Unix käsud

 

NB! Kuna neid FTP käskusid on palju, siis toon siin ära neist põhilised.


Märkus! Siintoodud UNIX`i käsud ei sobi graafilistele FTP programmidele, näiteks nagu: FUGU, FETCH, WINSCP või WS_FTP.

--------------------------------------------------------------------------------

 

I. Ühenduse avamine ja sulgemine:

 

ftp - alustab FTP sessiooni
open hostname - võtab ühendust määratud host'iga (näiteks serveriga/kompuutriga, kus asub meie koduleht)
close - sulgeb ühenduse (aga mitte FTP sessiooni!)
quit - lõpetab FTP sessiooni

 

II. Lehitsemine (browsing) eemalolevas kompuutris/serveris:

 

dir - kuvab eemalolevas masinas kõikide kaustade/kataloogide loetelu
dir test* - kuvab ainult neid faile ja kaustu, millede nimed algavad sõnaga "test..."
ls - sama mis ka käsk dir, kuid kuvab lihtsustatud failide loetelu

 

III. Kaustad/kataloogid (directories) FTP-s:

 

pwd - prindib jooksva eemaloleva kausta/kataloogi nimetuse
cd remote-directory - muudab töökausta/kataloogi eemalolevas host'is
cd .. - liigub kausta/kataloogipuus (hierarhias) ühe sammu võrra ülespoole
lcd directory - muudab vaikimisi kausta (default directory) lokaalses host`is (st meie kompuutris)

 

IV. Failitüübid:

 

binary - tipi see käsk FTP käsureale, et kehtestada binary reziimi enne binaarsete failide ülekandmist
ascii - kehtestab ASCII reziimi enne tekstifailide teelesaatmist

V. Failide ülekandmine:

 

get test - kopeerib failid "test" eemalolevast host'ist lokaalsesse host'i (aktiivsest eemalolevast kataloogist aktiivsesse lokaalsesse kausta)
put test - kopeerib failid "test"
lokaalsest eemalolevasse host'i.
Kui faili nimi sisaldab tühikuid (st sinu Windowsi süsteemis), siis pead Sa tippima faili nime jutumärkidega " " (st ümbritsema ta jutumärkidega). Kuid soovitaksin hoopis muuta sellise faili nime (et ta ei sisaldaks tühikuid)!!!

VI. Muud käsud:

 

get test "| more" - kuvab faili "test"
Kui Sa eksisid oma kasutajanime või parooli tippimisel, siis kasuta user käsku, et uuesti sisse logida.
Et näha kõiki FTP käskusid, selleks tipi ? sümbol ftp> käsureale.
Et aga mingi käsu kohta saada täpset infot, siis selleks tipi help, siis jäta tühiklahv ja tipi vajalik käsk ise.

 

NB! Sulge nüüd see aken ülevalt paremalt X-nupu kaudu!