpoolt sektsiooni "Proovi printida käsurealt(Command Prompt) või proovi printida Lpt1.dos abil".


Ülesse

 

 

 

Proovi printida käsurealt (Command Prompt) või proovi siis printida Lpt1.dos abil:

 

Printimine käsurealt (Command Prompt):

 

Märkus: USB-ühendusega printerid ei toeta võib olla printimimist käsurealt või siis Lpt1.dos kasutamist(sellest tuleb siin edaspidi ka juttu). USB-ühendusega printer tähendab seda, et Sinu printeri ühenduskaabel on torgatud arvutibloki USB pessa, tänapäeval tulevad tihti müügile juba ainult USB-ühendusega printerid ja ka muud seadmed, aga neid võib ka teistesse portidesse ühendada (näiteks printerit LPT1 porti/pistikupessa). Loomulikult on USB-ühendus kiirem ja ühte USB porti võib ühendada hulga seadmeid...


Vaata nende LPT ja USB portide fotosid ja selgitavat infot sealt!

 

 

Käsurealt (command prompt) printimine on vajalik, et teha kindlaks kas Sinu printer on arvutiga ühendatud korrektselt ja kas ta suudab Sinu kompuutrist võtta vastu instruktsioone, mis kopeertakse arvutist printerisse.


Tee seda nii:


1. Kontrolli, et printer oleks sisse lülitatud ja et ta oleks online`s ilma ühegi printeri veateateta.
2. Kontrolli, et seadmed, mis jagavad printerit ja ka muud seadmed (näiteks nagu SCSI CD-ROM-id, Zip seadmed jne) ei oleks ühendatud Sinu printeri ja kompuutri vahele.
3. Tee kompuutri ümberlaadimine (restart) ja lae ta ümber mitte tavalisse vaid kaitstud režiimi ning käsureale (MS DOS režiimi):

 

Windows 95 puhul--kui ekraanile ilmub teade "Starting Windows 95" vajuta klahvi <F8> ja seejärel vali Startup menüüst rida Safe Mode Command Prompt Only.

 

 

Märkus: Windowsile-baseeruvad programmid ei saa printida kui Sa stardid Windows 95`e režiimis Safe mode (st Kaitstud režiimis).

 

 

Windows 98 puhul--tee arvuti restart ja vajuta ning hoia all klahvi <CTRL> pärast seda kui kompuuter on lõpetanud enesetestimise ((st Power On Self Test (POST)) ja vali siis käsk Safe Mode Command Prompt Only.

 

 

Safe mode'st (Kaitstud režiimist) võid lugeda ka sealt!.

 

 

4. Nüüd tipi käsureale allpooltoodud käsud ja vajuta klahvile <ENTER>:

 

TÄHELEPANU: Järgmised käsud eeldavad, et Sinu printer on ühendatud arvutibloki LPT1 porti (see on vaikimisi printeri port, arvatavasti Sul ongi ta sinna ühendatud või siis tänapäeva arvutitel võib olla printer ühendatud hoopis USB porti). Kui aga Sinu printer on ühendatud erinevasse, st mingisse muusse printeri porti, siis sel juhul asenda allpooltoodud käsus see vaikimisi LPT1 pordi number oma õige pordi numbriga. Samuti eeldavad need käsud, et Sinu Windows`i kaustas (C:\Windows) on olemas ka Mouse.txt fail. Kui seal aga ei ole seda Mouse.txt faili, siis proovi tema asemel License.txt faili, Support.txt faili või Config.txt faili sellestsamast Windowsi kaustast.

 

 

Standartse printeri olemasolul tipi käsk:

 

copy c:\windows\mouse.txt lpt1

 

Laserprinter:

 

copy c:\windows\mouse.txt lpt1 /b

 

PostScript printer(Windows 95 olemasolul ainult):

 

copy c:\Windows\System\testps.txt lpt1

 

MÄRKUS: Antud käsud kopeerivad faili Sinu printerisse. Kui teda ei prindita või kui Sa saad Write Fault veateate, siis võib probleem olla printeri pordis, printeri kaablis või siis printeris endas. Sa võid proovida mingit teist printeri kaablit või kui võimalik siis teist printerit. Kui Sa aga suudad printida sellelt käsurealt, kuid ei suuda trükkida Windows`ist enesest, siis loe allpooltoodud punkti "Sul õnnestus printida käsurea kaudu (Command Prompt) kuid mitte Windows`i enese programmidest(Windows-Based Programs)".

Kui Sa kopeerid faili mõnele tindi või laserprinterile, siis tuleb Sul võib olla vajutada ka Form Feed või Resume nupule pärast seda, kui printer võttis töö vastu, muidu ei väljasta printer võib olla prinditud paberit...

 

 

 

Prindi Lpt1.dos porti:

 

Printimine Lpt1.dos porti on sarnane printimisega faili ja siis selle faili kopeerimisega printeri porti (st printerisse).


Märkus: Printimine faili tähendab seda, et näiteks kui Sul printer "streigib" ajutiselt või siis Sul ei olegi teda, siis võid Sa oma dokumendid printida faili (st mitte printerisse vaid hoopis oma arvuti kõvakettale spetsiaalse failina; neile paneme siis laiendid .prn või .ps). Ja hiljem võid Sa siis selle dokumendi(faili) oma printerist välja printida. Aga Sa võid ka selle faili kopeerida disketile (või saata kellelegi emailiga) ning siis võid antud disketilt need dokumendid printida välja suvalisest kompuutrist millega on printer ühendatud(kuid antud juhul pead Sa enne oma dokumendi printimist faili teadma ka seda, et mis tüüpi printerisse sa selle faili trükkimisele viid ja siis vastavalt ka tegutsema... või siis peab too teine printer olema sama tüüpi nagu ka Sinu printer!). Oma dokumendi saad Sa printida faili kas siis oma printeri dialoogiaknast(vali parameeter Print to file)või siis käsurealt ((Command Prompt`ilt---näiteks võiks olla selline käsk copy c:\windows\desktop\proov.txt lpt1 /b(siin prindime faili dokumendi nimega proov.txt, mis asub töölaual (desktop) ja printer on ühendatud porti LPT1, /b-- antud võti/parameeter tähendab binaarsete andmete printimist). Sõnade copy ja c:\windows\desktop\proov.txt ja lpt1 ning /b vahele tuleb panna tühik (tühiklahv)!

 

Et lubada Lpt1.dos porti Windowsis, selleks:


1. Klõpsa Start - Settings > Printers.
2. Tee oma printeriikoonil hiire paremklõps ja vali käsk Properties.
3. Ava leht(tab) Details ja klõpsa Add Port.
4. Add Port dialoogiaknas klõpsa Other, siis klõpsa Local Port, vajuta OK ja siis tipi tekstikasti Enter A Port Name nimetus lpt1.dos. Vajuta OK.

 

Kui Sa ei saa printida LPT1.DOS-i Windowsi normaalreziimis, siis restardi oma kompuuter Safe mode`sse ja proovi uuesti.

 

Windows 95 puhul vajuta klahvi <F8> siis, kui pärast arvuti ümberlaadimist ilmub ekraanile kiri "Starting Windows 95" ja vali siis Safe Mode Command Prompt Only.

 

 

MÄRKUS: Windows`ile-baseeruvad programmid ei saa printida siis kui Sa käivitad Win 95 "Kaitstud režiimis".

 

 

Windows 98 puhul: Tee arvuti restart ja vajuta ning hoia all klahvi <CTRL> pärast seda kui kompuuter on lõpetanud enesetestimise ((st Power On Self Test (POST)) ja vali siis käsk Safe Mode Command Prompt Only.

Kui Sa suudad printida LPT1.DOS-i Kaitstud režiimis, siis loe järgmist artiklit (inglise keeles).

 

Ülesse

 Sa saad printida käsurealt(Command Prompt) aga mitte Windows`i Programmmidest:

 

1. Klõpsa Start - Settings > Printers.
2. Tee paremklõps oma kasutataval printeriikoonil ja vali käsk Properties.
3. Ava leht Details, klõpsa Spool Settings ja siis klõpsa Print Directly To The Printer (st prindi otse printerisse ehk andmete eelneva spoolimiseta).

 

 

MÄRKUS: Kui Sinu lokaalne printer on ühiskasutatav(st teda kasutavad mitu kompuutrit), siis parameeter Print Directly To The Pinter ei ole ligipääsetav. Sel juhul peata printeri ühiskasutamine (sellesama oma printeri Properties dialoogiakna kaudu).

 


4. Kui Sinu printer toetab kahesuunalist kommunikatsiooni(bi-directional communication), siis vali sealtsamast ka raadionupp Disable bi-directional support for this printer.
5. Klõpsa OK ja siis jälle OK.
6. Nüüd proovi siis printida kas Notepad`ist või WordPad`ist mingit teksti.
7. Kui Sul see õnnestub, siis proovi sealsamas dialoogiaknas, kus Sa äsja olid, paigaldada spool settings ja bi-directional toe erinevaid kombinatsioone seni, kuni leiad kombinatsiooni mis töötab. Näiteks proovi väljalülitatud bi-directional toega RAW ja EMF spool data format seadistusi. Proovi ka bi-directional toega RAW spool data format`i.

 

RAW on ainuke spool data formaat, mida toetavad PostScript printerid.

 

Ülesse

 

 

 

Kui ainult ühe programmiga esinevad printimisprobleemid:

 

Kui Sul esineb printimisega probleeme ainult ühest programmist, siis näitab see, et tegemist ei ole Windowsi enesega vaid just selle antud programmi või siis Sinu riistvara probleemiga. Kui Sa saad printida näiteks Notepad`ist või WordPad`ist ja ka teistest programmidest, siis proovi järgmisi samme, et leida ülesse probleem, midas sisaldab see programm, mis ei lase printida:

 

1. Mõtle selle üle, et mis probleem täpselt on. Näiteks, kas Sinu programm prindib graafikat korralikult või siis esineb probleeme hoopis fondi (kirja) printimisega?
2. Kas jama esineb ainult ühe dokumendi printimisel või siis kõikide dokumentidega? Proovi printida tühi dokument sellest programmist ja kui see õnnestub, siis on tegemist nähtavasti kas mäluga või siis fontidega.
3. Kas Sa kasutad 32-bit või siis 16-bit`ist programmi? 32-bit`ised programmid kasutavad süsteemiregistrit, et hankida vajalikku infot, aga 16-bit`ised programmid võivad kasutada .INI faile. Kui Sul on probleeme 16-bit`ise programmiga; siis:
4. Uninstall`i see programm ja installeeri ta siis uuesti. Üldiselt aitab kõikide programmide uninstallimine ja siis uuesti installimine likvideerida igasuguseid probleeme...
5. Otsi ülesse oma programmi koduleht ja vaata kas seal on infot antud probleemi kohta, seejuures tuleks sealt kodulehelt alla laadida ka kõik parandused/täiendused või siis uuendada (upgrade) antud programmi.


Ülesse

 

 

 

Kõrvalda algul ja siis installeeri ümber oma printeri draiver(driver):

 

See punkt on küllaltki oluline, seda moodust läheb mõnikord üsnagi sagedasti vaja...

 

1. Start - Settings > Printers.
2. Tee vajalikult printeriikoonil paremklõps ja vali kontekstmenüüst käsk Delete.

 

 

MÄRKUS: Kui Sind hoiatatakse, et hävitatakse kõik failid, mis on seotud antud printeriga, siis klõpsa Yes.

 


3. Start - Settings > Printers.
4. Tee 2x klõps ikoonil Add Printer ja siis järgi Add Printer Wizard`i (nõustaja) instruktsioone, et teha oma printeri draiveri ümberinstalleerimine.
5. Nüüd kontrolli, et kas printimisprobleem lahenes. Kui ikka on jama, siis jätka järgmise sammuga.
6. Proovi kasutada "Generic/Text Only" printeri draiverit oma printeri jaoks. Selline testimine aitab tuvastada, et kas Sinu printimisprobleem on seotud Sinu printeri draiveriga või ei ole. Selleks tee:

a. Start - Settings > Printers.
b. Tee 2x klõps ikoonil Add Printer ja siis järgi Add Printer Wizard`i (nõustaja) instruktsioone, et installida Generic/Text Only printeri draiver kui lokaalne printer.
c. Nüüd tee jälle prooviprintimine, et näha kas antud draiveriga saab printida. Kui Sul see õnnestub, siis on nähtavasti viga Sinu printeri draiveris, mida Sa (õigemini Sinu printer) siiamaani kasutas....


Mine oma printeri tootja kodulehele ja proovi sealt alla laadida uus draiver (ka tema uusim versioon) või kui Sul on olemas diskett või CD-plaat oma printeri draiveriga, siis installi ta sellelt uuesti oma süsteemi.

 

TÄHTIS! Kui Sa aga kasutad kolmandate firmade draiverit(st näiteks seda draiverit, mis Sulle poes koos uue printeriga kaasa anti), siis algul uninstalli oma vana draiver ja installeeri seejärel kas disketilt või CD-plaadilt oma printeriga kaasaantud õige draiver! Uuri ka oma printeri dokumentatsiooni ses küsimuses...


Ülesse

 

 

 

Kõvaketta hooldamine:

 

Printimisprobleemid võivad tekkida ka siis, kui Sinu kõvakettal on palju ajutisi faile või ta on siis fragmenteeritud või rikutud või siis sisaldab mitte rohkem kui 3MB vaba ruumi (tänapäeval ei peaks see siiski probleem olema, sest saadaval on ju suure mahuga kõvakettad...).


Tee nii:


Eemalda ajutised failid(temporary files) ja spool failid:


1. Windows 95 puhul vajuta klahvi <F8> siis, kui pärast arvuti ümberlaadimist ilmub ekraanile kiri "Starting Windows 95" ja vali siis Safe Mode Command Prompt Only.

Windows 98 puhul--tee arvuti restart ja vajuta ning hoia all klahvi <CTRL> pärast seda kui kompuuter on lõpetanud enesetestimise ((st Power On Self Test (POST)) ja vali siis käsk Safe Mode Command Prompt Only.

2. Tipi nüüd käsureale käsk set ja vajuta klahvi <ENTER>. Kirjuta ülesse TEMP muutuja (variable) aadress (lihtsamalt õeldes on see ajutiste failide kausta aadress, mis peaks tavaliselt olema aadressil: C:\Windows\TEMP).
3. Mine nüüd sinna kohta/aadressile, mille Sa sammus 2 ülesse kirjutasid. Näiteks, kui TEMP on pandud C:\Windows\Temp, siis tipi käsureale cd\windows\temp ja vajuta <ENTER>.
4. Kustuta kõik ajutised failid(temporary files) sellest kaustast. Tavaliselt omavad ajutised failid faililaiendit .tmp. Seega tipi nüüd käsureale käsk del *.tmp ja siis vajuta <ENTER>.
5. Tipi cd\windows\spool\printers ja vajuta <ENTER>, et minna spool kausta.
6. Kustuta kõik spool failid sellest kaustast. Spool failide laienditeks on tavaliselt .spl. Et kustutada neid faile, tipi del *.spl ja vajuta <ENTER>.

 

 

 

Käivita programmid ScanDisk ja Disk Defragmenter:

 

1. Tee oma kompuutri ümberlaadimine tavalisse reziimi.
2. Klõpsa Start - Programs - Accessories - System Tools > ScanDisk.
3. Kui antud ScanDisk programm lõpetab, siis klõpsa Start - Programs - Accessories - System Tools > Disk Defragmenter. Ära selle programmi ajal oma kompuutrit kasuta ja sulge enne kõik programmid ning lülita välja ka ekraanisäästja (screensaver).


Ülesse

 

 

 

Kontrolli, et kas Sinu printeri port on konfigureeritud ja kas ta töötab õieti:

 

Kasuta Device Manager´i abi, et kontrollida pordi seadistusi:

1. Tee ikoonil My Computer hiire paremklõps ja vali käsk Properties, ava leht Device Manager, tee 2x klõps real Ports (COM & LPT) ja siis tee 2x klõps oma printeri vastaval pordil, st sellel pordil, mida kasutab Sinu printer ((näiteks Printer Port (LPT1), mis ongi vaikimisi printeri pordiks)).
2. Uues dialoogiaknas ava leht Resources ja kontrolli, et kas seal on kõik korras. Näiteks on input/output (I/O) ulatus standartse LPT1 pordi jaoks 0378-037A (aga füüsiline LPT2 port kasutab tavaliselt I/O 278). Samuti vaata, et akna allosas oleks kirjutatud rida "No conflicts".
Kui esineb konflikte, siis loe seda artiklit (inglise keeles).Printeri pordi eemaldamine ja ümberinstalleerimine:

 

Paljusid printeri pordiga seotud probleeme saab lahendada pordi eemaldamisega ja siis tema ümberinstalleerimisega:


1. Tee paremklõps ikoonil My Computer, klõpsa Properties ja ava leht Device Manager.
2. Tee 2x klõps real Ports (COM & LPT), et laiendada kaustapuud ja siis märgista oma printeri vastav port((näiteks kasutad Sa tavaliselt porti Printer Port (LPT1)).
3. Klõpsa alla asuvale nupule Remove, siis vajuta OK ja tee kompuutri ümberlaadimine.
4. Nüüd tuvastab Windows automaatselt Sinu printeri pordi ja täida ekraanile ilmuvaid juhiseid, et lõpetada pordi ümberinstallimine.
Kui aga Sinu porti ei suudeta pärast restarti automaatselt tuvastada, siis:

a. Klõpsa Start - Settings > Control Panel ja tee 2x klõps ikoonil Add New Hardware.
b. Windows 95 opsüsteemi puhul klõpsa Next, siis klõpsa No ja siis jälle Next.

Windows 98---klõpsa Next ja jälle Next, et et otsida plug and play seadmeid. Kui Sinu porti ei leita, siis klõpsa "No, the device isn't in the list," klõpsa Next, klõpsa "No, I want to select the hardware from a list" ja siis klõpsa Next.

 

 

MÄRKUS: Kui aga Windows 98 leiab Sinu pordi ülesse, siis kui ta otsib plug and play seadmeid, siis klõpsa "Yes, the device is in the list," märgista loetelus see seade ja klõpsa jälle Next ja siis Finish.

 

 

c. Klõpsa Ports (COM & LPT) ja siis Next.
d. Klõpsa (Standard port types) kastis Manufacturers, klõpsa Printer Port kastis Models ja siis Next.
e. Järgi ekraanile ilmuvaid juhiseid ja siis klõpsa Finish.


Kui pordi installimine on lõppenud, tee uuesti kontrollprintimine...


Ülesse

 

 

 

Read-Only parameeter Win.ini failis:

 

Mõned printeri probleemid võivad tekkida seoses Win.ini failis oleva Read-Only atribuudiga. Sa ei saa võib olla lisada või siis kõrvaldada printereid või siis muuta printerit vaikimisi printeriks:


1. Klõpsa Start - Find > Files or Folders.
2. Otsimisakna tekstikasti Named tipi sõna win.ini.
3. Kastis Look In vali ketas, kus asub Windows`i kaust(tavaliselt C: ketas) ja siis klõpsa Find Now.
4. Tee Win.ini failil paremklõps ja vali käsk Properties.
5. Kui ruudus Read-Only on "linnuke", siis klõpsa seda, et ta kaoks..., st ruut peab tühi olema.
6. Klõpsa OK.
7. Sulge Find aken ja tee kompuutri ümberlaadimine.


Ülesse

 

 

 

Sa võid ka selle dokumendi välja printida, mnjah..., kui Sul ikka printer töötab:

 

 

 

 

Tagasi arvutiabisse

 

Arvutiabi > Printimisprobleemid 2005